9. Sınıf (Lise 1) Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları

9. Sınıf (Lise 1) Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları

9. Sınıf (Lise 1) Türk Dili ve Edebiyatı

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Üniteleri ve Ünite Süreleri:

1. ÜNİTE: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)
2. ÜNİTE: HİKÂYE (Ünite  Süresi: 5 Hafta, 5×5=25 ders saati)
3. ÜNİTE: ŞİİR (Ünite  Süresi: 5 Hafta, 5×5=25 ders saati)
4. ÜNİTE: MASAL/FABL (Ünite  Süresi: 5 Hafta, 5×5=25 ders saati)
5. ÜNİTE: ROMAN (Ünite  Süresi: 5 Hafta, 5×5=25 ders saati)
6. ÜNİTE: TİYATRO (Ünite  Süresi: 5 Hafta, 5×5=25 ders saati)
7. ÜNİTE: BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ (Ünite  Süresi: 3 Hafta, 3×5=15 ders saati)
8. ÜNİTE: MEKTUP/E -POSTA (Ünite  Süresi: 3 Hafta, 3×5=15 ders saati)
9. ÜNİTE: GÜNLÜK/BLOG (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 10 ders saati)

I. DÖNEM

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÜNİTELERİ-KONULARI (ÜNİTE, SÜRE VE İÇERİK)

1. ÜNİTE: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ

(Ünite  Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)

1. Ünite: Türk Dili Ve Edebiyatına Giriş

OKUMA (2×3=6 ders saati)

Aşağıdaki konulara uygun metinler seçilir:

1. Edebiyat nedir?

. Edebiyat kelimesinin kökeni, terim anlamı ve edebiyatın farklı tanımları üzerinde durulur.

2. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisi

. Edebiyat, bilim ve güzel sanatlar arasındaki etkileşim üzerinde durulur, birbirlerine kaynaklık ettikleri örnekler üzerinde durulur.

3. Metinlerin sınıflandırılması

Edebî metinlerin ve öğretici metinlerin özellikleri üzerinde durulur, sınıflandırmadaki ölçütler açıklanır. Metin türlerinin adları verilir ancak bunlarla ilgili ayrıntıya girilmez.

YAZMA (2×1=2 ders saati)

. “Niçin yazıyoruz?”, “Nasıl yazmalıyız?” soruları çerçevesinde öğrencilerin serbest metinler yazmaları sağlanır. Farklı yazarların yazma gerekçeleri ve biçimleri üzerinde durularak öğrencilerin yazmanın doğası üzerinde düşünmeleri sağlanır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (2×1=2 ders saati)

İletişim ve ögeleri açıklanır, bunların dilin işlevleri üzerinde durulur.

Dil Bilgisi Konuları:

Standart dilağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur.

2. ÜNİTE: HİKÂYE

(Ünite  Süresi: 5 Hafta, 5×5=25 ders saati)

9-TDE-2.Ünite: Hikâye

OKUMA (5×3=15)

1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir olay hikâyesi
2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir durum hikâyesi

Hikâyenin tanımı ve unsurları (kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, çatışmakonu, temaanlatıcı ve bakış açısı) hakkında incelenen metinlerle ilişki kurularak bilgi verilir.

Olay hikâyesi (Maupassant tarzı) ve durum hikâyesinin (Çehov tarzı) farkları incelenen metinlerden hareketle gösterilir.

. Öğrencilerin incelenen metinleri Maupassant ve Çehov’dan tarzların özelliklerine uygun şekilde seçilmiş birer hikâye ile karşılaştırmaları sağlanır.

YAZMA (5×1=5)

. Özelliklerine uygun hikâye yazma çalışmaları yapmaları sağlanır.

. Hikâye yazma çalışmalarının dışında incelenen metinlerden edinilen düşünce ve izlenimleri konu alan farklı türlerde yazma çalışmaları yaptırılabilir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (5×1=5)

Sunu hazırlamanın temel ilkeleri açıklanır.

. Öğrencilerin, Türk edebiyatındaki durum ve olay hikâyeciliği ile ilgili bir sunum yapmaları sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:

. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

3. ÜNİTE: ŞİİR

(Ünite  Süresi: 5 Hafta, 5×5=25 ders saati)

9-TDE- 3.Ünite: ŞİİR

OKUMA (5×3=15)

1. Cumhuriyet Dönemi’nden hece ölçüsüyle yazılan iki şiir
2. Cumhuriyet Dönemi’nden aruz ölçüsüyle yazılan bir şiir
3. Cumhuriyet Dönemi’nden serbest tarzda yazılmış iki şiir

Nazım biriminazım biçimi, nazım türü, söyleyici, durak, ölçü, kafiyeredif, nakarat, mahlas, tapşırma kavramları kısaca açıklanır.

Manzume ve şiir ayrımı, örnek metinlerden hareketle açıklanır.

. Kazanım çerçevesinde, metinlerde yer alan söz sanatları kısaca açıklanır.

. Şiir türünün dünya edebiyatından bir örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırılması sağlanır.

YAZMA (5×1=5)

. Bir şiire benzeterek dize, beyit, dörtlük, bent yazma veya şiiri devam ettirme gibi çalışmalar yaptırılır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (5×1=5)

. Öğrencilerin ezberledikleri şiirlerden oluşan bir dinleti hazırlamaları sağlanır.

. Dinleti hazırlama sürecinde öğrencilerin EBA’daki içerikten yararlanmaları sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:

  • Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
  • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

4. ÜNİTE: MASAL/FABL

(Ünite  Süresi: 5 Hafta, 5×5=25 ders saati)

9-TDE- 4.Ünite: MASAL-FABL

OKUMA (5×3=15)

. Türk halk edebiyatından bir masal örneği
. Doğu edebiyatından bir masal örneği
. Divan edebiyatından bir fabl örneği
. Batı edebiyatından bir fabl örneği

Masal ve fabl türünün genel özellikleri açıklanır.

. “Mantıku’t-Tayr”, “Martı”, “Hayvan Çiftliği” ve “Küçük Prens” gibi eserlerin fabl türü ile ilişkisi üzerinde durulur.

YAZMA (5×1=5)

Masal/fabl yazma çalışması yaptırılır.

. Seçilen mesnevinin günümüz Türkçesiyle yeniden yazılmasına yönelik çalışmalar da yaptırılabilir.

. Masal/fabl yazma çalışmalarının dışında incelenen metinlerden edinilen düşünce ve izlenimleri konu alan farklı türlerde yazma çalışmaları yaptırılabilir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (5×1=5)

Dinleme türleri ve etkili dinlemenin ilkeleri açıklanır.
. Öğrencilerin yazdıkları metinleri sınıfta sunmaları sağlanır.
. Öğrencilerin çizgi film hâline getirilmiş bir fablı izlemeleri sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:

. Metindeki edatbağlaç ve ünlemleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

II. DÖNEM 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÜNİTELERİ- KONULARI

5. ÜNİTE: ROMAN

(Ünite  Süresi: 5 Hafta, 5×5=25 ders saati)

9-TDE- 5.Ünite: ROMAN

OKUMA (5×3=15)

1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından iki roman

Roman ve roman türleri hakkında genel bilgi verilir.

Romanın hikâyeden ayrılan yönleri üzerinde durulur.

. Dünya edebiyatından bir roman örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırılması sağlanır.

YAZMA (5×1=5)

. Öğrencilerden bir romanın bir kesitini bakış açısı ve anlatıcıyı değiştirerek yazması istenir. Bakış açısı veya anlatıcı değişikliğinin romanın içeriğine ve anlatıma etkisinin değerlendirilmesi sağlanır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (5×1=5)

Hazırlıklı konuşmanın aşamaları kısaca açıklanır.

Dil Bilgisi Konuları:

. Metindeki zamirleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

6. ÜNİTE: TİYATRO

(Ünite  Süresi: 5 Hafta, 5×5=25 ders saati)

9-TDE- 6.Ünite: TİYATRO

OKUMA (5×3=15)

1. Cumhuriyet Dönemi’nden üç tiyatro (trajedi, komedi, dram) örneği
Tiyatro ve tiyatro türleri hakkında genel bilgi verilir. Temel tiyatro terimleri açıklanır.
. Dünya edebiyatından bir tiyatro örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırılması sağlanır.

YAZMA (5×1=5)

. Öğrenciler gruplara ayrılır ve her grubun 3-5 dakikada
oynanabilecek kısa bir oyun yazması sağlanır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (5×1=5)

. Öğrencilerin yazdıkları oyunları sınıfın imkânları dâhilinde sergilemeleri ve değerlendirmeleri sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:

. Metindeki zarfları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

7. ÜNİTE: BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ

(Ünite  Süresi: 3 Hafta, 3×5=15 ders saati)

9-TDE- 7.Ünite: BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFİ

OKUMA (3×3=9)

1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir biyografi

2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir otobiyografi

3. Divan edebiyatından bir tezkire
. Otobiyografi konusu işlenirken monografi, öz geçmiş/CV, hâl tercümesi ve portreden kısaca bahsedilir.
. Hikâye ve romanda biyografi ve otobiyografiden yararlanıldığı üzerinde durulur.

YAZMA (3×1=3)

. Edindikleri bilgilerden hareketle öz geçmiş/CV, portre yazmaları sağlanır (İsteyen öğrencilerin çizgi portre yapabilecekleri belirtilir.).

SÖZLÜ İLETİŞİM (3×1=3)

. Öğrencilerden sınıf ortamında kendilerini ve yakından tanıdıkları birini tanıtmaları istenir. İki anlatım arasındaki farkı değerlendirmeleri sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:

. Metindeki edatbağlaç ve ünlemleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

8. ÜNİTE: MEKTUP/E -POSTA

(Ünite  Süresi: 3 Hafta, 3×5=15 ders saati)

9-TDE- 8.Ünite: MEKTUP/E-POSTA

OKUMA (3×3=9)

1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir özel, bir edebî mektup; iki e-posta örneği

2. Divan edebiyatından bir mektup örneği

3. Tanzimat Dönemi’nden bir mektup örneği

Mektup türünün özellikleri açıklanır. Hikâye, roman ve şiir gibi türlerde mektubun bir anlatım biçimi/tekniği olarak da kullanıldığı örneklendirilir.

. Mektup türünün dünya edebiyatından bir örneğine yer verilir ve inceledikleri metinlerle karşılaştırmaları sağlanır.

. e-posta yazarken kişisel bilgilerin güvenlik altına alınması gerektiği vurgulanır.

Özel mektup ile edebî mektup arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenen metinler üzerinden gösterilir.

YAZMA (3×1=3)

. Mektup yazma aşamalarına uygun olarak mektup / e-posta yazma çalışması yapmaları sağlanır. Ayrıca öğrencilere mektup yazma geleneği üzerine düşünce ve izlenimlerini anlatan bir yazı yazdırılır.

Dilekçe ve tutanak yazmanın kuralları açıklanır, öğrencilerin örneklerden hareketle bir dilekçe ve tutanak yazmaları sağlanır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (3×1=3)

Açık oturumun genel özellikleri hakkında bilgi verilir.

. Öğrencilerin bir açık oturumu izlemeleri ve değerlendirmeleri sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:

. Metindeki fiilleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

9. ÜNİTE: GÜNLÜK/BLOG

(Ünite  Süresi: 2 Hafta, 10 ders saati)

9-TDE- 9.Ünite: GÜNLÜK-BLOG

OKUMA (2×3=6)

1. Cumhuriyet Dönemi’nden iki günlük örneği

2. İki blog örneği

Günlük ve blog hakkında bilgi verilir.

. Günlük şeklinde düzenlenen roman, hikâye ve şiirlere örnekler verilir.

YAZMA (2×1=2)

. Günlük yazmada gözlem ve kişisel izlenimlerin önemi vurgulanarak öğrencilerden günlük yazması istenir.

. Öğrencilerin bir blog oluşturmaları ve başta günlükleri olmak üzere diğer yazılı veya görsel üretimlerini bu blogda paylaşmaları sağlanır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (2×1=2)

Öğrencilerin farklı günlüklerden/bloglardan seçtiği metinlerden bir sunu hazırlamaları sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:

Metindeki fiilleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

9. 10. 11. ve 12. Sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu