E-Posta (e-mail) Kullanımı, Özellikleri

E-Posta (e-mail) Kullanımı, Özellikleri

E-Posta (e-mail) Kullanımı

Elektronik iletişim araçlarının hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, dünyanın küreselleşmesine ve bütün insanların anında iletişim kurma imkânına sahip olmasını sağlamaktadır. Mektubun yolculuğu, 1800’lü yıllarda Londra’dan New York’a buharlı vapurlar aracılığıyla günlerce sürerken; önce telgraf teknolojisinin kullanılmaya başlanmasıyla, ardından da elektronik devrimin ortaya çıkmasıyla, anlık olarak gerçekleşmeye başlamıştır.

Günümüzde ise elektronik devrimin geldiği son nokta olan internet ile anında ve etkileşimli olarak mektubun yerini internet ortamında gönderilen e-posta (e-mail)’lar almaktadır. Dünya çapında internet kullanım istatistiklerini tutan “Internet World Stats” adlı şirketin verilerine göre yalnızca 2015 yılında dünya genelinde 17 trilyon elektronik posta gönderilmiştir (internetworldstats.com). Yine anlık istatistiki verileri tutan worldometers.info/tr/ adlı web sitesinin verilerine göre tüm dünyada bir saniyede binlerce e-posta gönderilmekte. Dolayısıyla artık elektronik mektupların kâğıda dayalı mektupların yerini aldığını söylemek mümkün.

Resim-1: worldometers.info/tr/ adlı web sitesinden anlık e-posta istatistiki veriler

Özellikle bilgisayarların günlük hayatta kullanılması, dünyanın fiber optik ağlarla sarılması, internet sisteminin oluşturulması, insan ilişkilerine çok yönlü bir boyut kazandırmıştır.

Resim-2: internetworldstats.com’a göre Türkiye’de İnternet Kullanım İstatistikleri

Ticaret, sanayi, bilim, eğitim, kültür, sanat ve turizm alanlarında elektronik iletişim giderek önde gelen iletişim yöntemi olmuştur (Öner, 2005: 262). Bu durumun bir sonucu olarak da günümüzde elektronik devrimin işareti olan “e-” ifadesi; “e-devlet”, “e-bankacılık”, “e-okul”, e-kitap” gibi kombinasyonlar oluşturarak günlük yaşam pratiklerimizi ve yazma alışkanlıklarınımızı değiştirmektedir.

E-posta adresi, elektronik posta servis sağlayıcısından alınan bir kişisel posta adresi ile gönderilebilir. Elektronik posta servis sağlayıcıları “kuyruklu a (@) ” işaretinden sonra kendi şirket isimlerinin geldiği kişisel bir elektronik posta adresi sağlarlar: Örneğin; …@gmail.com; …@yahoo.com; …@hotmail.com vb. Şirketlerin vermiş olduğu bu adreslerin başlarına kullanıcılar kendi istedikleri bir ifadeyi eklemek suretiyle bir elektronik posta hesabına sahip olurlar.

Elektronik posta adresimizde kullanacağımız kullanıcı adı belirlenirken mümkünse adresin, isim ve soy ismimizden oluşması yerinde olacaktır. İsim ve soy isim yerine takma adlardan oluşan e-posta adresleri alıcıda ciddi bir intiba bırakmamaktadır. Elektronik posta servisi tarafından ismimizden oluşan e-posta adresi daha önce başka bir kullanıcıya verilmişse bu durumda isim ve soy ismin arasına tire, alt tire, nokta (- _ .) gibi işaretler konularak yahut isim ve soy isimden sonra rakamlar kullanarak farklı kombinasyonlar da oluşturmak mümkündür.

E-posta Oluştururken Doldurulması Gereken Kısımlar

Temel olarak bir e-posta gönderim sayfasında, gönderilen kişinin adresinin yazılacağı satır, iletinin içeriğine ilişkin bir başlık mahiyetinde olan “konu” satırı, iletinin yazılacağı ana metin bölümü, iletiye iliştirilecek doküman ve dosyaların ekleneceği “ekler” ve göndericinin bilgilerinin yer aldığı imza satırı yer alır (bakınız: Resim-3).

Aşağıda genel olarak bir e-posta gönderi sayfasında yer alan ifadeler açıklanmıştır:

Alıcı: Bu alana elektronik mektubun gönderildiği kişinin e-posta adresi yazılır. Gönderilecek kişi sayısı birden fazlaysa adresler arasına virgül konularak alıcı sayısı arttırılır.

Konu: Elektronik mektubun içeriğine uygun kısa bir tanım yazılır (Örneğin: Türk Dili Ders Ödevi, Ders Programı vb.)

Cc ekle: Bu alana e-postanın kopyası başka bir kişiye ya da kişilere gönderilecekse, onların adresleri yazılır. Cc’nin açılım İngilizce “Carbon Copy (aynen kopya)” ifadesinden gelmektedir.

Bcc ekle: Cc ifadesi ile aynı işlevi görür; ancak Cc’den farklı yanı, Bcc özelliği kullanıldığında e-postanın gönderildiği kişilerin elektronik mektubun kopyasının kimlere gönderildiğini görememeleridir. Bcc’nin açılım İngilizce “Blind Carbon Copy (görünmeyen aynen kopya)” ifadesinden gelmektedir.

İmza: İmza, gönderilen her mektubun sonuna otomatik olarak konulan, içeriği önceden hazırlanmış dosyalardır. İmza dosyaları, kullanılan elektronik mektup programının bir parçasıdır. İmza dosyalarında, genellikle kişinin adı-soyadı, unvanı, varsa web adresi, telefon ve faks numaraları bulunur.

E-Postaların, elektronik ortamda gönderilen mektup olduğu unutulmamalıdır. E-posta oluşturulurken de mektup yazımında uyulan kurallara dikkat edilmelidir. Hitap cümlesi ile başlanmalı, alıcının konumuna uygun dil ve ifade biçimleri kullanılmalıdır. Kompozisyon, imla (yazım) ve noktalama kurallarına da dikkat edilmelidir.

Resim-3: Gmail’den Yeni İleti Alanı Görüntüsü
Resim-4: Outlook’tan Yeni İleti Alanı Görüntüsü

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu