Türkçenin Doğru Kullanımı

Türkçenin Doğru Kullanımı: İletişim, Etkili Konuşma Yazma ve Okuma Kılavuzu

İÇERİK

SUNUŞ
İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM: TÜRKÇENİN DOĞRU KULLANIMI

A. Dilimizi Niçin Doğru Kullanmalıyız?
B. Seçme ve Sıralama Eksenleri
C. Sözcük Bilgisine Sahip Olmak
Ç. Cümle Bilgisine Sahip Olmak
D. Doğru ve Güzel Bir Türkçeye Ulaşmanın Yolları

İKİNCİ BÖLÜM: İLETİŞİM

A. İletişimin Tanımı ve İnsan Hayatındaki Önemi
B. İletişimde Dil Unsuru
C. Etkili İletişimin İlkeleri
Ç. TSK’de İletişim ve İletişimin Önemi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İLETİŞİMİN TEMEL BECERİ UNSURLARI

A. Konuşma
1. Konuşmanın Tanımı ve Genel Özellikleri
a. Konuşmanın Tanımı
b. Konuşmanın Yaşamımızdaki Yeri
c. Konuşma Güçlüğü Çekiyor muyuz?
ç. Konuşma Gücümüzü Geliştirebilir miyiz?

2. Güzel ve Etkili Konuşmanın Nitelikleri
a. Güzel ve Etkili Konuşabiliyor muyuz?
b. Güzel ve Etkili Konuşmanın İlkeleri Nelerdir?
c. İyi Bir Konuşmacının Niteliklerini Taşıyor muyuz?

3. Etkili Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Konular
a. Yüz Yüze Konuşma
b. Her Şey Konuşma Tarzında Başlar
1) Sözlü İletişim
2) Sözsüz İletişim

4. Konuşma Biçimi: Doğaçlama, Hazırlıklı ve Yazılı Metin

5. Konuşma Türleri
a. Günlük Konuşmalar
b. Özel Durumlar İçin Özel Konuşmalar

B. Yazma
1. Yazının Önemi
2. Doğru ve Güzel Yazmanın Önemi
3. Güzel Yazı Yazmanın Altın Kuralları
4. Güzel Yazı Yazmayı Öğrenmek
5. Yazıya Nasıl Başlanmalı?

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İLETİŞİMİN DESTEK UNSURLARI

A. Okuma
1. Okumanın Tanımı
2. Niçin Okuyoruz?
3. Okumaya Güdüleme
4. Okuyucu Türleri
5. Güdünün Göstergesi Olarak Başlıca Okuma Tipleri
6. Okuma Zevki ve Kişilik
7. Okumanın Kuralları ve Okuma İle İlgili Öğütler
8. Okuma Yanlışları
9. İyi Okuma Konusunda Bazı Öneriler
10. Hızlı Okuma
11. Hızlı Okuma Tekniği İle İlgili Kavramlar
12. Hızlı Okuma Yöntemleri

B. Dinleme
1. Etkili Dinleme Stratejileri
a. Duymayı ve Dinlemeyi Anlama
b. Dinlemenin Önemi
c. İyi Dinlemenin Önündeki Engeller
ç. Dinleme Çeşitleri
2. Dinlemeyle İlgili Son Düşünceler: Güdülenme
a. Dinlemenin Neden Önemli Olduğunu Hatırlamaya Çalışın
b. Dinleme Güdülenmesi İçin Engelleri Belirleyin ve Kaldırın
c. Ortak Bir Zemin Araştırın
ç. Dinlemeyi Bir Öğrenme Fırsatı ve Entelektüel Fırsat Olarak Görün

BEŞİNCİ BÖLÜM: ETKİLİ İLETİŞİMİN BASAMAKLARI

A. Yazma ve Konuşmaya Hazırlanmak: İlk Dört Basamak
1. Amaç ve Dinleyici / Hedef Kitlenin İrdelenmesi
2. Konunun Araştırılması
3. Düşüncelerinizin Desteklenmesi
4. Düzenleme, Planlama ve Ana Başlıkları Ortaya Koyma

B. Taslak Oluşturma ve Yazma: Diğer Üç Basamak
1. Taslak Oluşturma
2. Yazıya Dökme
3. Geri Besleme ve Onay

C. Etkili İletişimin Ayrıntıları
1. Amaç ve Hedef Kitlenin İrdelenmesi
a. Anahtar Sorular
b. Amacım Ne?
c. Ana Düşünceniz Konusunda Açık Olun: Amaç Cümlesinin Yazılması
ç. Diğer Konular
d. Hedef Kitlenin İrdelenmesi

2. Konunun Araştırılması
a. Araştırma Planının Yapılması
b. Bilgi Toplama Kaynaklarının Belirlenmesi

3. Düşüncelerin Genel Hatlarıyla Ortaya Konulması ve Düzenlenmesi
a. Amaç Cümlesinin ve Ana Düşüncenin Sonlandırılması
b. Ana Düşüncenin Başlangıçta Ortaya Konulması
c. Genel Hat: Neden İhtiyacım Var?
ç. Genel Hat: Üç Parçalı Yapı
d. Genel Hat Biçimleri: Resmî Genel Hatlarda Kullanılan Yapı ve Başlıklar
e. Gelişmenin Genel Hattı: Bir Yöntem Seçin

4. Yazma
a. Başkasından Yardım Almaktansa Kendin Düzenle
b. Hızlı ve Etkili Düzenleme – Üç Adım Yaklaşımı
c. Geri Besleme ve Onay

ALTINCI BÖLÜM: YAZIŞMALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

A. Genel Esaslar
B. Askerî Yazışma Esasları
C. İfade Usulü
Ç. Yazım Kuralları
D. Askerî Kısaltmaların Türetilme ve Kullanılma Esasları
E. Sözcük Kısaltmalarını Türetme ve Kullanma Esasları
F. Terim ve Sözcüklerden Oluşan Bir İbarenin Kısaltması
G. Diğer Konular

Kaynak: Türkçenin Doğru Kullanımı (İletişim, Etkili Konuşma, Yazma ve Okuma Kılavuzu), Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007

İndir ⇒ Turkcenin_Dogru_Kullanimi.pdf (574 indirme )

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu