Kategori: Türk Dili ve Edebiyatı

Nedir?

1980 Sonrası Türk Şiiri

1980 Sonrası Türk Şiiri, Özellikleri, Şairleri 1980’li Yıllarda Türk Şiiri 1980’li yıllara geldiğimizde, bu yılların genç şairleri olarak ilk dikkati çekenler Yaşar Miraç, Ozan Telli, Abdülkadir Bulut ve Ahmet Ada oluyor. Bu şairlerin özelliği halk …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Açıklamalı Edebiyat Terimleri Sözlüğü Terim Nedir? Belli bir çalışma alanına, bilim ya da sanata özgü olup tek anlamı bulunan sözcük ya da kavram. Terim anlam; bir sözcüğün belirli meslek …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü B Harfi

B Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri BAB Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine göre ayrıldığı bölümlerden en geniş olanı. BÂDE Üzüm şarabı. Ama tasavvuf edebiyatında aşk anlamındadır. BAHR-I …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü C-Ç Harfi

C-Ç Harfleriyle Başlayan Edebiyat Terimleri -C- Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri CEM’İYYET Birbirine uygun veya birbirine karşıt anlamlı sözcükleri bir arada bulundurma. Böyle sözlere cem’iyyetli adı verilir. CEVAZ-Î EDEBÎ Sözcüğü …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü D Harfi

-D- Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri DADAİZM: Tristan Tzara ve arkadaşları tarafından Fransız edebiyatında 20. yüzyılda geliştirilen bu akım, savaşın hemen ardından doğduğu için umutsuzluk ve güvensizliği içinde barındırır. DARAYAK Âşık …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü E Harfi

(E) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri EDEBİYAT: Duygu, düşünce, olay ve olguları, etkili ve güzel biçimde anlatan söz sanatı. EDA Söz ve yazıdaki ifade şekli, üslup tarzı, anlatış yolu. Belagatçılar bunun …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü F Harfi

F Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri FABL: Genellikle kahramanları bitkiler ve hayvanlardan seçilen, başında ya da sonunda insanların ortak kusurlarını gidermeye çalışan bir ders çıkarmaya hizmet eden manzum ya da düzyazı. …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü G Harfi

G Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri GARİPÇİLER: 1941’de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rifat üçlüsü, şiirde var olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe başkaldıran şiirlerini Garip adıyla bir kitapta …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü K Harfi

K Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri KALB Sözle ilgili sanatlardandır. Arap harflerine göre bir kelimenin harflerinin yerleri değiştirilerek yapılır. Cinas sanatının bir çeşididir. Cinas-ı kalb, tecnis-i kalb ve maklûb adlarıyla …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü L Harfi

L Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri LA-EDRİ: Kimin tarafından söylendiği ya da yazıldığı bilinmeyen şiirlerin altına “bilmiyorum” anlamında yazılan sözcük. LAFÇILIK: Özellikle yazılı edebiyatta anlatımı gereksiz sözlerle doldurma ve bunu alışkanlık edinme. …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü M Harfi

(M) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri MAKLUB Harfleri tersten sıralandığında yine aynı sözcük çıkan sözcükler. Örneğin mum, bab, aba gibi. MAZMUN Bir dizenin bir ifadenin taşıdığı ve onlardan herkesin anladığı …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü N Harfi

(N) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri NAKARAT Şiirlerde bendlerin sonunda tekrarlanan mısra veya mısralar. Bu bölüm, anlam bakımından her bendi şiirin ana duygusuna bağlar. Şiirin, nakarat bölümlerinde ifade olunan duygu …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü O-Ö Harfi

(O-Ö) Harfleriyle Başlayan Edebiyat Terimleri -O- Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri OTOBİYOGRAFİ Bir kimsenin kendi hayatını yazdığı eser. Biçim ve içeriğiyle bir edebi değer taşımalıdır. OTOGRAF Yazarın kendi el yazısı. …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü P Harfi

(P) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri PASTORAL Çoban ve kır hayatını, köylerdeki yaşayış şeklini anlatan şiir. Grekler’in bukolik dedikleri bu türü Edebiyat-ı Cedide’ciler eş’ar-ırâiyâne (Çoban şiirleri) diye adlandırmışlardır. Pastoral şiir, …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü S-Ş Harfi

(S-Ş) Harfleriyle Başlayan Edebiyat Terimleri S Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri SADR Bir beyitte birinci mısraının ilk parçası ile nesirde (düzyazıda) cümlenin ilk parçası. SAGU İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü T Harfi

(T) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri TA’KİD İfadeye açıklık getirememe, anlatamama halidir. İkiye ayrılır. 1. Lafzi ta’kid: Bir cümlede kelimelerin yerli yerine kullanılmamasından doğar. Örnek: Ben fakîrî etme terk memnûn-i ebnâ-yı zaman …
Nedir?

İsim (Ad) Tamlamaları

İsim (Ad) Tamlamaları ve Özellikleri 1) Belirtili İsim (Ad) Tamlaması 2) Belirtisiz İsim (Ad) Tamlaması 3) Zincirleme İsim (Ad) Tamlaması 4) Takısız İsim (Ad) Tamlaması 5) Karma Tamlama İsim …
Nedir?

Belirtisiz İsim (Ad) Tamlaması

Belirtisiz İsim (Ad) Tamlaması Nedir? Özellikleri, Örnekleri Belirtisiz isim (ad) tamlaması nedir? Tamlayanın ek almadığı, tamlananın da belirtili isim tamlamasında olduğu gibi iyelik eki aldığı isim tamlamasıdır. Tamlayan ek …
Nedir?

Takısız İsim (Ad) Tamlaması

Takısız İsim (Ad) Tamlaması Nedir? Özellikleri, Örnekleri Takısız isim (ad) tamlamasının tanımı: Tamlayanın da tamlananın da ek almadığı isim tamlamalarıdır. Takısız isim tamlamasında tamlayanın görevi, tamlananın neden yapıldığını (aslını, …
Nedir?

Karma Tamlama

Karma Tamlama Nedir? Özellikleri, Örnekleri Karma tamlamanın özelliği şudur: Bir isim tamlamasının tamlayanının, tamlananının veya her ikisinin birden bir sıfat tarafından nitelenmesi ya da belirtilmesi. Başka bir deyişle; tamlayan, …