Kategori: Soru Bankası

Nedir?

Cümle Çeşitleri Test

Cümle Çeşitleri Test 1. Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? A) Kavga, iki kişinin arasında alevlenen ateş gibidir. B) Dimyat, Mısır’da Nil’in ağzında bir kenttir. C) Bence tiyatro da sanat dallarının …
Soru Bankası

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testleri

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Konu Testleri » İslamiyet Öncesi Edebiyat » Sözlü Edebiyat (sav-sagu-destan-koşuk) (5.yy-8.yy.), » Yazılı Edebiyat (Göktürk Yazıtları-Uygur Metinleri) (8.yy-10.yy.) » Geçiş Dönemi Edebiyatı (11.yy.-12.yy.) İndir⇒ İslamiyet …
Sınav

Paragrafta Ana Düşünce Testleri

Paragrafta Ana Düşünce Testleri ve Cevapları » Paragrafta Ana Düşünce Testi-1 » Paragrafta Ana Düşünce Testi-2 » Paragrafta Ana Düşünce Testi-3 » Paragrafta Ana Düşünce Testi-4 » Paragrafta Ana …
Soru Bankası

Şiir Bilgisi Konu Testi

Şiir Bilgisi Konu Testi: Ölçü, Uyak, Nazım Biçimleri ve Türleri 1. Aşağıdaki dizelerden hangisi, tümüyle Divan Edebiyatı ürünlerinin adlarıdır? A) Gazel – şarkı – murabba – mani – mesnevi …