Kategori: Nedir?

Nedir?

Mizahi Anlatım

Mizahi Anlatım Nedir? Mizahi Anlatımın Özellikleri ve Örnekleri Mizahi Anlatımın Özellikleri: Mizahi anlatıma dayalı metinler okuyucuda uyandırılmak istenen etkiye göre düzenlenir. Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir. Mizahi unsurlarda …
Nedir?

Söyleşmeye Bağlı Anlatım (Diyalog)

Söyleşmeye Bağlı Anlatım (Diyalog) Nedir? Özellikleri ve Örnekleri Söyleşmeye Bağlı Anlatımla Oluşturulmuş Metinlerin Özellikleri Jest ve mimikler anlatımın gücünü arttırır. Tiyatro, sohbet, mülakat, röportaj, hikâye, roman gibi diyalog ve monolog ağırlıklı metin/yazı …
Nedir?

Gelecekten Söz Eden Anlatım

Gelecekten Söz Eden Anlatım Nedir? Özellikleri ve Örnekleri Gelecekten Söz Eden Anlatımın Özellikleri: Gelecekten söz eden anlatımın kullanıldığı metin türleri: roman, hikâye, tiyatro, şiir, deneme 1. Gelecekten söz eden metinler varsayım ile oluşmuştur. 2. …
Nedir?

Düşsel (Fantastik) Anlatım

Düşsel (Fantastik) Anlatım Nedir? Özellikleri ve Örnekleri Düşsel (Fantastik) Anlatımın Özellikleri: 1. Düşsel anlatımda konu; olağanüstü ve fantastik özelliklere sahip, hayal ürünüdür. 2. Zaman belirli ya da belirsizdir; olağanüstü …
Nedir?

Emredici Anlatım

Emredici Anlatım Nedir? Emredici Anlatımın Özellikleri, Örnekleri Açıklayıcı ve öğretici yönleri de bulunan emredici anlatımda emir, öneri, telkin anlamı taşıyan ifadelere yer verilir. Bu tür anlatımda dil, “alıcıyı harekete …
Nedir?

Destansı (Epik) Anlatım ve Özellikleri

Destansı (Epik) Anlatım ve Özellikleri Destansı (Epik) Anlatımın Özellikleri 1. Olağanüstü olaylar ve kişiler anlatılır. 2. Destan türünün yiğitçe havası vardır. 3. Yapıp etmeler yani fiiller ön plandadır. 4. Tarihi konular …
Nedir?

Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım

Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım ve Özellikleri Genellikle şiir, roman, hikâye, tiyatro gibi edebî türlerde başvurulan, duyguların ön planda olduğu anlatım türüdür. Öyküleyici anlatımda bir olay ya da durumun anlatılması, betimleyici anlatımda …
Nedir?

Kanıtlayıcı Anlatım ve Özellikleri

Kanıtlayıcı Anlatım Nedir? Özellikleri, Örnekleri Kanıtlayıcı Anlatımın Özellikleri İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amaç edinilir. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir. Okuyucu ve dinleyiciyi ikna etmek, düşündürmek ve üzerinde …
Nedir?

Tartışmacı Anlatım ve Özellikleri

Tartışmacı Anlatım Nedir? Özellikleri, Örnekleri 1. Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır. 2. Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir. 3. Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür. …
Nedir?

Açıklayıcı Anlatım ve Özellikleri

Açıklayıcı Anlatım Nedir? Açıklayıcı Anlatımın Özellikleri ve Örnekleri Açıklayıcı Anlatımın Özellikleri Açıklayıcı anlatım, Makale, fıkra, eleştiri ve deneme gibi öğretici özellikler gösteren türlere özgü bir anlatım biçimidir. Herhangi bir konu hakkında bilgiler vermek, bir …
Nedir?

Öğretici Anlatım ve Özellikleri

Öğretici Anlatım ve Özellikleri Öğretini anlatım; açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla oluşturulan metinlerde başvurulan anlatım türüdür. Öğretici Anlatımın Özellikleri Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır. Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz …
Nedir?

Betimleyici Anlatım ve Özellikleri

Betimleyici Anlatım (Betimleme-Tasvir Etme) ve Özellikleri Betimleme (tasvir etme), sözcüklerle resim çizme işidir. Görme, dokunma, işitme, tatma ve koklama duyularımız aracılığıyla varlıkların niteliklerini, bu varlıkların duyularımız üzerinde uyandırdıkları izlenimleri …
Nedir?

Öyküleyici Anlatım ve Özellikleri

Öyküleyici Anlatım ve Özellikleri Öyküleyici anlatım tekniğinde yazarın amacı, okuyucuyu bir olay içinde yaşatmaktır. Öyküleyici Anlatım tekniğine hikâye etme de denir. Olay akışı vardır. Olaylar birbiri üzerine gelişir ve zaman durmadan …
Nedir?

Anlatımın Özellikleri

Anlatımın Özellikleri: Açıklık, Akıcılık, Yalınlık, Duruluk, Özlülük, Doğallık, Tutarlılık, İnandırıcılık Duygu ve düşüncelerin açık ve net bir şekilde anlatılması gerekir. Anlatılacak hâl ve olay, betimlenecek görüş ve sezgi, dile …
Nedir?

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman Türü, Özellikleri, Yazarları 1923 ile 1990’lı yıllar arasında Türk romanın tarihsel serüvenine aşağıdaki başlıklar üzerinden ulaşabilirsiniz. 1923-1990 Arasında Türk Romanı » 1923-1960 Cumhuriyet Dönemi …
Nedir?

Cumhuriyet Dönemi Roman (1923-1960)

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1960) Cumhuriyetin İlk Yıllarında Roman Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yazarlar, genellikle topluma eğilmişler, birtakım gerçekleri aktarmak istemişlerdir. Aralarında, sorunlara çözüm getirmeye çalışanlar ya da eleştirenler olmakla …
Nedir?

Cumhuriyet Dönemi Roman (1960-1980)

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1960-1980) Bu yazıda 1960 ile 1980 arasındaki Türk edebiyatında roman türünün genel panoraması verilmektedir. Bu dönem içerisindeki roman yazarlarımızdan ve onların romanlarından genel hatlarıyla bahsedilmiştir. …
Nedir?

Cumhuriyet Dönemi Roman (1980-1990)

1980-1990 Arasında Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı 1980’Lİ YILLARDA ROMAN 1980-1990 yılları arasında, en çok dikkati çeken roman yazarları olarak; Orhan Pamuk (1952), Mehmet Eroğlu (1948), Ahmet Yurdakul (1954), Latife Tekin …
Kitap

Yılkı Atı Özeti – Abbas Sayar

Yılkı Atı – Abbas Sayar Yılkı Atı, Abbas Sayar‘ın ilk romanıdır ve 1970’te yayınlanmıştır. TRT 1970 Sanat Ödülleri yarışmasında başarı ödülü almıştır. İçeriği ve kahramanları ile farklı bir romandır. …
Nedir?

Tanzimat Dönemi Romanları

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Romanları ve Yazarları Aşağıda Tanzimat Dönemi‘nde (1860-1895) yayınlanmış bazı romanlarımızla ilgili bilgiler yer almaktadır. Tercüme-i Telemak (1862): Türk edebiyatında roman türünün serüveni çeviri eserlerle başlamıştır. …
Nedir?

Toplumcu – Gerçekçi Roman ve Hikâye

Toplumcu – Gerçekçi Roman ve Hikâye (Yazarları, Eserleri, Özellikleri) Başlangıçta Sabahattin Ali ve Sadri Ertem‘in eserleriyle ortaya çıkan ve esasen Anadolu köy ve kasabalarının sorunlarını anlatan toplumcu-gerçekçi roman ve hikâye 1930’ların sonunda Kemal …
Nedir?

Argo Sözlüğü

Argo Sözlüğü Argo Nedir? ARGO: Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun ya da bir topluluğun üyelerinin  kullandığı, genel dilin sözcüklerine yeni anlamlar yükleyerek ya da yeni sözcükler, deyimler katarak oluşturulan …
Nedir?

Cümle Vurgusu Nedir?

Cümle Vurgusu Nedir? Özellikleri, Örnekleri Cümle Vurgusu: Bir cümlede asıl verilmek istenen, yükleme en yakın sözcük veya sözcük öbeği ile verilir. Fiil (eylem) cümlelerinde vurgu yükleme en yakın ögedir. …