Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Kpss Alan Bilgisi Sınavı Konuları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KONULARI

KPSS (KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI) ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Kpss
Dünya Dillerinin Sınıflandırılması
Çağdaş Türk Yazı Dilleri
Orhun Türkçesi ve Uygur Türkçesi Metinleri
Türk Dili ve Lehçelerinin Sınıflandırılması
Harezm Türkçesi
Uygur Türkçesi
Orhun Türkçesi
Çağatay Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi
Eski Anadolu Türkçesi (13.yy-15.yy)
Eski Anadolu Türkçesi (Sanatçılar)

Divan Şiiri Söz Sanatları
Türkçenin Ses Özellikleri
Halk Bilimi Araştırma Yöntem ve Kuramları
Türk Destanları
Türk Halk Fıkraları
Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimi ve Türleri

Halk Hikâyeleri
Âşık Edebiyatı (Sanatçılar)
Tekke (Dinî-Tasavvufî) Edebiyatı (Sanatçılar)
Âşık Edebiyatı
Âşık Edebiyatı Nazım Şekli ve Türleri
Aruz Bilgisi
Edebî Sanatlar
Divan Edebiyatının Mitolojik Kaynakları
17. Yüzyıl Türk Edebiyatı
Divan Edebiyatı Nazım Şekil ve Türleri
16. Yüzyıl Türk Edebiyatı
17. Yüzyıl Türk Edebiyatı
Divan Edebiyatının Kaynakları (Şair Tezkireleri)
Divan Edebiyatı Nazım Şekil ve Türleri
Türk Edebiyatında Akımlar
Türk Şiirinde Ahenk Ögeleri
Yeni Türk Edebiyatının Oluşumu ve Kaynakları
Tanzimat Edebiyatı
Serveti Fünun Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Şiir
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Sanatçıları Edebi Özellikleri
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Roman
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Hikâye
Şiirde Ahengi Sağlayan Ögeler
Edebiyat Öğretiminde Yararlanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Edebî Metinlerde Bakış Açısı
Anlatmaya Dayalı Metinlerin Biçim ve İçerik Özellikleri
Şiirin İçerik ve Biçim Özellikleri
Edebî Akımlar
Hikâye Türleri
Metinlerin Sınıflandırılması
Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

Ayrıca bakınız:

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu