Servet-i Fünun Yazarları-Şairleri ve Eserleri

Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) Sanatçıları (Yazarları-Şairleri) ve Eserleri

Serveti Fünun Sanatçıları

Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi (1896-1901) Sanatçıları:

Bu dönemin öne çıkan sanatçıları ve eserleri şunlardır:

TEVFİK FİKRET (1867-1915)

 Tevfik Fikret‘in Eserleri:

 • Rübab-ı Şikeste (1900)
 • Haluk’un Defteri (1911)
 • Rübabın Cevabı (1911)
 • Şermin (1914)
 • Tarih-i Kadim (1905)

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1869-1945)

Halit Ziya Uşaklıgil‘in Eserleri:

Roman:

 • Nemide (1889)
 • Bir Ölünün Defteri (1890)
 • Ferdi ve Şürekası (1894)
 • Mai ve Siyah (1895)
 • Aşk-ı Memnu (1925)
 • Kırık Hayatlar(1924)
 • Sefile (1886)

Öykü:

 • Bir İzdivacın Tarih-i Muâşakası (1889)
 • Bir Muhtıranın Son Yaprakları (1889)
 • Küçük Fıkralar (3 Cilt) (1896)
 • Bir Yazın Tarihi (1898)
 • Solgun Demet (1901)
 • Sepette Bulunmuş (1920)
 • Bir Hikâye-i Sevda (1922)
 • Hepsinden Acı (1934)
 • Onu Beklerken (1935)
 • Aşka Dair (1935-1986)
 • İhtiyar Dost (1939)
 • Kadın Pençesi (1939)
 • İzmir Hikâyeleri (1950)
 • Bir Şi’r-i Hayal (1914)
 • Bir Hikaye-i Sevda (1922)

Anı:

 • Kırk Yıl (1936)
 • Bir Acı Hikaye (1942)
 • Saray ve Ötesi (1942)

Deneme:

 • Fransız Edebiyatının Numune ve Tarihi (1885)
 • Hikaye ve Temaşa (1889)
 • Yunan Edebiyatı (1912)
 • Latin Edebiyatı (1912)
 • Alman Tarihi Edebiyatı (1912)
 • Fransız Tarihi Edebiyatı (1912)
 • Sanata Dair (1938-1955)

Tiyatro:

 • Kabus (1959)
 • Fürüzan (adapte, 1918)
 • Fare (adapte, 1919)

CENAP ŞAHABETTİN (1870-1934)

Cenap Şahabettin‘in Eserleri:

Şiir:

 • Tâmât (1887)

Tiyatro:

 • Körebe (1917)

Düzyazı:

 • Hac Yolunda (1909)
 • Evrak-ı Eyyam (1915)
 • Afak-ı Irak (1917)
 • Avrupa Mektupları (1919)
 • Nesr-i Harp
 • Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri (1918)
 • Vilyam Şekispiyer (1932)

MEHMET RAUF (1875-1931)

Mehmet Rauf‘un Eserleri:

Roman:

 • Eylül (1901-1946)
 • Genç Kız Kalbi (1914-1946)
 • Karanfil ve Yasemin (1924)
 • Son Yıldız (1927)
 • Kan Damlası (1928)
 • Halas (1929)

Öykü:

 • İhtizar (1909)
 • Son Emel (1913)
 • Bir Aşkın Tarihi (1915)
 • İlk Temas, İlk Zevk (1922)
 • Eski Aşk Geceleri (1927)

Tiyatro:

 • Cidal (1911)
 • Sansar (1920)

Düzyazı-Şiir:

 • Siyah İnciler

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (1874-1957)

Hüseyin Cahit Yalçın‘ın Eserleri:

Roman:

 • Nadide (1891)
 • Hayal İçinde (1901)

Öykü:

 • Hayat-ı Muhayyel (1899)
 • Niçin Aldatırlarmış? (1922)
 • Hayat-ı Hakikiye Sahneleri (1909)

Diğer:

 • Kavgalarım (1910)
 • Edebi Hatıralar (1935)
 • Siyasal Anılar (1975)
 • Talat Paşa (1943)
 • Türkçe Sarf ve Nahiv (1908)
 • Benim Görüşümle Olaylar (4 cilt, 1945-47)
 • Seçme Makaleler (1951)

Serveti Fünun Edebiyatı Diğer Yazar ve Şairleri

» Ahmet Hikmet Müftüoğlu
» Süleyman Nazif
» Ali Ekrem Bolayır
» Faik Ali Ozansoy
» İsmail Safa
» Ahmet Reşit Rey
» Hüseyin Siret Özsever

Servet-i Fünun Edebiyatı Dönemi Bağımsız Sanatçıları

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR (1864-1944)

Hüseyin Rahmi Gürpınar‘ın Eserleri:

Roman:

 • Şık (1889)
 • İffet (1896)
 • Mutallâka (1898
 • Mürebbiye (1899)
 • Bir Muadele-i Sevda (1899)
 • Metres (1900)
 • Tesadüf (1900)
 • Şıpsevdi (1911)
 • Nimetşinas (1911)
 • Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (1912)
 • Gulyabani (1913)
 • Cadı (1912)
 • Sevda Peşinde (1912)
 • Hayattan Sayfalar (1919)
 • Hakka Sığındık (1919)
 • Toraman (1919)
 • Son Arzu (1922)
 • Tebessüm-i Elem (1923)
 • Cehennemlik (1924)
 • Efsuncu Baba (1924)
 • Meyhanede Hanımlar (1924)
 • Ben Deli miyim (1925)
 • Tutuşmuş Gönüller (1926)
 • Billur Kalp (1926)
 • Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu (1927)
 • Mezarından Kalkan Şehit (1928)
 • Kokotlar Mektebi (1928)
 • Şeytan İşi (1933)
 • Utanmaz Adam (1934)
 • Eşkıya İninde (1935)
 • Kesik Baş (1942)
 • Gönül Bir Yeldeğirmenidir Sevda Öğütür (1943)
 • Ölüm Bir Kurtuluş mudur (1954)
 • Dirilen İskelet (1946)
 • Dünyanın Mihveri Para mı Kadın mı (1949)
 • Deli Filozof (1964)
 • Kaderin Cilvesi (1964)
 • İnsanlar Maymun muydu (1968)
 • Can Pazarı (1968)
 • Ölüler Yaşıyor mu (1973)
 • Namuslu Kokotlar (1973)

Öykü:

 • Kadınlar Vaizi (1920)
 • Namusla Açlık Meselesi (1933)
 • Katil Bûse (1933)
 • İki Hödüğün Seyahati (1934)
 • Tünelden İlk Çıkış (1934)
 • Gönül Ticareti (1939)
 • Melek Sanmıştım Şeytanı (1943)
 • Eti Senin Kemiği Benim (1963)

Tiyatro:

 • Hazan Bülbülü (1916)
 • Kadın Erkekleşince (1933)
 • Tokuşan Kafalar (1973)
 • İki Damla Yaş (1973)
 • Gülbahar Hanım

Tartışma:

 • Cadı Çarpıyor (1913)
 • Şekavet-i Edebiye Tartışmaları (1913)
 • Sanat ve Edebiyat (1972)

AHMET RASİM (1852-1937)

Ahmet Rasim‘in Eserleri:

Roman-Öykü:

 • İlk Sevgili (1891)
 • Afife (1894)
 • Güzel Eleni (1893)
 • Meyl-i Dil (1897)
 • Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi (1893)
 • Sevda-yı Sermedi (1897)
 • Gam-ı Hicran (1898)
 • Ülfet (1900)
 • Hamamcı Ülfet (1922)
 • İki Günahkar (1922)

Anı-Fıkra-Biyografi-Mektup:

 • Eşkâl-i Zaman (fıkra, 1918)
 • Gülüp Ağladıklarım (anı, 1926)
 • Muharrir, Şair, Edip (Biyografiler 1924)
 • Cidd-ü Mizah (Biyografiler, 1920)
 • Şehir Mektupları (4 cilt, 1910-1911)
 • Falaka (Anı, 1927)
 • Fuhş-i Atik (Anı, 1922)
 • Gecelerim (Anı, 1896)
 • Ramazan Sohbetleri (Anı, 1913)
 • Ömr-i Edebi (4 cilt Anı, 1897-1900)
 • Romanya Mektupları (Anı-gezi, 1916)
 • İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi (Biyografi, 1927)

Tarih:

 • Küçük Tarih-i İslam (1890)
 • Küçük Tarih-i Osmani (1891)
 • Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi (4 cilt, 1910-1912)
 • İki Hatıra Üç Şahsiyet (1916)
 • İstibdattan Hakimiyet-i Milliyeye (2 cilt, 1926)

MEHMET AKİF ERSOY (1873-1936)

Mehmet Akif Ersoy‘un Eserleri:

 • Safahat (Başlangıç 1911, tamamlanma 1933)
 • Ömer Rıza Doğrul, Akif’in kitaplarına almadığı şiirlerini de ekleyerek Safahat’ı 1943’te tekrar yayınladı.
 • M. Ertuğrul Düzdağ “Safahat”ın daha önceki baskıları arasındaki farkı gösteren yeni bir basımını 1987’de yayınladı.)
 • Kastamonu Kürsüsünde (1921, Milli Mücadele dönemindeki hutbeleri)
 • Kur’an’dan Ayet ve Hadisler (ölümünden sonra, 1944 seçme yazıları)
 • Mehmet Akif Ersoy’un Makaleleri (1987, Abdülkerim ve Nuran Abdülkadiroğlu)

Serveti Fünun Edebiyatı

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu