2022-2023 Türk Dili ve Edebiyatı İkinci Dönem Zümre Tutanağı

2022-2023 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretmenleri 2. Dönem (Şubat) Zümre Toplantı Tutanağı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Zümre Toplantı Tutanakları

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama,
2. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi, (I. döneme ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi)
3. I. dönemdeki ders başarı durumunun değerlendirilmesi, başarıyı artırıcı önlemlerin ele alınması,
4. Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
5. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç vb. öğretim materyallerinin belirlenmesi sürecinin gözden geçirilmesi,
6. Ölçme-değerlendirme uygulamalarının nitelik ve niceliğine dair konuların değerlendirilmesi, ( II. dönemde uygulanacak sınav sayılarının ve sınav analizi yöntemlerinin belirlenmesi, ortak sınavların planlanması,)
7. Okul, çevre ve imkânlarının değerlendirilerek yapılacak proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
8. Proje ve performans görevlerinin takibi ve değerlendirilmesi,
9. Dönem içerisinde düzenlenecek sosyal etkinlik ve yarışmalara dair konuların görüşülmesi,
10. Öğrencilerin kelimeleri doğru telaffuz etmelerini, yazılı anlatımda doğru söz dizimi, kelime seçimi ve noktalama işaretlerini fonksiyonlarına uygun olarak kullanmayı davranış haline dönüştürebilmelerini hedefleyen ortak tutum ve davranışların belirlenmesi,
11. Destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili hususlar,
12. Derslerde millî ve manevi değerlerimizin öğrencilere aktarımı konusunda yapılacak çalışmalar, Kitap okuma etkinlikleri ve okul kütüphanesi ile ilgili değerlendirmeler,
13. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim planlarının değerlendirilmesi,
14. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılan iş birliği sürecinin görüşülmesi,
15. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
16. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
17. Dilek, Temenni ve Alınan Kararlar.

İndir ⇒ 2022-2023-TDE-ikinci-donem-zumre-tutanagi.docx (7416 indirme )

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu
Kapalı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor. Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.