Yazı Türleri ve Özellikleri

Yazı Türleri ve Özellikleri

Yazı Türleri

Temelde iki türlü anlatımdan bahsetmek mümkün: Yazılı anlatım ve sözlü anlatım.

Yazılı anlatım, nazım (şiir) ve nesir (düz yazı) olmak üzre ikiye ayrılır.

Yazılı anlatım türlerini şu şekilde sınıflandırmak mümkün:

1. EDEBÎ (SANATSAL) METİNLER

1.a. Coşku ve Heyecana Bağlı Metinler

1.b. Olay Çevresinde Oluşan Metinler

b.1. Anlatmaya Bağlı Metinler

b.2. Göstermeye Bağlı Metinler

Geleneksel Tiyatro

Modern Tiyatro

2. ÖĞRETİCİ METİNLER

2.a. Bilimsel Metinler

2.b. Tarihi Metinler

2.c. Felsefî Metinler

2.d. Gazete Çevresinde Gelişen Metinler

2.e. Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

Metinlerin Gruplandırılması

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu