Hikâye Ölçme ve Değerlendirme Formu

Hikâye Ölçme ve Değerlendirme Formu

(  ) Konu belirlenmiş midir?
(  ) Ana fikri belirlenmiş midir?
(  ) Ana fikri destekleyen yardımcı fikirler belirlenmiş midir?
(  ) Konuyu açıklayacak daha anlaşılır kılacak bir buluş var mıdır?
(  ) Yazılacak öykünün planı çıkarılmış mıdır? (giriş-gelişme-sonuç)
(  ) Tutarlı bir sıralama yapılmış mıdır?
(  ) Öyküye nereden, nasıl ve niçin başlanacağı belli midir?
(  ) Olayın hangi noktalarının anlatılacağı belli midir?
(  ) Konuyla ilgili kişisel deneyimler ve gözlemler belirlenmiş midir?

Ayrıca bakınız ⇒ Hikâye (Öykü) Nedir? Türleri ve Özellikleri

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu