Edebi Metinlerde İfade Şekilleri

Edebi Metinlerde İfade Şekilleri

Edebi Metinlerde İfade Şekilleri

Edebi Metinlerin temel iki ifade şekli/biçimi vardır:

1. Manzum (Şiir)

2. Mensur (Nesir, düz yazı)

Edebi Metinler

1. Coşku ve Heyecan Bildiren Metinler (Şiir)

2. Olay çevresinde Gelişen Metinler

a) Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

b) Göstermeye Bağlı Edebi Metinler (Tiyatro)

 

Metinlerin Sınıflandırılması

Ayrıca bakınız ⇒ Metinlerin Sınıflandırılması

Başa dön tuşu