Edebi Metinlerde İfade Şekilleri

Edebi Metinlerin temel iki ifade şekli vardır:
1. Manzum (Şiir)
2. Mensur (Nesir, düz yazı)

Edebi Metinler
1. Coşku ve Heyecan Bildiren Metinler (Şiir)
2. Olay çevresinde Gelişen Metinler
a) Anlatmaya bağlı metinler
b) Göstermeye bağlı metinler (Tiyatro)

 

Metinlerin Sınıflandırılması

Ayrıca bakınız-> Metinlerin Sınıflandırılması