Kimdir?

Maveracılar

MAVERACILAR 1970’ten sonra Türk şiirinde Cahit Zarifoğlu’yla bireyci ve İslamcı bir şiir anlayışı oluşmaya başlar. Bu yeni tarz, daha çok İkinci Yeni’nin şiire getirdiği özgürlükçü yapıdan yararlanırken şiir anlayışını …
Nedir?

Mizahi Anlatım

Mizahi Anlatım Nedir? Mizahi Anlatımın Özellikleri ve Örnekleri Mizahi Anlatımın Özellikleri: Mizahi anlatıma dayalı metinler okuyucuda uyandırılmak istenen etkiye göre düzenlenir. Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir. Mizahi unsurlarda …
Nedir?

Söyleşmeye Bağlı Anlatım (Diyalog)

Söyleşmeye Bağlı Anlatım (Diyalog) Nedir? Özellikleri ve Örnekleri Söyleşmeye Bağlı Anlatımla Oluşturulmuş Metinlerin Özellikleri Jest ve mimikler anlatımın gücünü arttırır. Tiyatro, sohbet, mülakat, röportaj, hikâye, roman gibi diyalog ve monolog ağırlıklı metin/yazı …
Nedir?

Gelecekten Söz Eden Anlatım

Gelecekten Söz Eden Anlatım Nedir? Özellikleri ve Örnekleri Gelecekten Söz Eden Anlatımın Özellikleri: Gelecekten söz eden anlatımın kullanıldığı metin türleri: roman, hikâye, tiyatro, şiir, deneme 1. Gelecekten söz eden metinler varsayım ile oluşmuştur. 2. …
Nedir?

Düşsel (Fantastik) Anlatım

Düşsel (Fantastik) Anlatım Nedir? Özellikleri ve Örnekleri Düşsel (Fantastik) Anlatımın Özellikleri: 1. Düşsel anlatımda konu; olağanüstü ve fantastik özelliklere sahip, hayal ürünüdür. 2. Zaman belirli ya da belirsizdir; olağanüstü …
Nedir?

Emredici Anlatım

Emredici Anlatım Nedir? Emredici Anlatımın Özellikleri, Örnekleri Açıklayıcı ve öğretici yönleri de bulunan emredici anlatımda emir, öneri, telkin anlamı taşıyan ifadelere yer verilir. Bu tür anlatımda dil, “alıcıyı harekete …
Nedir?

Destansı (Epik) Anlatım ve Özellikleri

Destansı (Epik) Anlatım ve Özellikleri Destansı (Epik) Anlatımın Özellikleri 1. Olağanüstü olaylar ve kişiler anlatılır. 2. Destan türünün yiğitçe havası vardır. 3. Yapıp etmeler yani fiiller ön plandadır. 4. Tarihi konular …
Nedir?

Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım

Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım ve Özellikleri Genellikle şiir, roman, hikâye, tiyatro gibi edebî türlerde başvurulan, duyguların ön planda olduğu anlatım türüdür. Öyküleyici anlatımda bir olay ya da durumun anlatılması, betimleyici anlatımda …
Nedir?

Kanıtlayıcı Anlatım ve Özellikleri

Kanıtlayıcı Anlatım Nedir? Özellikleri, Örnekleri Kanıtlayıcı Anlatımın Özellikleri İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amaç edinilir. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir. Okuyucu ve dinleyiciyi ikna etmek, düşündürmek ve üzerinde …
Nedir?

Tartışmacı Anlatım ve Özellikleri

Tartışmacı Anlatım Nedir? Özellikleri, Örnekleri 1. Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır. 2. Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir. 3. Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür. …
Nedir?

Açıklayıcı Anlatım ve Özellikleri

Açıklayıcı Anlatım Nedir? Açıklayıcı Anlatımın Özellikleri ve Örnekleri Açıklayıcı Anlatımın Özellikleri Açıklayıcı anlatım, Makale, fıkra, eleştiri ve deneme gibi öğretici özellikler gösteren türlere özgü bir anlatım biçimidir. Herhangi bir konu hakkında bilgiler vermek, bir …
Kimdir?

İnci Okumuş

İnci Okumuş Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri İnci Okumuş, 1971 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden doktora derecesiyle mezun oldu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik …
Kimdir?

Sennur Sezer

Sennur Sezer Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Sennur SEZER (d. 12 Haziran 1943, Eskişehir – ö. 07 Ekim 2015, İstanbul) Şair-Yazar. Asıl adı Şennur Fatma Çelik. Şennur Çelik, Fatma …
Kimdir?

Cumhuriyet Dönemi Kadın Şairler

Cumhuriyetin Kadın Şairleri Gülseli İnal (1947) Sennur Sezer (1943-2015) Melisa Gürpınar (1941-2014) Didem Madak (1970) İnci Okumuş (1971) Bejan Matur (1968) Lale Müldür (1956) … GÜLSELİ İNAL (1947-) Gülseli …
Kimdir?

Gülseli İnal Kimdir?

Gülseli İnal Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Gülseli İnal, 17 Mayıs 1947 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Felsefe-Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Genç yaşta evlendi, iki çocuğu oldu. 1991’de eşinden ayrıldı. …
Nedir?

Öğretici Anlatım ve Özellikleri

Öğretici Anlatım ve Özellikleri Öğretini anlatım; açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla oluşturulan metinlerde başvurulan anlatım türüdür. Öğretici Anlatımın Özellikleri Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır. Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz …
Nedir?

Betimleyici Anlatım ve Özellikleri

Betimleyici Anlatım (Betimleme-Tasvir Etme) ve Özellikleri Betimleme (tasvir etme), sözcüklerle resim çizme işidir. Görme, dokunma, işitme, tatma ve koklama duyularımız aracılığıyla varlıkların niteliklerini, bu varlıkların duyularımız üzerinde uyandırdıkları izlenimleri …
Nedir?

Öyküleyici Anlatım ve Özellikleri

Öyküleyici Anlatım ve Özellikleri Öyküleyici anlatım tekniğinde yazarın amacı, okuyucuyu bir olay içinde yaşatmaktır. Öyküleyici Anlatım tekniğine hikâye etme de denir. Olay akışı vardır. Olaylar birbiri üzerine gelişir ve zaman durmadan …
Kimdir?

Adalet Ağaoğlu

Adalet Ağaoğlu Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Adalet Ağaoğlu (d. Nallıhan, Ankara, 13 Ekim 1929 – ö. 14 Temmuz 2020, İstanbul) Yazar. 13 Ekim 1929’da Ankara’nın Nallıhan ilçesinde doğdu. …
Nedir?

Anlatımın Özellikleri

Anlatımın Özellikleri: Açıklık, Akıcılık, Yalınlık, Duruluk, Özlülük, Doğallık, Tutarlılık, İnandırıcılık Duygu ve düşüncelerin açık ve net bir şekilde anlatılması gerekir. Anlatılacak hâl ve olay, betimlenecek görüş ve sezgi, dile …
Nedir?

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman Türü, Özellikleri, Yazarları 1923 ile 1990’lı yıllar arasında Türk romanın tarihsel serüvenine aşağıdaki başlıklar üzerinden ulaşabilirsiniz. 1923-1990 Arasında Türk Romanı » 1923-1960 Cumhuriyet Dönemi …
Nedir?

Cumhuriyet Dönemi Roman (1923-1960)

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1960) Cumhuriyetin İlk Yıllarında Roman Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yazarlar, genellikle topluma eğilmişler, birtakım gerçekleri aktarmak istemişlerdir. Aralarında, sorunlara çözüm getirmeye çalışanlar ya da eleştirenler olmakla …
Nedir?

Cumhuriyet Dönemi Roman (1960-1980)

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1960-1980) Bu yazıda 1960 ile 1980 arasındaki Türk edebiyatında roman türünün genel panoraması verilmektedir. Bu dönem içerisindeki roman yazarlarımızdan ve onların romanlarından genel hatlarıyla bahsedilmiştir. …
Nedir?

Cumhuriyet Dönemi Roman (1980-1990)

1980-1990 Arasında Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı 1980’Lİ YILLARDA ROMAN 1980-1990 yılları arasında, en çok dikkati çeken roman yazarları olarak; Orhan Pamuk (1952), Mehmet Eroğlu (1948), Ahmet Yurdakul (1954), Latife Tekin …