Nedir?

1980 Sonrası Türk Şiiri

1980 Sonrası Türk Şiiri, Özellikleri, Şairleri 1980’li Yıllarda Türk Şiiri 1980’li yıllara geldiğimizde, bu yılların genç şairleri olarak ilk dikkati çekenler Yaşar Miraç, Ozan Telli, Abdülkadir Bulut ve Ahmet Ada oluyor. Bu şairlerin özelliği halk …
Nedir?

Mitoloji Nedir?

Mitoloji Nedir? Mitoloji kelimesi, Yunanca mythos/mitos (masal-hikâye) ve logos (söz) kelimesinden yapılmıştır. Mitoloji; çok eski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayat ve …
Nedir?

Açıklamalı Mitoloji Terimleri Sözlüğü

Mitoloji Terimleri Sözlüğü MİTOLOJİ HAKKINDA MİTOLOJİ: Bir halkın efsanelerinin bütününü kapsayan ve onların doğuşlarını, anlamlarını bir bütünlük içinde araştırıp inceleyen, yorumlayan bilim. Mitoloji, Yunanca “söylenen ya da duyulan söz, …
Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (A-B) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (A-B) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (A) Harfi Abas: Metanize’nin oğlu, su içmesiyle alay ettiği için Demeter, onu kertenkele yaptı. Kalkanında büyüleyici bir güç varmış. Abaris: İskityalı Apollon rahibi, …
Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (C-D) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (C-D) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (C) Harfi Cacus : Herakles tarafından öldürülen bir dev. Caeculüs : Vulcain’in oğlu Caelus : Uranos’un latince karşılığı Camene : Çeşme perileridirler ancak …
Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (E-F-G) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (E-F-G) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (E) Harfi Eakos : Zeus ile peri kızı Egine’nin oğlu. Dindarlığı ile tanınırdı. Eetion : Mysia bölgesinde bir şehrin kralı. Andromak’ın babası. Efhialtes …
Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (H-İ-J) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (H-İ-J) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (H) Harfi Hades : Kronos’un oğlu. Cehennemlerin karanlık alemlerin ve ölüler diyarının tanrısı. Haemon : Kral Oidipus’un kızı. Babası nişanlısı Antigone’u ölüme mahkum …
Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (K-L-M) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (K-L-M) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (K) Harfi Kaanthos : Okeanos’un oğlu. Apollon kızkardeşi Melia’yı kaçırınca babası Kaanthos’u peşlerinden gönderdi. Kardeşini Apollon’un kollarının arasında görünce öfkesinden tanrının mabedini ateşe …
Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (N-O-P) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (N-O-P) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (N) Harfi Naiadlar : Çeşmelerin kaynakların. Derelerin perilerine verilen ad. Naiadlarda insanlar gibi ölümlüydüler. Napae : Çayırların perilerine verilen ad. Nannakos : Phrigia’nın …
Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (R-S) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (R-S) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (R) Harfi Raros : Karnaos’un oğlu. Triptolemos’un babası. Eleusis de Raros vadisine adını verdi. Remus : Romulus’un ikiz kardeşi, Mars ile Rea Silvanın …
Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (T-U) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (T-U) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (T) Harfi Talos : Girit adasını beklemekle görevlendirilmiş tunç vücutlu dev. Bir yabancı gördüğünde hemen ateşin içine girer, kızıl kor haline gelir, sonra …
Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (V-Y-Z) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (V-Y-Z) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (V) Harfi Vagitanos : Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden tanrı. Vakana : Kırlarda sayfiyelerde dinlenen, istirahat edenleri koruyan tanrı. Velovis : Bir …
Nedir?

Tiyatro Terimleri Sözlüğü

Tiyatro Terimleri Sözlüğü Tiyatro Nedir? Güzel sanatların en eski dallarından biridir. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların sahnede canlandırılarak oynanmasıdır. Türkçeye İtalyanca “teatro” kelimesi ile giren “tiyatro” terimi, günümüzde …
Nedir?

Tiyatro Terimleri Sözlüğü-A Harfi

Tiyatro Terimleri Sözlüğü-A Harfi AÇILMAK: Oyuncunun gövdesiyle seyirciye dönmesi.. AGORA: Pazar yeri. Antik tiyatro yapısı ortaya çıkmadan ve Diyonizos Şenlikleri Atina’daki Akropolis’in güneydoğu yamacına alınmadan önce oyunlar pazar yerinin …
Nedir?

Tiyatro Terimleri Sözlüğü-B Harfi

Tiyatro Terimleri Sözlüğü-B Harfi BALET OPERA: Tanınmış melodilerle söylenen şiirli opera. İngiltere’de XVIII. yüzyılda İtalyan operasına bir tepki olarak çıkmıştır. Bunun en iyi örneği, ilk temsili 1728’de Londra’daki Lincoln’s Fields …
Nedir?

Tiyatro Terimleri Sözlüğü-C-Ç Harfi

Tiyatro Terimleri Sözlüğü (C – Ç) Harfi CANLI GAZETE : Gazete başlıklarının konularına dayanan ABD’ de ortaya çıkmış bir tiyatro biçimi. Kısa, etkileyici sahnelerle günlük olayları eleştiren ve toplumsal sorunlara …
Nedir?

Tiyatro Terimleri Sözlüğü (D) Harfi

Tiyatro Terimleri Sözlüğü (D) Harfi DADACILIK: 20.yüzyıl başlarında, Tristan Tzara ve Richard Hülsenbeck’in yayımladıkları bildiriye (1916) başlamış ve yedi yıl kadar sürmüş olan, dil ve estetik kurallarını,bunların denetlemesini, mantık …
Nedir?

Tiyatro Terimleri Sözlüğü (E-F-G) Harfleri

Tiyatro Terimleri Sözlüğü (E-F-G) Harfleri (E) Harfiyle Başlayan Tiyatro Terimleri Edil: 1-Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad. 2-Oyunları denetleyip gösteri günlerini ve daha başka kayıtları saptayanlara …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Açıklamalı Edebiyat Terimleri Sözlüğü Terim Nedir? Belli bir çalışma alanına, bilim ya da sanata özgü olup tek anlamı bulunan sözcük ya da kavram. Terim anlam; bir sözcüğün belirli meslek …