Türk Dili ve Edebiyatı

İmlâ (Yazım) Kuralları

İmlâ (Yazım) Kuralları Yazıda doğabilecek karışıklıkların önüne geçmek, yanlış okumayı önlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, herkesin aynı şekilde yazıp okumasını sağlamak için belirlenmiş olan kurallara imlâ (yazım) kuralları denir. …
Türk Dili ve Edebiyatı

Teşbih (Benzetme)

Teşbih (Benzetme) Sanatı Nedir? Özellikleri, Türleri, Örnekler Teşbih (Benzetme) Nedir? Teşbih (Benzetme): Anlatımı güçlendirmek amacıyla, aralarında ortak nitelik bulunan iki varlık ya da kavramdan, ortak nitelik yönünden güçlü olandan …
Kimdir?

Kaşgarlı Mahmut

Kaşgarlı Mahmut Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Kaşgarlı Mahmut (d. 1008 – ö. 1105) Kaşgarlı Mahmut, XI. yüzyılda yaşayan Türk dil bilginidir. Divânu Lügati’t-Türk adlı eseriyle ünlüdür. Karahanlılar soyundandır. …
Nedir?

Denden İşareti

Denden İşareti ( ” ) ve Kullanıldığı Yerler Denden işareti, bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için …
Nedir?

Uzun Çizgi (Konuşma Çizgisi)

Uzun Çizgi (Konuşma Çizgisi) ( __ ) ve Kullanıldığı Yerler » Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlelerin başında (satır başında) kullanılır. Konuşma çizgisi de denir. Şinasi …
Nedir?

Köşeli Parantez

Köşeli Parantez ve Kullanıldığı Yerler » Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda dışta köşeli, içte yay ayraç kullanılır: Kütüphanemize Türk edebiyatı tarihi kitapları  alınmalı. » Bibliyografik künyelere ilişkin bazı ayrıntıları …
Nedir?

Kısa Çizgi ( – ) İşareti

Kısa Çizgi ( – ) İşareti ve Kullanıldığı Yerler » Satır sonunda, yer kalmadığı için yarım kalan kelimelerin bölünmüş olduğunu, yani devamının altta olduğunu göstermek için satır sonunda kullanılır. …
Nedir?

Ünlem İşareti ( ! )

Ünlem İşareti ( ! ) ve Kullanıldığı Yerler » İçinde ünlem ifadesi (haykırış, sevinç, kıvanç, üzüntü, acı, korku, hayret, ürperti, heyecan, nefret vb ani coşkunluklar) bulunan ve seslenme, hitap …
Nedir?

Parantez (Yay Ayraç) İşareti

Parantez (Yay Ayraç) İşareti ( ) ve Kullanıldığı Yerler » Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan, yazının ve sözün aslında olmayıp, sonradan eklenmiş olan açıklayıcı kelimeleri ve söz gruplarını …
Nedir?

Tek Tırnak İşareti

Tek Tırnak İşareti (‘  ‘) ve Kullanıldığı Yerler » Doğrudan yapılan ve çift tırnak işareti ( ” ” ) içinde gösterilen sözlerin içinde başka bir alıntı söz daha varsa …
Nedir?

Düzeltme (Şapka) İşareti

Düzeltme (Şapka) İşareti ( ^ ) ve Kullanıldığı Yerler Düzeltme işaretinin kullanılacağı yerler aşağıda gösterilmiştir: 1. Yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için, okunuşları uzun …
Nedir?

Tırnak İşareti

Tırnak İşareti ( ” ” ) ve Kullanıldığı Yerler » Başka birinin yazısından veya sözünden, hiç değiştirilmeden yapılan aktarmalar tırnak içinde gösterilir. Alıntı cümle(ler), büyük harfle başlar, noktayla biter. …
Nedir?

Eğik Çizgi

Eğik Çizgi ( / ) ve Kullanıldığı Yerler 1. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur: Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten …
Nedir?

Soru İşareti

Soru İşareti ( ? ) ve Kullanıldığı Yerler » Soru anlamı taşıyan cümle ve kelimelerden sonra kullanılır: Hangi elbiseyi beğendiniz? Benimle alış verişe kim gelecek? Soruları cevapladınız mı? Nasıl …
Nedir?

Kesme İşareti

Kesme (‘) İşareti ve Kullanıldığı Yerler 1. Aşağıda sıralanan özel adlara getirilen iyelik, durum (hâl) ve Haber (bildirme) ekleri kesme işaretiyle ayrılır: a) Kişi adları, soyadları ve takma adlar: Atatürk’üm, Ali’m, Dadaloğlu’nun, Mustafa Kemal’in, Yusuf …
Nedir?

Üç Nokta İşareti

Üç Nokta (…) İşareti ve Kullanıldığı Yerler Art arda örneklerin sıralandığı cümlelerde benzer örneklerin sürdürülebileceğini ifade etmek için cümle sonunda kullanılır. Bu amaçla cümle sonunda kullanılabileceği gibi cümle içinde …
Nedir?

Anlatım Biçimleri

Anlatım Biçimleri, Özellikleri, Örnekleri Çözümlü Örnek Sorular ANLATIM BİÇİMLERİ İnsanlar gördüklerini, duyduklarını, düşündüklerini, tasarladıklarını başkalarına anlatma gereği duymuşlardır. Bu aktarmalarda insanın belli bir amacı vardır. Söyleyeceklerimizi amacımıza göre yönlendirir, …
Nedir?

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri ve Kullanıldığı Yerler Yazıda karışıklıkların önüne geçmek, yanlış okumayı önlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, cümlenin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek için kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir. …
Nedir?

Dil, Lehçe, Şive, Ağız Nedir?

Dil, Lehçe, Şive, Ağız Nedir? Özellikleri, Örnekler Dil Nedir? Bir sesli işaretler sistemi olan dil, aynı toplulukta yaşayan veya aynı milletten olan insanların anlaşabilmelerini sağlayan en gelişmiş iletişim aracıdır. …
Kimdir?

Naki Tezel

Naki Tezel Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Naki Tezel (d. 1915, İstanbul – ö. 1980, İstanbul) Araştırmacı, yazar. 1915 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Naki Tezel bir folklor (halk bilimi) araştırmacısıdır. PTT …
Türk Dili ve Edebiyatı

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı, Şiiri, Biçim ve İçerik Özellikleri, Dönemleri, Kaynakları, Tarihsel Gelişimi “Klasik Türk Edebiyatı” olarak da tanımlanan Divan edebiyatı, Türklerin İslam kültüründen etkilenmeleri sonucu oluşturdukları bir edebiyattır. Bu edebiyat, …
Türk Dili ve Edebiyatı

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı İslamiyet Sonrası İlk Edebi Eserler-Yazarlar ve Özellikleri İslâmî dönem Türk edebiyatının ilk ürünleri 11. ve 12. yüzyıllarda ortaya çıkar. Bunlardan ilki, Karahanlı Devleti zamanında Hakaniye Türkçesi ile yazılmış …
Nedir?

Kelime ve Kavram Nedir?

Kelime ve Kavram Nedir? Kelime (Sözcük) Nedir? Kelime, mânâsı veya gramer vazifesi bulunan ve tek başına kullanılan ses veya sesler topluluğudur. Kelimeler manâlı veya gramer vazifeli dil birlikleridir. En …
Nedir?

Kelimede (Sözcükte) Anlam

Kelimede (Sözcükte) Anlam Kelime (Sözcük) Bilgisi A. Anlam Bakımından Sözcükler Gerçek Anlam (Temel Anlam) Yan Anlam Mecaz Anlam Deyim Anlam Terim Anlam Argo Anlam Soyut Anlam Somut Anlam Genel …