• Türk Dili ve Edebiyatı

  12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Ders Notları

  12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Defteri, Ders Notları Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı‘nda birçok yazar, roman türünde eserler vermiştir. Cumhuriyet Dönemi romanlarında öne çıkan konulardan biri Kurtuluş Savaşı’dır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban, Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye, Kemal Tahir‘in Yorgun Savaşçı, Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın…

  Devamını Oku »
 • Kitap

  Dünya Edebiyatı Roman Özetleri

  Dünya Edebiyatı Roman Özetleri FAUST (GOETHE, Alman-Romantik) Eserde insanın iyi yaratıldığını, kötü şeyler yapsa da sonunda mutluluğu yakalayacağını söyleyen Tanrı ile bunun tersini savunan Mefistofeles iddiaya girer. Bunun için bütün bilimleri araştırmış, kendisini büyüye vermiş Faust’u seçerler. Umduğunu bulamadığı için intiharın eşiğine kadar gelen Faust’a Mefistofeles kendisini tanıtır ve onunla…

  Devamını Oku »
 • Kitap

  Cezmi (Roman Özeti) – Namık Kemal

  Cezmi Romanı Özeti – Namık Kemal Cezmi (1880) – Namık Kemal Cezmi, ilk defa 1880 yılında yayımlanan Türk edebiyatının ilk tarihî romanı sayılır. Romanda II. Selim Dönemi’nde İranlılarla yapılan savaşta yer alan vatansever bir askerin, Cezmi’nin, başından geçenler anlatılır. Tarihî roman özelliği taşımakla birlikte sürükleyici bir aşk ve tutku romanıdır.…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Duygulu Anlatım Nedir?

  Duygulu Anlatım Nedir? Nasıl Yapılır? DUYGULU ANLATIM Çeşitli vurgulama özelliklerine başvurarak, ses tonunda yükselip alçalmalar yaparak konuşma tarzı daha çok “akılcı anlatım” yöntemleriydi. Bir parçanın sevinçli veya kederli, komik veya trajik, eğlenceli veya mahzun oluşu ise hissi anlatımla belirtilir. Ancak, bu anlatım biçimi çoğunlukla duygu yoluyla elde edilirse de, düşüncenin…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  2022-2023 Türk Dili ve Edebiyatı İkinci Dönem Zümre Tutanağı

  2022-2023 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretmenleri 2. Dönem (Şubat) Zümre Toplantı Tutanağı GÜNDEM MADDELERİ 1. Açılış ve yoklama, 2. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi, (I. döneme ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi) 3. I. dönemdeki ders başarı durumunun değerlendirilmesi, başarıyı artırıcı önlemlerin ele alınması, 4. Atatürkçülükle ilgili konuların…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Eş Anlam, Eş Anlamlılık, Eş Anlamlı Sözcükler

  Eş Anlam (Anlamdaş), Eş Anlamlılık, Eş Anlamlı Sözcükler Sözlüğü Eş Anlam Nedir? Yazılışları farklı, fakat anlamları aynı olan sözcükler arasındaki anlamsal ilişkiye “eş anlam (=anlamdaş=sinonim)” denir. (beyaz-ak, siyah-kara, al-kırmızı vb…) Eş anlamı oluşturan sözcüklerden bir tanesi genellikle yabancı dillerden Türkçemize girmiş olan sözcüklerdir. Eş Anlamlılık: “Farklı sesletilen ve yazılan ancak…

  Devamını Oku »
 • Kitap

  Çankaya (Özet) – Falih Rıfkı Atay

  Çankaya (Özet) – Falih Rıfkı Atay Çankaya, Falih Rıfkı Atay‘ın 1961 yılında kitaplaştırılan hatıra (anı) türündeki eseri. KİTABIN KONUSU Atatürk‘ün doğumundan ölümüne kadar olan hayatı, harp zamanında düşmana ve Cumhuriyet zamanında yaptığı inkılaplarla gericilere karşı verdiği savaşı anlatmaktadır. KİTABIN ÖZETİ Atatürk, 1881 yılında ahşap bir evde doğmuştur. Annesi Zübeyde Hanım,…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Bulgaristan Türk Edebiyatı

  Bulgaristan (Bulgar) Türkleri Edebiyatı * Bulgaristan’daki Türk edebiyatının geçmişi çok iyi araştırılmış değildir. Ancak, 15. yüzyıldan sonra buraya gelen Türk sanatçıların, çevrelerini etkilediği bilinmektedir. * 16. yüzyıldan sonra artık buraya özgü bir Türk edebiyatı belirmeye başlamış, öte yandan Anadolulu pek çok şair ve düşünür Bulgaristan’a gelmiştir. * Bu durum, 18.…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Irak (Kerkük) Türkleri Edebiyatı

  Irak (Kerkük) Türkleri Edebiyatı * Genelde Azeri lehçesine bağlı olan Irak Türkleri edebiyatında Doğu ve Güneydoğu ağız özellikleri de önemli ölçüde etkili olmuştur. * Irak Türkleri edebiyatı, 1918’e kadar Azerbaycan ve Anadolu Türkleri edebiyatı ile paralellik içindedir. * Nesimî, Fuzûli, Ahdî, Bağdatlı Ruhi, Garibî, Fazlî (Fuzûli’nin oğlu)… bu topraklarda yetişen…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Türkmenistan Edebiyatı

  Türkmenistan Edebiyatı * Türkmenler ancak 18. yüzyıldan sonra yazılı edebiyata geçebilmişlerdir. Onlar da yazılı edebiyattan önce destan, masal, atasözü, bilmece, türkü… alanında, konularını yerli yaşayışlardan alan zengin bir halk edebiyatı geleneği oluşturmuşlardır. * Bu dönemde Dede Korkut, Leyla İle Mecnun, Aşık Garip ve Şahsenem, Yusuf ile Züleyha, Köroğlu… çevresinde oluşan…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Özbekistan Türk Edebiyatı

  Özbekistan Türk Edebiyatı * Türkçe’nin iki büyük kolundan birine (Çağatay Lehçesi’ne) bağlı olarak gelişen bugünkü Özbek edebiyatı Çağatay edebiyatının bir devamıdır. * Özbeklerin zengin bir halk edebiyatı geleneği vardır. Alpamış, Köroğlu… çevresinde oluşan destanlar; aşk öyküleri, masal, atasözü, mani, ninni, türkü, ağıt, alkış, kargış, bilmece, atışma, taşlama, sözlü halk tiyatrosu…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Kırım Türkleri Edebiyatı

  Kırım Türkleri Edebiyatı * Kırım Hanlığı döneminde Osmanlı saray kültürüyle sıkı ilişkiler içinde olan Kırım’da klasik Türk edebiyatı paralelinde bir klasik edebiyat geleneği kurulmuştur. * 1783 Rus işgaliyle edebiyat gerilemiştir. * 19. yüzyıl sonlarında İsmail Gaspıralı, Tercüman Gazetesi’ni çıkararak düşüncede ve edebiyatta yeni bir dönem açmıştır. * 1905’te meşrutî yönetime…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Kırgızistan Türk Edebiyatı

  Kırgızistan Türk Edebiyatı * Çağdaş Kırgız edebiyatı, Çağatay edebiyatının bir devamı sayılır. * Bu edebiyat; sözlü halk edebiyata olarak yaşayagelmiştir. Mit, efsane, destan, masal, bilmece, atasözü türleriyle zengin ve güçlü bir biçimde yaşayan sözlü edebiyat Er Töştük, Manas gibi birçok destan meydana getirmiştir. * 20. yüzyılın ilk yarısında yetişen şairlerse;…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Batı Trakya Türkleri Edebiyatı

  Batı Trakya Türkleri Edebiyatı * Yunanistan’daki Türklerin yaşadığı bölgeye Batı Trakya, bu yörede Türklerin oluşturduğu edebiyata da Batı Trakya Türkleri Edebiyatı denilmektedir. * Batı Trakya Türkleri edebiyatı, bu edebiyatın kendi iç dinamiğinden çok dış etkilere bağlı olarak bölümlere ayrılabilir. * Osmanlı dönemi, 14. yüzyılda bu yörenin fethedilmesiyle başlar. Tarihçi Selanikli…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Kazan-Tatar Türkleri Edebiyatı

  Kazan-Tatar Türkleri Edebiyatı * Kültürel varlıklarını koruyarak yaşayan Kazan-Tatar Türkleri’nin edebiyatı, önceleri İslâmlık öncesinde ve sonrasında gelişen sözlü ve yazılı Türk edebiyatıyla ortaktır. * Zamanla bu edebiyat, daha çok sözlü halk edebiyatı olarak, genel Türk edebiyatıyla ortak karakteristikler göstermiştir. * Ancak, 19. yüzyılda görülen yenilik hareketleri onları da etkilemiştir. Böylece…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Kazak Türkleri Edebiyatı

  Kazak Türkleri Edebiyatı * Kazak Hanlığı 15. yüzyılın ikinci yansından sonra kurulmuştur. Kazaklar, bu dönemde Altınordu ve Timur Devletleri’nin dağılışı sırasında bu adla anılarak toparlanmış bir Türk boyudur. * Kazak Türkçesi ve Kazak edebiyatı da bu oluşumlar sırasında biçimlenmeye başlamıştır. Bu oluşum öncesindeki edebiyat “Ortak Edebiyat Dönemi” içinde sayıldığından Kazak…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Kıbrıs Türk Edebiyatı

  Kıbrıs Türk Edebiyatı * Kıbrıs’ın 1571’de Osmanlı topraklarına katılmasından sonra burada oluşan edebiyat bugün, Kıbrıs Türk edebiyatı olarak anılmaktadır. * Adada, ilk örneklerinden söz edilebilecek efsane, destan, masal, mani, atasözü türü… sözlü ürünler buraya Anadolu kültüründen geçmiştir. * Türkiye Türkçesi’nin konuşulduğu bu topraklarda hem divan hem halk edebiyatı ürünlerinin benzeşmesi…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Mehmet Başaran Kimdir? Hayatı, Edebi kişiliği, Eserleri

  Mehmet Başaran Kimdir? Hayatı, Edebi kişiliği, Eserleri Mehmet Başaran (d. Kırklareli, Lüleburgaz, Ceylanköy, 25 Nisan 1926 – ö. 27 Haziran 2015, İstanbul) Şair, yazar. Mehmet Başaran, ilkokulun ilk üç sınıfını köyünde, üst yanını Uzunköprü Gazi Mahmut Okulu’nda okudu. Kepirtepe Köy Enstitüsü’nü (1943), Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nü (1946) bitirdi. Antalya-Aksu Köy…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Azerbaycan Türk Edebiyatı

  Azerbaycan Türk Edebiyatı * Batı Türkçesi adı verilen Oğuzca‘nın bir kolu Anadolu (Türkiye) Türkçesi, diğer kolu Azeri Türkçesi’dir. * 16. yüzyıla kadar bu iki kol ortak geçmişi olan edebiyattır. Ancak, çeşitli tarihî nedenlerle bu iki edebiyat birbirinden ayrıldı. Yine de bu iki kol arasında ortak birçok yönün bulunması, giderek ortaya…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Fazıl Hüsnü Dağlarca

  Fazıl Hüsnü Dağlarca Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Fazıl Hüsnü Dağlarca (d. 26 Ağustos 1914, İstanbul – ö. 15 Ekim 2008, İstanbul) Şair. Fazıl Hüsnü Dağlarca, 1914’te İstanbul’da doğdu. Babası subay olduğu için ilk ve orta öğrenimini Türkiye’nin değişik yerlerinde tamamladı. Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu’nu bitirdi. Orduya katıldı.…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Dünya Destanları

  Dünya Destanları ve Özellikleri Destan, bir ulusun hayatını yakından ilgilendiren savaş, göç, kıtlık, âfet olayları vb. gibi tarih ve toplum olaylarının çerçevesi içinde yiğitlik ve olağanüstülük üzerine kurulmuş çok uzun bir manzum hikâyedir. Destan, insanoğlunun çok eski çağlarda sözlü gelenek içerisinde oluşturduğu ilk sanat ürünlerinden biridir. Tüm destanlar epik şiir…

  Devamını Oku »
 • Kitap

  Şehname Destanı ve Özellikleri

  Şehname Destanı ve Özellikleri Şehnâme, X. yüzyılda İran edebiyatının büyük şairi Firdevsî (M.940-1020) tarafından yazılan, 60 bin beyitlik eserdir. Firdevsî, İran tarihiyle ilgili rivayetleri toplamış, bu eseri otuz yılda meydana getirmiş, “Bununla İran milletini yeniden dirilttim.” diyerek eserinin değerini ifade etmiştir. İçerik: Sahnameh ya da Şehname, tarih öncesi zamanlardan başlayıp…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Gülşehri Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

  Gülşehri Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Gülşehri on üçüncü yüzyıl sonlarıyla 14. yüzyıl başlarında Kırşehir’de yaşamış bir şeyh ve şair. Asıl adının Ahmet olduğu sanılmaktadır. Yunus Emre gibi, Anadolu tekke edebiyatının önde gelen isimlerindendir. İslam ilmini ve İran edebiyatını bilen bir sofidir. Özenilmiş bir üslupla yazan ve öğretici olmaktan çok…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Orhan Şaik Gökyay Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

  Orhan Şaik Gökyay Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Orhan Şaik Gökyay (d. 16 Temmuz 1902, İnebolu, Kastamonu – ö. 2 Aralık 1994, İstanbul) Edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı, şair, öğretmen. Orhan Şaik Gökyay 16 Temmuz 1902’de Kastamonu İnebolu’da doğdu; 1994’te İstanbul’da yaşamını yitirdi. Ortaöğrenimini Aydın ve Kastamonu’da tamamladı. 1922’de Ankara…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Halide Nusret Zorlutuna Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

  Halide Nusret Zorlutuna Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Halide Nusret Zorlutuna (d. 1901, İstanbul – ö.10 Haziran 1984, İstanbul) Şair, yazar, öğretmen. Halide Nusret Zorlutuna, 1901 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Erzurumlu Zorluoğullarından gazeteci Mehmet Selim, daha sonraki adı ile Avnullah Kâzımî Beydir. Ünlü gazeteci Süleyman Tevfik Özzorluoğlu ise amcasıdır. Erenköy…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Zeki Ömer Defne

  Zeki Ömer Defne Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Zeki Ömer Defne ( d. Çankırı, 1903 – ö. 1992, İstanbul) Zeki Ömer Defne, 1903 yılında Çankırı’da doğdu. Çankırı Ertuğrul İbtidaîsi ve İdâdîsi’ni, Ankara İlköğretmen Okulu’nu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1939). İstanbul Kabataş Lisesi ve Galatasaray…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Şeyh Galip Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

  Şeyh Galip Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri Şeyh Galip (d. 1757, İstanbul – ö. 1799, İstanbul) Divan Edebiyatımızın son büyük şairi olan Şeyh Galib, 1757’de İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Esad olan Şeyh Galib’in babası Reşid Efendi, annesi Emine Hatun’dur. Babası tasavvuf eğitimi almış, mevleviliğe ve melamiliğe bağlı şiirlerle…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Süreyya Berfe

  Süreyya Berfe Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Süreyya Berfe ( d. 1943, İstanbul) Şair ve yazar. Süreyya Berfe, 1943’te İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Süreyya Kanıpak. 1960’ta Çanakkale Lisesi’ni bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğrenim gördü. İstanbul’da yayınevlerinde, reklam şirkelerinde çalıştı. Metin yazarlığı yaptı. İlk şiiri Düzlem…

  Devamını Oku »
 • Genel

  Beş Şehir (Özet) – Ahmet Hamdi Tanpınar

  Beş Şehir (Kitap Özeti) – Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Hamdi TANPINAR, Beş Şehir‘in konusu için: “Hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır.” demektedir. Tanpınar’ın en önemli denemelerinden biri olan bu kitapta beş şehir anlatılmaktadır: Ankara, Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul. İlk yayın tarihi 1946 olan eser; Tanpınar’ın…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Türk Edebiyatında Dergiler

  Türk Edebiyatında Dergiler DÖNEMLERİYLE EDEBİYAT DERGİCİLİĞİMİZ 1861-1923: Bu dönem kendi içinde farklı periyodlarla irdelenebileceği gibi genel olarak dergi bolluğunun yaşandığı, ama edebiyatımızda etkin bir role sahip olan dergilerin bu bollukla aynı orantıda olmadığı söylenebilir. Abdülaziz, II. Abdülhamit ve savaş yıllarına tanıklık eden dergiler (Mecmua-i Fünûn, Cerideyi Askeriye, Mecmûa-i Ulum, Mecmua-i…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu