• Türk Dili ve Edebiyatı

  Toplumcu Gerçekçi Edebiyat Akımı ve Özellikleri

  Toplumcu Gerçekçi Edebiyat Akımının Özellikleri, Kaynakları (Nazım-Nesir) Toplumcu Gerçekçi Edebiyatın Özellikleri nedir? Toplumcu gerçekçi şiir, serbest nazım özellikleri taşır. Toplumcu gerçekçi şiir, ideolojik içerikli bir şiirdir. Toplumcu gerçekçi şiir, o güne kadar görülmemiş, denenmemiş bir görsellik, karmaşık biçimli teknikler barındıran bir şiirdir. Politik bir içerik taşıması şiirin etkileme ve belirleme…

  Devamını Oku »
 • Kitap

  Memleket Hikayeleri Özet – Refik Halit Karay

  Memleket Hikâyeleri Özet – Refik Halit Karay Memleket Hikayeleri, Refik Halit Karay‘ın 1919 yılında yayınlanan hikâye kitabıdır. Yazar tarafından yapılan ekleme ve değişikliklerle kitap 18 hikâye ile 1947 yılında tekrar yayınlanmıştır. Memleket Hikâyeleri’nin, 1919’daki Osmanlıca 1. basımında toplam 14 hikâye vardır: Yatık Emine Şeftali Bahçeleri Koca Öküz Vehbi Efendi’nin Kuşkusu…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Haldun Taner

  Haldun Taner Kimdir? Haldun Taner’in Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Haldun TANER (d.16 Mart 1915, İstanbul – ö. 07 Mayıs 1986, İstanbul) Haldun Taner, 16 Mart 1915’te İstanbul’da doğdu. 7 Mayıs 1986’da İstanbul’da yaşamını yitirdi. Son Osmanlı meclisinde İstanbul miletvekili olan İstanbul Darülfünun’u (İstanbul Üniversitesi) Hukuk Fakültesi profesörü Ahmed Selahattin’in oğlu.…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Orhan Veli Kanık

  Orhan Veli Kanık Kimdir? Orhan Veli’nin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Orhan Veli Kanık (d. İstanbul, 13 Nisan 1914 – ö. 14 Kasım 1950, İstanbul) Şair, Yazar, Çevirmen. Orhan Veli‘nin babası İzmir tüccarlarından Fehmi Bey’in oğlu müzisyen Veli Bey (İzmir, 1881-1953), annesi de Beykoz’un ileri gelenlerinden tüccar Hacı Ahmet Bey’in kızı…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Konu Nedir? Tema Nedir? Özellikleri, Örnekleri

  Konu Nedir? Tema Nedir? Özellikleri, Örnekleri Konu Nedir? Her yazım ve anlatımın temeli konudur. Konu, üzerinde konuşulan, yazı yazılandır. Konu günlük olaylardan alınabileceği gibi insanlar arası ilişkilerden, toplumsal gerçeklerden, sorunlardan, bilim ve teknolojiden, sanattan, kısaca yaşamın her kesitinden seçilebilir. Söz gelimi “aşk” duygusal, “eğitim” toplumsal, “optik” bilimsel bir konudur. Bu…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  İntak (Konuşturma) Söz Sanatı

  İntak (Konuşturma) Söz Sanatı Nedir? Özellikleri, Örnekleri İntak (Konuşturma) Nedir? İntak: İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları konuşturma sanatıdır. Konuşturma, kişileştirmeden sonra gelir. Varlık önce kişileştirilir, gerekirse konuşturulur. İntak Örnekleri: Örnek-1 “Ben bir ayrık otuyum Ne buğday amcam, ne pirinç dayım Mısırla akraba bile değilim. Bir yeşermeye göreyim: Kızmasınlar halim…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Rapor Nedir? Rapor Nasıl Yazılır?

  Rapor Nedir? Rapor Nasıl Yazılır? Rapor Nedir? Her hangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu tespit ederek bildiren yazılara rapor denir. İncelenmek istenen bir sorun; doğru, kesin, güvenilir bilgi gerektiren bir iş hakkında, onu soruşturmakla görevlendirilen kişinin yaptığı “araştırma, inceleme” sonucunu belli kurallara göre yazdığı yazı, rapor türüne…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Tezat (Karşıtlık) Söz Sanatı

  Tezat (Karşıtlık) Söz Sanatı Nedir? Özellikleri, Örnekleri Tezat (Karşıtlık) Nedir? Tezat, iki karşıt düşüncenin bir arada söylenmesidir. Ancak “Gece uyurum, gündüz çalışırım.” demekle tezat sanatı olmaz. Gece ile gündüz zıt iki kavramdır,düşünce değildir. Oysa tezat, kavramların zıtlığında değil, düşüncenin zıtlığındadır. Örnek: “Meyhâne mukassi görünür taşradan ammâ Bir başka ferah başka…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Paragraf Bilgisi Test – Paragraf Soruları

  Paragraf Bilgisi Test / Paragraf Soruları 1. Edebiyat; hava gibi, su gibi, güneş gibi, toprak gibi vazgeçilmezdi. Onunla yatılıp onunla kalkılıyordu ve yaratıcı gücünün sonsuzluğuna, edebiyatın insanı insan yapma büyüsüne İnanılıyordu. Toplumun yozlaşmaya ve her şeyin parayla ölçüldüğü, bilgi ve kültüre duyulan saygının, kredi kartlarına, görselliğe yönelmeye başladığı yıllarda, edebiyat…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Milli Edebiyat Dönemi Hikâye (Öykü) ve Özellikleri

  Milli Edebiyat Dönemi Hikâye (Öykü) ve Özellikleri Milli Edebiyat Dönemi Hikâyelerinde Dil ve Üslup, Zihniyet, Akım, Konu Özellikleri Millî Edebiyat dönemi hikâyelerinin ortak özellikleri; ülke sorunlarına ağırlık vermek, bunların üstesinden gelebilecek kahramanlar yaratmak ve düşünceler geliştirmek, betimleme ve çözümlemede gerçekçiliğe doğru gitmek şeklinde özetlenebilir. Fakat her sanatçı, kendi kişilik ve…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Cumhuriyet Edebiyatı Yazarları-Şairleri

  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Temsilcileri (Yazarları, Şairleri) CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Modernleşme yolundaki Türk edebiyatı, 1923 yılında Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yeni bir aşamaya kavuşmuştur. Esasen Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, ilk zamanlarda Millî Edebiyat akımının izini sürmüş bir edebiyattır ve bu yüzden Millî Edebiyattan kesin hatlarla ayrılamamaktadır. Çünkü Millî edebiyat sanatçıları,…

  Devamını Oku »
 • Kitap

  Mevlana’nın Mesnevisi ve Özellikleri

  Mevlana’nın Mesnevisi ve Özellikleri Mevlânâ‘nın en büyük eseri Mesnevi‘sidir. Eser, aruz ölçüsünün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün kalıbıyla Farsça yazılmış olup 6 cilt, 25618 beyittir. Varlıkta birlik (Vahdet-i Vücûd) anlayışını birtakım kurmaca/hayali veya gerçek olaylardan hareketle anlatmaya çalışan didaktik (öğretici) bir eserdir. Mevlânâ’da hakiki müslümanlık şuuru en yüksek derecesi ile ifade edilmiştir…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Mevlana Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

  Mevlana Kimdir? Mevlana’nın Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Doğum: 30 Eylül 1207, Belh-Afganistan – Ölüm: 17 Aralık 1273, Konya) Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesi’nin Belh şehrinde doğmuştur. Mevlânâ’nın asıl adı Muhammed olarak bilinmektedir. İslam dünyasında hürmet belirtmek için önemli kişilerin…

  Devamını Oku »
 • Kitap

  Ateşten Gömlek Roman Özeti – Halide Edip Adıvar

  Ateşten Gömlek Roman Özeti – Halide Edip Adıvar Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar‘ın Ulusal Kurtuluş Savaşını konu edinen 1922 yılında yayınlanan romanı. Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların ilkidir. Hem tarih hem de aşk konuları ustalıkla ele alınmıştır. Yalın ve akıcı bir dille yazılmıştır. Roman, İzmir’in işgali üzerine şehri kurtarmayı…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Kompozisyon Konu Örnekleri

  Kompozisyon Konuları, Kompozisyon Konu Örnekleri 1 . “İnsanlar, düşünmek sevmek ve inanmak için dünyaya gelmiştir.” (J.J.Rousseau) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız. 2- “Düşünmeden öğrenmek, vakit kaybetmektir.” (KONFÜÇYÜS) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız. 3-” En kudretli insan, kendini idare edebilen insandır.” Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız. 4-“En geveze kuş umuttur, yüreğimizde…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Yusuf Hayaloğlu Kimdir?

  Yusuf Hayaloğlu Kimdir? Yusuf Hayaloğlu’nun Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri 15 Aralık 1953 yılında Tunceli’de doğan Yusuf Hayaloğlu, 3 Mart 2009 tarihinde 56 yaşında hayatını kaybetti. Hayaloğlu, Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’nın ağabeyiydi. Flash TV ve Kral TV ‘de programlar yapan Hayaloğlu’nun cenazesi 4 Mart 2009 tarihinde önce Küçükarmutlu Cemevi’nden…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Kul Nesimi Kimdir? Hayatı ve Şiirleri

  Kul Nesimi Kimdir? Kul Nesimi’nin Hayatı ve Şiirleri XIV. yüzyılda Bağdat’ta doğmuş, Halep’te derisi yüzülerek öldürülmüş tasavvuf şairi Seyyit Nesimî ile XVII. yüzyılda yaşadığı sanılan Kul Nesimi’yi birbirine karıştırmamak gerekir. Asıl adı Ali olan Kul Nesimi’nin yaşamı pek bilinmiyor. Cahit Öztelli‘nin yaptığı son araştırmaya göre, “XVII. yüzyılın ünlü Bektaşî ve…

  Devamını Oku »
 • Kitap

  Taaşşukı Talat ve Fitnat – Şemsettin Sami

  Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Romanı – Şemsettin Sami Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Talat ve Fitnat’ın Aşkları), Tanzimat Edebiyatı‘nın birçok türünde eserler vermiş yazarlarından Şemsettin Sami tarafından kaleme alınmış bir romandır. Kasım 1872’den 1873 yazına değin Hadîka gazetesinde tefrika edilmiş, kitap olarak ilk basımı 1875 yılında yapılmıştır. Acıklı bir aşk hikâyesini…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Şemsettin Sami

  Şemsettin Sami Kimdir? Şemsettin Sami’nin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Şemsettin Sami (d. 1 Haziran 1850, Frashër, Arnavutluk – ö. 1 Temmuz 1904, İstanbul) Şemsettin Sami, dilci olarak tanınsa da edebiyatın birçok türüyle de ilgilenmiştir. Türk edebiyatı tarihinde “ilk yerli roman” olma özelliğine sahip olan “Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat adlı eseri…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Tevfik Fikret

  Tevfik Fikret Kimdir? Tevfik Fikret’in Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Tevfik Fikret (d. 24 Aralık 1867 – ö. 19 Ağustos 1915) Şair, öğretmen, yayıncı. Tevfik Fikret, 26 Aralık 1867’de İstanbul Kadırga’da dünyaya geldi. Asıl ismi Mehmet Tevfik. 12 yaşında öksüz kaldı. Mahmudiye Rüşdiyesi’nde okudu. 1888’de Galatasaray Lisesi’ni (Mekteb-i Sultani) birincilikle bitirdi.…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Maviciler (Mavi Akımı) Şiiri ve Özellikleri

  Maviciler (Mavi Akımı, Mavi Hareketi, Mavi Şiir Akımı) Özellikleri, Temsilcileri 1 Kasım 1952’de Ankara’da yayımlanmaya başlanan “Mavi” adlı derginin etrafında Attilâ İlhan öncülüğünde toplanan; Ferit Edgü, Orhan Duru, Özdemir Nutku, Ahmet Oktay, Demirtaş Ceyhun, Demir Özlü ve Tahsin Yücel gibi sanatçıların oluşturduğu bir edebi topluluktur. Bu şairler, Garip Akımı‘na ve…

  Devamını Oku »
 • Kitap

  Gün Olur Asra Bedel – Cengiz Aytmatov

  Gün Olur Asra Bedel Roman Özeti- Cengiz Aytmatov Gün Olur Asra Bedel, yazar Cengiz Aytmatov‘un kaleme aldığı 1980 yılında yayınlanan roman. Roman, Sovyetler Birliği döneminde yaşanan sosyal ve kültürel sorunların bir özeleştirisidir. Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel (=Gün Uzar Yüzyıl Olur) Romanı, mankurtlaşma ile geleneklerini koruma arasındaki insanların hikâyesidir.…

  Devamını Oku »
 • Kitap

  İnce Memed Roman Özeti – Yaşar Kemal

  İnce Memed Roman Özeti – Yaşar Kemal İnce Memed, Yaşar kemal‘in 1955, 1969, 1984, 1987 yıllarında yayınlanan 4 cillten oluşan romanı. Romanın konusu Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Adana Çukurova’da geçmektedir. Roman, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına rastlayan bir isyan öyküsünü konu alır. Romanda, Anadolu halkının geri kalmışlığı, cahil bırakılmışlığı, köy hayatının…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Yaşar Kemal

  Yaşar Kemal Kimdir? Yaşar Kemal’in Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Yaşar Kemal (d. 06 Ekim 1923; Gökçedam, Osmaniye – ö. 28 Şubat 2015, İstanbul) Romancı, senaryo ve öykü yazarı. Yaşar Kemal’in Ailesi ve Çocukluğu Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar Kemal, Çukurova’da Hemite (Gökçedam) köyünde doğar. Annesi Nigar Hanım ile…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Şiir ve İnşa Makalesi – Ziya Paşa

  Şiir ve İnşa Makalesi – Ziya Paşa Şiir ve İnşâ, Tanzimat dönemi yazarlarından Ziya Paşa‘nın kaleme aldığı, 1868’de Londra’da yayımlanan makale. ŞİİR VE İNŞÂ Şiirin genel tanımı “vezinli söz”dür… Şiir her kavimde tabiidir. Yer yüzüne ne kadar millet ve kavim gelmişse, hepsinin kendilerine mahsus şiirleri vardır. Osmanlıların şiiri acaba nedir?…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Ziya Paşa

  Ziya Paşa Kimdir? Ziya Paşa’nın Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Ziya Paşa (d.1825, İstanbul – ö. 17 Mayıs 1880, Adana) Yazar, şair, devlet adamı. 1825’te İstanbul’da doğdu, 17 Mayıs 1880’de Adana’da yaşamını yitirdi. Asıl ismi “Abdülhamid Ziyaeddin.” Galata Gümrüğü’nde katiplik yapan Erzurumlu Ferideddin Efendi’nin oğlu. Bayezit Rüşdiyesi’ni bitirdi. Özel derslerle Arapça,…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Fecri Âti Şiiri Ve Özellikleri

  Fecri Âti Şiiri ve Özellikleri (1909-1912) Her türlü edebî yönelişin gerek şekil, muhteva, gerekse dil ve üslup ile ilgili birtakım tercihleri vardır. Fakat bu tercihler hiçbir edebî oluşumda mutlak özellik olarak görülemez. Bir metin bazı taraflarıyla bir oluşumu tam anlamıyla temsil ederken diğer bazı taraflarıyla ilgili grubu temsilde zayıf kalabilir.…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Fecri Ati Edebiyatı

  Fecri Âti Edebiyatı Topluluğu Özellikleri, Sanatçıları, Şairleri, Temsilcileri (1909 – 1912) Fecri Âti Edebiyatı (1909-1912) 24 Temmuz 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet’ten sonra ülkede canlı ve hareketli bir edebiyat hayatı başlamıştır. Edebiyatta ki bu canlılık aslında ülkede II.Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük ortamı içinde her türlü fikrin serbestçe tartışılabilir hale gelmiş olmasındandır.…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Yedi Meşaleciler ve Özellikleri

  Yedi Meşaleciler ve Özellikleri Fecr-i Âti edebi topluluğundan sonra 1928 yılında Yaşar Nabi Nayır, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray, Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok gibi biri hikayeci diğeri şair olan yedi gencin bir kitap çıkararak başlatmak istedikleri edebî harekettir. Yedi Meşaleciler hareketini…

  Devamını Oku »
 • Kitap

  Kiralık Konak – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  Kiralık Konak Özeti – Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu‘nun 1922 yılında yayınlanan ilk romanıdır. Yazar, bu romanında Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet kuşakları arasındaki görüş, anlayış ve yaşayış farklılıkları üzerinde durur. Roman, realizmin etkilerini taşır. Kiralık Konak Özeti Naim Efendi, büyük konağın en yaşlı kişisidir. II. Abdülhamit döneminin…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor.

Lütfen sitemizi "izin verilenler listesine" ekleyiniz.

Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.