6 Yaş Çocuğunun Gelişim Özellikleri ve Dönemleri

6 Yaş Grubu Çocuklarının Gelişim Özellikleri

6 Yaş Çocuğunun Gelişim Özellikleri

Bu yaşlarda çocuklar oyun çağının birçok özelliklerini gösterir. 6 yaş, zihnî ve duygusal gelişimleri bakımından okula devam edebilecek kadar olgun olunan bir yaştır.

Zihni Gelişimi

 • Bu çağda çocuğun zihin gücü ve belleği bir hayli gelişir. Çocukta somut düşünce tarzı hakimdir.
 • Duyguları ile düşünür. Gözlemler ve deneyler sonucu bir takım hükümler verebilir.
 • Çocuk çevresini toptan algılar. Soyut ve mantıklı düşünemezler Toplu öğretim en uygun öğretme sistemidir.
 • His ve heyecanlarının etkisinde kalarak yargılara varır. Olayları objektif olarak eleştiremez.
 • Sık sık kendini över .Bu dönemin sonunda kendi kusurlarını görmeye başlar Ve eleştirir.
 • Zaman ayarlayamaz. îlersi için plan yapamaz.
 • Sayılan kavramaya başlar. Basit toplama, çıkarma hesaplan yapar.

Dil Gelişimi

 • Dil çok zenginleşir. Çocuk çok fazla kelime öğrenir.
 • “Toptan görüş” hakimdir, Bunun için okuyacağı harflerden başlamak yerine, çocuk için anlamlı olan cümlelerden başlamak daha uygundur.
 • Sessiz okuması, sesli okumasına nazaran daha hızlıdır.
 • Bu çağın sonuna doğru yabancı dil öğrenmeye hazır hale gelir.

İlgiler

 • Temsil oyunlarına ilgi, hayvanlarla ilgili temsiller, şarkılı temsillere ilgi devam eder.
 • Kızlar; büyükler gibi giyinmeye, evcilik oynamaya
  Erkekler; Şoförlük, Pilotluk, Askerlik gibi oyunlar oynamaya yönelirler.
 • Böceklere ve diğer hayvanlara ilgi görülür.

Moral Gelişimi

 • İyilik ve kötülük kavramları, ana-babanın beğendiği ve beğenmediği davranışları ile ilgili olarak değişir.
 • Davranışlarının büyükler tarafından beğenilmesine önem verirler, Kusurlu görünmek onları endişelendirir.
 • “Başkalarına zarar vermek kötüdür” gibi genel değer yargılarına varabilirler. Bu dönemde çocuklara hangi davranışların iyi veya kötü olduğunu tanıtmak faydalıdır.

Duygusal Gelişim

 • En önemli duygusal ihtiyaçları sevilmek, beğenilmek, değer verilmektir. Anne, baba, öğretmen tarafından ne kadar ilgi ve sevgi görürlerse, ruh sağlıkları o kadar yerinde olur.
 • İlgi merkezi olma isteği kuvvetlidir.
 • Başarılı olma ihtiyacı kuvvetlidir. Gerçek başarılar elde edemezlerse hayali başarılarla övündükleri görülür.
 • Bu dönemde korku, öfke, kıskançlık, neşe, sevgi gibi duygular bir çocuğun gününü birbiri ardına doldurabilir. Duygusal halleri çabuk değşir.

Arkadaşlarla ilişkiler

 • Bu yaşta grup halinde oyun oynayabilirler.
 • Arkadaşlık kısa sürelidir.
 • Genellikle yakın arkadaşlarının kendi cinslerinden seçerler.
 • Fakir-zengin ayrılığı gözetmezler. Fakat başka sınıf, okul ve çocuklara karşı cephe alırlar.
 • Giyim, Konuşma, zevk bakımından çocuk, arkadaşlarını taklit eder. Rekabete girer. Sosyal yönden prestij kazanmak amacıyla güç gösterilerine girerler. Eşya ve aileleriyle övündükleri görülür.

Aile ilişkileri

 • Aile büyüklerine karşı tavır takınır, yaramazlık eder.
 • Çoğu zaman kişiliğini gösterme, bağımsız olabilme çabasıyla inatçılık, dik başlılık, itaatsızlık olabilir.
 • Büyüklerinin her şeyi daha iyi bildikleri ve yaptıklarını düşünürler. Ebeveynlerini kendine örnek seçer.
 • Okulda günün önemli bir kısmını geçirmesine rağmen ana-baba sevgi ve ilgisine ihtiyacı çok kuvvetlidir.

Öğretmen ile ilgili bölüm

 • Çocuk öğretmenine büyük ilgi ve hayranlık duyar. Kendini beğendirmek için elinden geleni yapar.
 • Çok görülen şikayet olayı, çok kere öğretmenin ilgisini çekmek için yapılır.
 • Tenkitler çocuklarda çok büyük etki yapar. Alay ve şakalarda alınır.

Kazandırılması geren davranışlar:

1- Eşyalarını temiz ve düzenli kullanma,
2- Yatağını düzeltme,
3- Kıyafetlerinin kendisinin giymesi ve çıkarttıklarını katlayıp yerine koyması,
4- Sabah temizliğine dikkat etmesi, dişlerini fırçalaması,
5- Oyuncaklarını toplaması,
6- Kardeşleriyle iyi ilişkiler içinde olması,
7- Büyüklerine karşı saygılı olması,
8- Annesine yapabileceği ev işlerinde yardımcı olması,
9- Verilen ödevi zamanında yapması,
10 -Eve gelen misafîr çocuklarına iyi davranması,
11- Oyuncaklarını paylaşması,
12- Vaktinde yatma ve uyuma,
13 – Tuvalet temizliğine dikkat etme,
14 – Problemlerini rahatlıkla söylemesi,
15 – Okula uyum sağlama,
16 – Evini, okulunu, yakın çevresini tanıma,
17 – Temel insan ilişkilerinde nasıl davranacağını bilme,
18 – Toplumsal değerlere karşı olumlu bir tutum geliştirme,
19 – Sağlık kuruluşlarını bilme,
20 – Trafîk kurallarını bilme,
21 – Toplu yaşama kurallarını bilme,
22 – Doğayı sevme,
23 – Boş zamanlarını iyi değerlendirme,
24 – Zaman kavramını bilme,
25 – Okuma ve dinlenme becerisi kazanma,
26 – Türkçe’yi doğru kullanma,
27 – Okuma alışkanlığı kazanma,
28 – Günlük hayatta kullanılan toplama ve çıkarma yapma,
29 – Zihinden hesaplar yapma,
30- Seviyeye uygun problem çözme,
31- Varlıklar arasındaki ilişkiyi kavrama,
32- Sesini doğru kullanma,
33- Duygu ve düşüncelerini resimle ifade etme,
34- Artık malzemeleri kullanarak resim yapma,
35- Günlük işlerim yürütecek kuvvet, Çeviklik ve dayanıklılık kazanma,
36- Sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili kuralları öğrenme,
37- Oyunları kuralarına göre oynama,

Okuma Alışkanlığı kazandırma:

1- Evde kitapların varlığı, çocukların okumaya hazırlanmalarını garantilemektedir.
2- Ana-babalar çocuklarına kitaplar okuyarak, Okumanın değerini iyi bir canlı örnek olarak çocuklarını okumaya yönlendirebilir.
3- Çocuğa yönelik resimli kitapları çocuğun ulaşabileceği yerde bulundurulmalı, çocuğun kitapla oynamasına ve sayfaları karıştırmasına izin verilmelidir. Resimler üzerinde konuşmalar, tartışmalar yapılmalıdır.
4- Çocuğa basit hikayeler okunmalıdır. Hikayeler üzerinde konuşulmalıdır.
5- Okunan hikaye ile çocuğun yaşadığı olaylar arsında ilişkiler kurulmalıdır.
6- Kitaptaki yazıları göstermek, sembollerin bir anlamının olduğunu anlatmak çocukta öğrenme isteğini arttırır.

Ailenin dağılması ve çocuk:

Çocuğun sağlıklı aile ilişkilerinden uzak kalması duygusal gelişimini etkilediği gibi, bedensel ve zihinsel gelişimini de olumsuz etki de bulunur.

1- Dikkatini bir konuya toplaması güç olur.
2- Diğer insanlarla başarılı ilişkiler kuramaz.
3- İçe dönük ve bencil bir kişi olur.
4- Kekemelik, alt ıslatma, sınıf içinde uyumsuzluk görülür.
5- Yaramazlık, aşırı hareketlilik ya da gerçek olmayan bedensel şikâyetler görülür.
6- Huysuzluk, saldırganlık ve hırçınlık görülür.

Anne veya Babası ölen çocuk:

 • Çocuğun mutsuzluğu açıkça görülür.
 • Çocukta ölüm korkusu meydana gelebilir.
 • Terk edilmiş olma duygusu hisseder. Buna bağlı olarak yalnızlık, boşluk duygulan oluşur.
 • Gizli suçluluk duyguları vardır. Gece korkusuna kabuslara neden olur.
 • Aşırı ağlama, mutsuz görünme, taşkınlık görülür.

Tek çocuk:

 • Tek çocuğun giyim ve eğitimi, beslenmesi daha kolaydır.
 • Oyun arkadaşlarının azlığı önemli bir engeldir. Oyundan zevk alamaz.
 • Yetişkinlerle konuşmayı yeğler. Oyun ona zamanla gereksiz gelir.
 • Kardeş, çocuğu sosyal yaşama hazırlar. Yetişkinlerle iletişim kurması çocuğun kendini yaşıtlarından farklı görmesine sebep olur.
 • Ana-Babasının yardımına hemen hazır olması, çocuğun güçsüzlüğünü arttırır. Güvensizlik duygusu artar.
 • Tek çocukla çok fazla ilgilenilir, şımartılır.
 • Sabırsızlık ve hükmetme tek çocuğu sembolize eder.

Büyük çocuk

1- Anne ilk çocuğuna daha fazla özen göstermiştir, Deneyim eksikliği vardır. Aşırı hoşgörü ve kızgınlık arasında gidip gelen davranış değişikliklerine sebep olur.
2- Tek çocuk birden büyük çocuk olur. Sorumluluklar üstlenir.
3- Önceden sahip olduğu ayrıcalığı sürdürmek ister. Bu durum kendini imtiyazlı görmesine kardeşlerinin faaliyetlerine katılmasına sebep olur.

Benzer İçerik:

REHBERLİK

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu