Şiraze nedir?

Şiraze Nedir? Anlamları

şiraze
isim (şira:ze) Farsça.

1. Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit.


2. spor Pehlivan kispetinin paçası.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

şirazeden çıkmak
1 . kitabın sırt bölümünde bulunan dikişin bozulması sebebiyle sayfaların dağılması.

2 . mecaz akıl dengesini kaybetmek.

Birleşik Sözler

şirazesi bozuk: sıfat

Akli dengesi yerinde olmayan (kimse).

TDK Sözlük