Şiraze nedir?

şiraze
isim (şira:ze) Farsça ş³r¥ze

1 . Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit.
2 . spor Pehlivan kispetinin paçası.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

şirazeden çıkmak
1 . kitabın sırt bölümünde bulunan dikişin bozulması sebebiyle sayfalar dağılmak.
2 . mecaz akıl dengesini kaybetmek.

Birleşik Sözler

şirazesi bozuk: sıfat

Akli dengesi yerinde olmayan (kimse).

TDK Sözlük