Metinlerarasılık Kuramı

Metinlerarasılık Kuramı

1960’lı yıllarda Julia Kristeva, Roland Barthes gibi yapısalcı araştırmacılar tarafından oluşturulmuş olan bu kuram, edebî eserinlerin orjinalliği düşüncesinden hareket etmiş ve mukayeseli edebiyatın da doğmasına zemin hazırlamıştır.

• Edebi metinlerin hiçbirinin daha önce söylenmemiş, orijinal ve yeni olduğuna inanmazlar. Onlara göre edebî metin, kendisinden evvelki eserlerden izler taşır; başka edebî eserlerden ve edebî türlerden etkilenir; başka sanat dallarının tesirlerini yaşatır ve bir edebî metin, herhangi bir başka metnin herhangi bir yönünü, kendi orijinal bütünlüğü içinde saklar.

Metinlerarasilik_Kurami_Teorisi• Epigramları, tarihi bilgileri, spot cümleleri, önemli dönemlerin çığır açıcı eserlerinden nakledilen alıntıları ile postmodernistlerin önemle uyguladığı metinlerarası ilişkiler metodu, metin tahlilleri için her edebî eserde başka eserlerin izlerini aramayı teklif eder.

• Alıntı, gönderge, anıştırma, gülünç dönüştürme, öykünme, kolaj, brikolaj, palampsest gibi tekniklerle metnin ilişki kurduğu diğer metinlerin açığa çıkarılması sağlanır. Zira eserin kendi özellikleri belirirken, başka eserlerle olan münasebetleri muhakkak anlatılmalıdır. Her eser, bir bakıma kendisinden evvelki eserlerin mahsulüdür.

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu