Metinlerarasılık Kuramının özellikleri

  • Metinlerarasılık Kuramı 1960’lı yıllarda Julia Kristeva, Roland Barthes gibi yapısalcı araştırmacılar tarafından oluşturulmuş olan bu kuram, edebî eserinlerin orjinalliği düşüncesinden hareket etmiş ve mukayeseli edebiyatın da doğmasına zemin hazırlamıştır. • Edebi metinlerin hiçbirinin daha önce söylenmemiş, orijinal ve yeni olduğuna inanmazlar. Onlara göre edebî metin, kendisinden evvelki eserlerden izler taşır;…

Başa dön tuşu