Seminer Nedir? Seminerin Özellikleri

Seminer Nedir? Seminerin Özellikleri

Seminer Nedir?

Sözlükte “seminer” ne demek?

1. Bir konu üzerinde bilgi alışverişinde bulunmak ya da tartışma yapmak amacıyla düzenlenen toplantı.

2. Üniversitelerde ve yüksek okullarda, bir öğretim üyesinin yönetimi altında birtakım konu ve sorunlar üzerinde öğrencilerin yaptıkları incelemelerle ilgili olarak rapor hazırlama ve tartışma biçiminde yürütülen küme çalışması.

3. Orta dereceli okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin gözetimi altında, özgürce ve isterlerse bireysel olarak çalışmaları için ayrılan özel saatlere verilen ad.

Seminer; bir konu hakkında bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla düzenlenen toplantılara verilen isimdir. Bir grubun, bir yetkilinin yönetiminde bir sorunu incelemek, araştırmak üzere etkin bir biçimde katılarak yaptıkları çalışma, grup çalışması, toplu çalışma biçimidir.

Belirli bir bilim dalındaki gelişmeleri, belli bir bilgi düzeyine sahip kimselere tanıtmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişiler tarafından açıklanan toplantılardır.

Yüksek öğretim kurumlarında lisans / lisansüstü öğrenci ve öğreticilerin katılımıyla yapılan seminerler, bu tanıtımın dışındadır. Bunlar yüksek öğretim kurumlarında, öğretim üyesinin yönetimi altında, öğrencilerin yaptıkları araştırmalarla ilgili rapor hazırlama, tartışma biçiminde yürütülen toplantılardır.

Seminer hazırlamak için, önce konu belirlenir ve bu konu üzerinde sunuma yönelik araştırma yapılır ve sunumu yapacak düzeye, bilgi birikimine ve isteğe sahip kişiler belirlenir. Seminer, bir tür sahne sunumudur ve topluluk önünde yapılacağı için sahne, sahne düzeneği ve seyirci yerleri hazırlanır. Semineri verecek kişilerin sahne korkusunun da olmaması gereklidir.

Seminer konusu izleyicilere yeterince açıklamalı ve konuya uygun slayt vb. sunu araçlarıyla destekli olmalıdır. Seminer konuları gerektiğinde basıma da uygun hazırlanmalıdır. Bazı seminerlerde bu basılı yayın izleyicilerin eline verilir. Seminer duyurusu gerekli süre önceden belirlenir, hazırlıklar tamamlanır ve sonuna kadar düzenli yapılabilmesi için gereken hazırlıklar yapılır.

Seminer Nedir? (detaylı bilgi)

Latincede “tohum ekilen tarla” demektir.

Belirli bir bilim dalındaki gelişmeleri, belli bir bilgi düzeyine sahip kimselere tanıtmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişiler tarafından açıklandığı toplantılardır.

Yüksek öğretim kurumlarında lisans / lisansüstü öğrenci ve öğreticilerin katılımıyla yapılan seminerler, bu tanımın dışındadır. Bunlar yüksek öğretim kurumlarında, öğretim üyesinin yönetimi altında, öğrencilerin yaptıkları araştırmalarla ilgili rapor hazırlama, tartışma biçiminde yürütülen toplantılardır.

Seminer hazırlamak için, önce konu belirlenir ve bu konu üzerinde sunuma yönelik araştırma yapılır ve sunumu yapacak düzeye, bilgi birikimine ve isteğe sahip kişiler belirlenir. Seminer, bir tür sahne sunumudur ve topluluk önünde yapılacağı için sahne, sahne düzeneği ve seyirci yerleri hazırlanır. Semineri verecek kişilerin sahne korkusunun da olmaması gereklidir.

Seminer konusu izleyicilere yeterince açıklamalı ve konuya uygun slayt vb sunu araçlarıyla destekli olmalıdır. Seminer konuları gerektiğinde basıma da uygun hazırlanmalıdır. Bazı seminerlerde bu basılı yayın izleyicilerin eline verilir. Seminer duyurusu için gerekli süre önceden belirlenir, hazırlıklar tamamlanır ve sonuna kadar düzenli yapılabilmesi için gereken hazırlıklar yapılır.

Seminer başlığı, semineri dinleyecek kişilere konu hakkında fikir verecek şekilde belirlenmelidir. Başlık ne çok kısa ne de ilgiyi dağıtacak kadar uzun olmalıdır. Örneğin “Yüz Tanıma”, seminer konusu hakkında yeterli fikir vermeyen genel bir başlıktır. “İnsan Yüzünün Geometrik Özelliklerini Değerlendirerek Yüz Tanıma Konusunda Bir Uygulama” gereksiz kelimeler içerdiği için karmaşık bir başlıktır. “Geometrik Özelliklerine Göre Yüz Tanıma” konuyu tanıtmak için yeterli ve anlaşılır bir başlıktır.

Seminerin Anlatımı

Seminerin belirli bir düzen içinde anlatımı uygun olur.

 1. Giriş: Seminerin amacı, kapsamı hakkında kısa bir bilgi verilmelidir. Seminerin içeriği verilerek dinleyicilerin seminer hakkında ön bir bilgiye sahip olmaları sağlanmalıdır.
 2. Anlatım: Hazırlanan seminer belirli bir düzen içinde anlatılır. Sorulan sorular, açık ve kısa bir şekilde cevaplandırılır, daha detaylı açıklamayı gerektiren sorular, seminer sonundaki tartışma bölümüne bırakılır.
 3. Sonuç: Sonuç bölümünde konunun gelecekteki yerine, önemine ve varsa uygulamalarına değinilebilir. Teşekkür etmek istenen kişi veya kurumlara da bu bölümde yer verilebilir. Seminerin bittiği açık ifadelerle belirtilmelidir.
 4. Tartışma: Seminer sunucu tarafından tartışmaya açılır. İkinci bölümde ilgi gören noktalara açıklık getirip daha detaylı bilgiler verilir. Dinleyicilerden gelen sorular cevaplandırılır. Eğer sunucunun da cevabını bulamadığı sorular varsa; veya dinleyicilerin bilgilerini almak isteniyorsa onlar da bu bölümde tartışmaya açılabilir.

Semineri Sunarken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Mutlaka kağıttan okumamaya çalışınız.
 • Başlangıç ve sonlarda ilgi çekiniz. Eğer mizahi öğeler varsa bu bölümlerde kullanmayınız. Seminerinizin bilimsel değerini kaybetmemesine önem veriniz.
 • Seminere başlarken seminerin hazırlanma amacını ve kapsadığı konuları bir karışıklığa sebep olmayacak şekilde belirtiniz.
 • Anlatılan konuya hâkimiyet çok önemlidir. Yalnızca anlatacağınız kadar metni ezberleyerek verilen seminerin hiçbir anlamı olmadığını unutmayınız. Konu hakkında mümkün olduğunca kapsamlı bir bilgiye sahip olup bunun özetini anlatınız. Böylece dinleyicilerin daha fazla bilgi istemeleri durumuna hazırlıklı olursunuz.
 • Seminerinizde akıcı bir dil kullanmaya özen gösteriniz. Anlamları bilinmeyen kelimeler ve ifadeler kullanmaktan kaçınınız. Eğer kullanmanız gerekiyorsa bu kelimelerin anlamlarını sözle belirtmeniz seminerinizin bölünmesine sebep olabileceği için anlamlarını yazı tahtasında daha önceden yapacağınız hazırlıkla veriniz.
 • Seminerinizde sunduğunuz fikirleri gerçeklerle desteklemeye itina gösteriniz.
 • Bir fikirden diğerine geçerken kopukluk olmamasına özen gösteriniz.
 • Semineri anlatırken belirli bir düzene riayet etmelisiniz. Konuyu dağıtmamaya özen gösteriniz. Eğer dinleyicilerden semineri sunarken konuyu dağıtacak veya uzun cevap isteyen sorular gelirse; bunları çok kısa bir şekilde cevaplayınız ve seminer sonunda detaylı olarak konuşabileceğinizi nazik bir dille söyleyiniz.
 • Semineri anlatırken dinleyicilerin tepkilerine dikkat ediniz. Eğer dinleyicinin çoğunluğunda sıkıntı belirtileri görüyorsanız o noktaya fazla değinmişsiniz veya kimsenin dikkatini çekmiyor demektir. Böyle bir durumda o bölümü kısaca geçiniz.
 • Semineri sunarken tepegözün üzerine kapanarak değil perdede göstererek konuşunuz.
 • Dinleyicilerinde okuma-yazma bildiğini göz ardı ederek seminer metnini perdeden okumayınız. Perdeye aktarılan bilgilerin mümkün olduğunca kısa ve net olmasına dikkat ediniz.
 • Perdede verilen bilgileri en arka sıradan dahi güzel bir şekilde görülecek biçimde hazırlayınız. El yazısı ile yazılmış ve özensizce hazırlanmış saydam kullanmayınız.
 • Saydamları önceden sıralarsanız seminerde saydam arayarak seminerinizi bölmek zorunda kalmazsınız.
 • Duruşunuzu iyi ayarlayınız. Perdeyi kapatacak şekilde durmayın, sallanmayın, süklüm büklüm durmayınız. Kendinize güvenin, doğal davranın, heyecanınız varsa yenmeye çalışın ve dinleyiciye belli etmeyiniz.
 • Dinleyicilerle göz iletişiminde bulununuz. Gözlerinizi kaçırmanız sizin kendinize güvensizliğinizin ve konu hakkında bilgisizliğinizin göstergesi olarak algılanabilir.
 • Size sorulan her soruyu dikkatle dinleyin. Cevaplayacak bilgiye sahipseniz cevaplayın eğer bilmiyorsanız diğer dinleyicilerle tartışmaya açınız.
 • Seminer hazırlarken yararlandığınız kaynaklar varsa bunları belirtiniz.
 • Seminer hazırlıklarını son ana bırakmayınız. Sunmadan önce bir-iki deneme yapın ve seminer süresini ayarlayınız.

Seminerde Dinleyicilerin Uyması Tavsiye Edilen Hususlar

 • Seminere dikkatinizi vererek dinleyiniz.
 • Semineri sunan kişiye saygı gösterin ve onu rahatsız edecek türdeki davranışlardan kaçınınız. Gürültü yaparak veya hareketlerinizle seminer sahibinin ve diğer dinleyicilerin dikkatini dağıtmayınız.
 • Seminer anlatılırken sabit fikirlerinizden uzaklaşarak yalnızca size sunulanı tarafsız bir şekilde almaya çalışınız. Eğer daha önceki bilgilerinizle çelişen noktalar varsa bunları seminer sonunda nazik bir şekilde belirtiniz.
 • Semineri bölmemeye özen gösteriniz ve sorularınızı mümkün olduğunca seminer sonuna bırakınız. Eğer seminer anında sormanız gerektiğine inanıyorsanız sunucu kısa bir cevapla geçecektir. Böyle bir durumda tekrar tekrar bu noktaya değinerek sunucuyu zor durumda bırakmayınız.
 • Soru sorarken kendinizi ispatlamaya çalışır hareket ve sözlerden kaçınınız.
 • Seminer süresince sunucudan izin istemeden fikir beyan etmeyiniz.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu