Tahrirat-Tahrirat kâtibi

Tahrirat-Tahrirat kâtibi nedir?

tahrirat Arapça isim Resmî bir dairece yazılan yazılar ve mektuplar.

tahrirat kâtibi: isim eskimiş

İlçede resmî yazı işleriyle görevli kimse

“Tahrirat kâtibi, daktilo ile uzun bir sohbete daldı.” – S. F. Abasıyanık