Adaptasyon (Uyarlama) Nedir?

Adaptasyon (Uyarlama) Nedir? Özellikleri

Adaptasyon: Yabancı bir yapıtı yer adlarına, kişi adlarına, gelenek ve göreneklerine varıncaya değin değiştirerek yerli veya ulusal hayatın renklerine, göreneklerine, âdetlerine uydurarak çevirme işi .eş. Uyarlama, Adapte, Nakil.

Çoğunlukla tiyatro oyunları için bu yola başvurulmuştur. Çevirmen toplumca yadırganmaması için olayı, durumu kendi toplumuna uyarlar; halkının dilindeki deyimleri kullanır, gelenek ve göreneklerine aykırı olan durumları çıkartır veya değiştirir. Edebiyatımızda, özellikle Tanzi­mat döneminde bu yola çokça başvurulmuştur.

Batılı anlamda tiyatronun, yazarlarımızca yeni öğrenilmiş olması, konusunu yaşanan hayattan alan tiyatronun geçerli olan ahlak anlayışı, gele­nek ve göreneklerce kısıtlanması, oyun yazarla­rının tiyatroyu halka sevdirmeye çalışmaları gibi nedenler bu durumu hazırlar.

Edebiyatımızda ilk başarılı örneklerini Tanzimat edebiyatı yazarı Ahmet Vefik Paşa, Fransız yazar Moliere’den yaptığı tiyatro türünde uyarlamalarla verdi.