Münşeat Nedir? Münşeatın Özellikleri

Münşeat Nedir? Münşeatın Özellikleri

Münşeat Nedir?

Münşeat: Çeşitli konularda mensur yazıların ya da mek­tupların toplandığı yapıtların genel adı. Sanatlı düzyazı, inşa. Böyle yazanlar münşi, yapıtların topladıkları kitaplar (mecmua) da münşeat adını almıştır. Bir benzetme yapılırsa, şairin Divan‘ı neyse, münşinin münşeat’ı da odur.

Agah Sırrı Levend eski münşeat mecmualarını şöyle sınıflar:

a) Resmi yazılardan toplanmış olabilir.

Münşeat ya da mecmua adı altında “ümera hükema, havatin, sadat, şuara, ulema, guzat, meşayih, vüzera” için yazılacak yazıların başlıkları, hatimeleri bu yazılara uygun düşecek cümleler, ibareler, beyitler ve örnekler veren e­serler.

c) Yalnız bir şairin mektuplarından toplanmış olabilir.

Tanınmış şairlerin birçoğunun, divanla­rından başka münşeatları da vardır. Şairin özel hayatına, karekterine, tanıştığı ya da lütfunu gör­düğü kişilerle olan ilişkiler üzerine, hiçbir kay­nağın vermediği bilgiyi bu mecmualarda bulmak olanağı vardır.

d) Başka başka şairlerin mektuplarından top­lanmış olabilir.

Bu tür yapıtların en ünlüsü Feridun Bey’in Münşeatü’s-Selatin adlı yapıtıdır. Münşea­tü’s-Selatin padişahlar tarafından yazılan mek­tupları kapsar.

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu