Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanları

Yakup Kadri Karaosmanoğlu‘nun Romanları ve Kısa Tanıtımları

Yakup_Kadri_Karaosmanoglu_Romanlari

Yaban
 • Milli Mücadele sırasındaki gözlem ve izlenimleri sonucu yazmaya karar verdiği ancak çeşitli sebeplerle ertelenen Yaban romanı, yazarın yeni bir sanat anlayışı ve dünya görüşünü benimsediği Kadro dergisinin çıktığı günlerde kaleme alınır. (1932)
 • İstanbullu bir aydın olan Ahmet Celal’in gözüyle Kurtuluş Savaşı sırasında Porsuk ırmağı yakınlarındaki bir Orta Anadolu köyünde yaşananlar anlatılmaktadır.
 • Roman, Ahmet Celal’in tuttuğu günlükler biçiminde yazılmıştır.
 • Romanda aydın ve halk arasındaki “sosyal ve kültürel mesafenin” nelere mal olabileceği konusu ele alınmıştır.
 • Ahmet Celal, Mehmet Ali, Emine, İsmail romanın önemli karakterleridir.
Kiralık Konak
 • Tanzimat yıllarından II. Meşrutiyet öncesi yıllara kadar olan dönemde yaşanan değer çözülmesi­nin yarattığı kuşaklar arası çatışma ele alınmış­tır.
 • Seniha, Faik, Naim Efendi, Hakkı Celis romanın önemli karakterleridir.
 • Romandaki Hakkı Celis, bir şairdir. Romanda Hakkı Celis’in edebiyat konusundaki değişim çizgisi, Yakup Kadri ile benzerlikler taşımakta­dır.
Sodom ve Gomore
 • İşgal altındaki İstanbul’u Kutsal Kitap’ta geçen Tanrı’nın gazabına uğramış Filistin’deki tarihi Sodom ve Gomore şehirlerine benzetmiş ve şehrin ahlaken çökmüş çevrelerini eleştirmiştir.
 • Leyla, Necdet, Sami Bey romanın önemli karakterleridir.
 • Araştırmacılar, bu romanda yer yer Nev-Yunanilik etkisinden bahsetmişlerdir.
Bir Sürgün
 • 1938 yılında yayımlanan bu romanda 1. Dünya Savaşı sırasında daha yakından tanıma fırsatı bulduğu Batı uygarlığının arkasındaki çürük ve değersiz yanları anlatılmıştır.
 • “Amaçsız ihtilalci tip” yergisi olarak kurgulanmıştır .
Nur Baba
 • Toplumun çok önemli bir kurumundaki (tekkeler) yozlaşma ele alınmıştır.
 • Anadolu’nun Türkleşme sürecinde büyük bir önem taşıyan tekkelerin amaçlarından sapması sonucunda toplum için ne denli zararlı hale gel­diği tezine dayanmaktadır.
 • Ziba Hanım, Nigar Hanım, Süheyla, Nur Baba romanın önemli karakterleridir.
 • Roman tahrip edilen Bektaşilik anlayışının güçlü bir yergisidir.
 • “Bektaşi sırrı”nın ifşa edildiği gerekçesiyle birçok eleştiriye hedef olmuştur.
Hüküm Gecesi
 • Meşrutiyet sürecinde özellikle İttihad ve Terak­ki içerisinde yaşanan kavgalar ele alınmıştır.
 • Meşrutiyet dönemindeki basın ve siyaset kuru­munun içinde bulunduğu durum, güçlü bir gözlemcilikle okurun dikkatine sunulmuştur.
 • Romanda İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf fırkaları arasındaki görüş ayrılıkları ve kavgalar anlatılmıştır.
 • Ahmet Kerim, Ahmet Samim, Samiye romanın önemli kahramanlarıdır.
 • Roman, Ahmet Kerim’in ağzından nakledilmiştir.
 • Bu romanda “röportaj” dahil olmak üzere bir­çok anlatı tekniği bir arada kullanılmıştır.
Ankara
 • Cumhuriyet’in onuncu yıl dönümünün hemen ardından yayımlanan romanda savaş günlerinden başlayarak Cumhuriyet dönemi Ankara’sı, inkılapların bu on yıllık süreçteki uygulanışında gelinen nokta ele alınmıştır.
 • Romanın sonunda gelecekteki Türkiye’nin mutlu bir tablosu çizilmiştir.
 •  Selma Hanım, Nazif Bey, Binbaşı Hakkı Bey, Neşet Sabit romanın önemli kahramanlarıdır.
Panorama
 • Son romanlarından biri olan Panorama, iki cilt halinde kaleme alınmıştır.
 • Nehir/ırmak roman olarak kabul edilmektedir .
 • Ankara romanından sonraki inkılapların bilançosu ele alınmıştır.
 • 1933- 1953 yılları arasındaki değişimin analizi niteliğinde bir eserdir.
Hep O Şarkı
 • Yakup Kadri’nin roman türündeki son eseridir .
 • Diğer eserleri kadar ilgiyle karşılanmamıştır.
 • Eserde Abdülaziz devri işlenmiştir .
Yakup Kadri’nin Öykü Türündeki Eserleri

Bir Serencam
 • Yakup Kadri’nin Fecr-i Atı yıllarına aittir.
 • Ferdi konular ele alınmış olup toplam 8 öyküden ibarettir.
 •  Sosyal baskı-fert çatışması ekseninde bireyin mutsuzlukları işlenmiştir.
Rahmet & Milli Savaş Hikayeleri
 • Toplumsal problemlere eğilen öykülerden oluşmuş eserlerdir.
İzmir’den Bursa’ya
 • Halide Edip, Falih Rıfkı, M. Asım ile birlikte ortaklaşa kaleme aldıkları bir eserdir.

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu