Açık ve Kapalı Hece Nedir?

Açık ve Kapalı Hece Nedir?

Açık Hece (=kısa hece) Nedir?

Kısa ünlü ile biten heceye denir. Türkçede uzun ünlü olmadığından ünlü ile biten heceleri hepsi açık hecedir. Arapça ve Farsçada ise sadece uzun ünlüler yazılıp kısalar hareke ile belirtildiği için bu tür kısa heceler açık hece sayılır. Aruz kalıplarında açık (kısa) heceler nokta (.) ile kapalı (uzun) heceler ise çizgi (_) ile belirtilir.

Örneğin;

Mef’ûlü/Mefâîlü/Mefâîlü/Feûlün gibi bir aruz kalıbı şöyle ayrılır:

——./.— —./. ——./. ——

Aynı uygulamayı Yahya Kemal’in bir dizesi üstünde gösterelim:

  • Dün kahka/halar yükse/liyorken e/vinizden

Mef’ûlü/Mefâîlü/Mefâîlü/Feûlün

——./.— —./. ——./. ——

Kapalı hece (=uzun hece): Sonu ünsüz ya da uzun ünlü bir harf ile biten heceler aruzda kapalı ya da uzun hece olarak kabul edilir: “ve-fâ”sözünün heceleri gibi.

Tek uzun (kapalı) ünlüden oluşan heceler de aruzda kapalı hece olarak kabul edilir: â-teş kelimesinin ilk hecesi gibi.

Kapalı ya da uzun heceler, aruz işlemlerinde kısa bir düz çizgi ( – ) ile gösterilir.

 

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu