Feraset nedir?

feraset

isim, ruh bilimi (fera:set) eskimiş Arapça

1. isim, ruh bilimi Anlayış, seziş, sezgi
“Diplomatça bir ferasetle söylemek istediğini anlayıveriyordum.” – A. Gündüz

2. Zekâ
————–
FERÂSET

  • Sezginin ötesi…
  • Kapsamlı ileri görüşlülük…
  • Kişinin karşısındakinin yapısal özelliklerini hemen derhal fark edebilmesi, idrak edebilmesi hâli…
  • “Sistem”i “Oku”yabilme hassası…
  • Varlığını meydana getiren “rabbani kudret + bilinç…
  • Yöneldiği varlığın bâtınına nüfuz ederek onun yapısını, özelliklerini, varoluş gaye ve hikmetini sezme hassası…

FERÂSET SAHİBİ

(Görünüşten, içyüzünü farkeden)

FERÂSET, “SEZGİ”NİN ÖTESİNDEDİR

Ancak, akıl belli bir kemâle gelmişse, beş duyuya dayalı örnekleri alıp kendi bünyesinde değerlendirir ve buna dayalı bazı çalışmalar yapabilir… Bu arada altıncı, yedinci, sekizinci duyular durumunda olan sezgi veya sezginin ötesinde olan ferâset, veya ilham yolları ile gelen çeşitli bilgileri de bir potada eritip değerlendirir ve bunun çok üst neticelerini yaşar!..işte o zaman “akl-ı kül”e yaklaşmağa başlar.