Feraset Nedir?

Feraset Nedir? Feraset Kelimesinin Anlamları

feraset

isim, ruh bilimi (fera:set) eskimiş Arapça

1. isim, ruh bilimi Anlayış, seziş, sezgi
“Diplomatça bir ferasetle söylemek istediğini anlayıveriyordum.” – A. Gündüz

2. Zekâ
————–

 

 

feraset / ferâset
 • Anlayışlılık, çabuk seziş. (Aslı firâsettir)
 • Çabuk sezme ve anlama kàbiliyeti.
 • Keskin anlayış, sezgi.
firaset / firâset

Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış yeteneği. Bir kimsenin ruhsal, zihinsel halini ve yeteneklerini yüzünden, duruşundan, tavrından vb. anlamak. Firasetin bir çeşidi de sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer çeşidi de kesbîdir. (kesbî: çalışmakla kazanılan, sonradan elde edilen, doğuştan olmayan).  Çeşitli huy ve mizaçları bilmek neticesinde ortaya çıkar.

 • Anlayışlı, çabuk seziş,
 • Yiğitlik, mertlik.
 • Hızlı kavrayış.
FERÂSET
 • Sezginin ötesi…
 • Kapsamlı ileri görüşlülük…
 • Kişinin karşısındakinin yapısal özelliklerini hemen derhal fark edebilmesi, idrak edebilmesi hâli…
 • “Sistem”i “Oku”yabilme hassası…
 • Varlığını meydana getiren “rabbani kudret + bilinç…
 • Yöneldiği varlığın bâtınına nüfuz ederek onun yapısını, özelliklerini, varoluş gaye ve hikmetini sezme hassası…

FERÂSET SAHİBİ: Görünüşten, içyüzünü farkeden…

FERÂSET, “SEZGİ”NİN ÖTESİNDEDİR.

Ancak, akıl belli bir kemâle gelmişse, beş duyuya dayalı örnekleri alıp kendi bünyesinde değerlendirir ve buna dayalı bazı çalışmalar yapabilir… Bu arada altıncı, yedinci, sekizinci duyular durumunda olan sezgi veya sezginin ötesinde olan ferâset veya ilham yolları ile gelen çeşitli bilgileri de bir potada eritip değerlendirir ve bunun çok üst neticelerini yaşar!.. İşte o zaman “akl-ı kül”e yaklaşmaya başlar.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu