Anlam Özelliklerine Göre Cümleler

Anlam ve Yargı Özelliklerine Göre Cümleler

Anlam, anlatım ve içerdiği yargıya göre cümle türlerini şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

1. Eş Anlamlı (Anlamdaş) Cümleler

2. Yakın Anlamlı Cümleler

3. Eksik Bırakılan Cümleyi Tamamlama

4. Nesnel (Objektif) Cümleler

5. Öznel (Göreceli) Cümleler

6. Koşula (Şarta) Bağlı Olma Niteliği Taşıyan Cümleler

7. Neden- Sonuç ve Amaç-Sonuç İlişkisi Anlatan Cümleler/Yargılar

8. Gerekçe Bildiren Cümleler

9. Karşıtlık ya da Olumlu-Olumsuz Nitelik Anlatan Cümleler/Yargılar

10. Karşılaştırma Bildiren Cümleler

11. Aşamalı Durum Bildiren Cümleler

12. Eşitlik Bildiren Cümleler

13. Tekdüze (Monoton) Durum Anlatan Cümleler

14. Üslup ve İçerik Bildiren Cümleler

15. Yakınma Bildiren Cümleler

16. Olasılık (İhtimal) Bildiren Cümleler

17. Cümle Yorumlama

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu