Halk Edebiyatının Bölümleri ve Türleri

Halk Edebiyatının Bölümleri ve Türleri

Halk edebiyatı üç ana bölüm halinde incelenebilir:

A) Anonim Halk Edebiyatı
B) Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyatı
C) Âşık Tarzı Halk Edebiyatı

A) Anonim Halk Edebiyatı

Söyleyenleri ya da yaratıcıları bilinmeyen dolayısıyla halkın ortak malı sayılan edebiyat ürünleri anonim halk edebiyatını oluşturmaktadır.

Anonim halk edebiyatı ürünlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz:

1. Anlatma Esası Üzerine Kurulanlar
a. Masal
b. Fıkra
c. Efsane
d. Halk Hikâyeleri

2. Manzum (şiir) Olarak Kurulanlar
a. Türkü
b. Mani
c. Ninni
d. Ağıt
e. Tekerleme

3. Manzum (şiir) ve Mensur (düz yazı) Şekiller
a. Bilmece
b. Atasözü
c. Deyim
d. Alkış (Hayırdua)
e. Kargış (Beddua)

4. Seyirlik Oyunlar
a. Köy Seyirlik Oyunları
b. Şehir Seyirlik Oyunları
Kukla
Meddah
Ortaoyunu
Karagöz oyunu

B) Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyatı

C) Âşık Tarzı Halk Edebiyatı

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu