Geleneksel Türk Tiyatrosu ile Modern Türk Tiyatrosu Karşılaştırma

Geleneksel Türk Tiyatrosu ile Modern Türk Tiyatrosu Arasındaki Farklar
• Modern Türk tiyatrosunda teknoloji kullanılır. Geleneksel Türk tiyatrosunda ise teknoloji kullanılmaz
• Modern Türk tiyatrosunda bir ön hazırlık çalışması vardır Geleneksel tiyatro provasızdır.
• Modern Türk tiyatrosunda bir senaryo yani yazılı bir metin vardır gelenekselde ise bu yoktur tamamen doğaçlamadır
• Modern Tiyatro daha profesyonel geleneksel daha amatördür.
• Geleneksel Türk tiyatrosunda sahne yoktur. Modern Türk tiyatrosunda sahne ve dekor vardır.
• Geleneksel Türk tiyatrosunda belirli sadece tipler vardır. Modern Türk tiyatrosunda çeşitli karakterler ve tipler olabilir.
• Geleneksel Türk tiyatrosunda taklit ve yanlış anlamalar önemli yer tutarken modern Türk tiyatrosunda konuya göre dil kullanılır.
• Geleneksel Türk tiyatrosu halk çevresinde, Modern Türk tiyatrosu ise aydın çevrede ortaya çıkmıştır.