Türkçede “Köpek” sözcüğü

Türkçede “Köpek” sözcüğü (anlamı, deyimler ve birleşik sözcükler)

köpek -ği
isim, hayvan bilimi
1. isim, hayvan bilimi Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsi olan, çok iyi koku alan, sadık, bekçilik ve avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
Onun vaktiyle pek sevdiği küçük, sırtı siyah ve göğsü beyaz, oynak bir köpeği varmış.” – A. Ş. Hisar
2. Aşağılık niyetlerle yaltaklanan veya davranışları kötü olan kimse için kullanılan bir sövgü sözü
Ben bu ite çattığıma bin pişman oldum. Bu köpekten de aşağı köpeğe uyma.” – Y. Kemal
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
köpek bile yal yediği kaba pislemezköpek ekmek veren kapıyı tanırköpek gibi
köpek sahibini ısırmazköpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenmezköpek sürünmekle etek kesilmez
köpek yese kudururköpeğe atsan yemezköpeğe gem vurma, kendini at sanır
köpeğe hoşt, kediye pişt dememekköpeği bağlasan durmazköpeğin ağzına kemik atmak
köpekle yatan pire ile kalkarköpeksiz köye (veya sürüye) kurt iner (veya girer)
Birleşik Sözler
köpekayasıköpek balığıköpek dişiköpekkuyruğu
köpekmemesiköpekoğluköpek sarımsağıköpek soğanı
köpek soyuköpek üzümüköpekoğluköpekav köpeği
çoban köpeğiKangal köpeğikurt köpeği