Göndergesel İşlev

DİLİN GÖNDERGESEL İŞLEVİ

Bir ileti dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi için düzenlenerek oluşturulmuşsa dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Bu başka bir ifadeyle dilin bilgi verme işlevidir. Burada amaç, gönderge konusunda doğru, nesnel, gözlemlenebilir bilgi vermektir. Bu işlev daha çok kullanma kılavuzlarında, nesnel anlatılarda, bilimsel bildirilerde, kısa not ve özetlerde karşımıza çıkar.

Örnekler:

  • Öğretici metinler, tarihi, bilimsel ve felsefi metinler olmak üzere üç grupta toplanır.
  • Fatih, İstanbul’u aldığında oranın halkına can, mal ve namus güvenliği sağlayan bir kanunname hazırlattı.
  • Şiirde anlam ve ses kayması ile oluşan birimlere “beyit, dörtlük (kıta), bent” denir ve bu birimler belli bir tema çerçevesinde birleşerek nazım biçimleri denilen belirli yapıları oluşturur.
  • ” Hegel’in felsefesinin çıkış noktası bilim değil, tarihtir.”