Metin ve Yazar

Metin ve Yazar

Metin ve Yazar

Her edebi metin; yazarının hayatının, kültürünün, zevkinin, dünya görüşünün vb. izlerini taşır. Bu sebeple yazarın, sanatının oluşmasında etkili olan hayat hikâyesinin bilinmesinde yarar vardır.

Bir edebî metnin tamamen yazarın hayatının ve kişisel özelliklerinin yansıması olduğunu düşünmek yanlıştır. Bunun yanı sıra edebî metinde yazarın kendi hayatını yansıtmadığını düşünmek de o kadar yanlıştır.

Her edebî eser, yazarının hayatından, hayata bakış açısından, gözlemlerinden az çok izler taşır. Ama roman, hikâye ve tiyatro eserlerinde karşımıza çıkabilecek bu özellikler bir belge niteliği taşımaz. Olay çevresinde oluşan edebî metinlerin tümü kurguya dayalıdır. Dolayısıyla gerçek hayat örnek alınarak yazılmış olsa bile bu yeniden kurgulanmıştır.

Yazarların yaşadıklarından etkilenmeleri, olay çevresinde oluşturulmuş metinlerde bunları anlatmaları, doğrudan doğruya değildir. Yaşadıklarını yeniden kurgulaması ve yaşadıklarından yaptıkları seçki söz konusudur. Olay çevresinde oluşan edebî metinlerde belge niteliğinde yaşanmışlık yoktur. Ancak yaşananlardan etkilenme söz konusudur.

Bu yönlerden edebî metinler ile edebî metinleri oluşturan yazarlar arasında sıkı bir ilişki söz konusudur. Bir edebî metin incelenirken, yazarı ile birlikte değerlendirilmelidir.

Ayrıca bakınız ⇒

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu