Çınaraltı Dergisi

Çınaraltı Dergisi

Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç‘ın birlikte çıkardıkları dergidir.
1941-1948 tarihleri arasında, zaman zaman da kesintiye uğrayarak 167 sayı çıkarılmıştır.
Dönemin yazar ve şairlerinin çoğu, şiir ve yazılarını Çınaraltı dergisinde yayınlamışlardır.
Haftalık Türkçü, sanat ve fikir mecmuasıdır.