Birleşik Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Yapısında birden fazla kelime barındıran sıfatlardır.

Külyutmaz öğretmen, mirasyedi gençler, boşboğaz insanlar, boğazına düşkün adam, birtakım sorunlar, cana yakın çocuk…

Birleşik sıfatlar ikiye ayrılır:

a) Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Anlamca kaynaşmış sıfatlardır. Birden fazla kelimenin sözlük anlamlarından az ya da çok uzaklaşarak, aralarına ek ya da kelime girmeyecek şekilde birleşerek oluşturdukları sıfatlardır.

Örnekler:

 • Canciğer dost,
 • vatansever sanatçı,
 • pisboğaz çocuk,
 • mirasyedi gençler,
 • kahverengi elbise,
 • eşsesli kelimeler,
 • birkaç adam,
 • herhangi bir öğretmen,
 • biraz zaman,
 • birtakım elbiseler…

b) Kurallı Birleşik Sıfatlar

Kurallı birleşik sıfatlar çeşitli yollarla oluşurlar:­

Sıfat tamlaması + “-lİ” yapım eki

 • büyük yapraklı ağaçlar,
 • dost bakışlı insanlar,
 • kısa boylu asker,
 • büyük kapılı bina,
 • kırık camlı ev…

­Sıfat tamlaması + “lIk” eki

 • yarım günlük mesai,
 • üç kuruşluk iş…

­İsim + iyelik eki + sıfat

 • salonu büyük (bir) ev,
 • çenesi düşük adam,
 • saçı uzun bebek,
 • rengi soluk kumaş…

­Takısız isim tamlaması + “-lİ” yapım eki

 • taş duvarlı ev,
 • aslan yürekli çocuk,
 • demir kapılı bahçe…

­İsim + “-DEn” ayrılma hâl eki + isim-fiil

 • kulaktan dolma bilgiler…­

İkileme + isim

 • evsiz barksız insanlarımız,
 • tatsız tuzsuz işlerimiz,
 • irili ufaklı eşyalar…

­İsim + ek + fiilimsi + isim

 • işini bilir memur

­Deyim + isim

 • cana yakın arkadaşlar,
 • çenesi düşük insan…

Ayrıca bakınız ⇒ Sıfatlar konu anlatımı

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu