Mitoloji Sözlüğü (A-B) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (A-B) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (A) Harfi

Abas: Metanize’nin oğlu, su içmesiyle alay ettiği için Demeter, onu kertenkele yaptı. Kalkanında büyüleyici bir güç varmış.

Abaris: İskityalı Apollon rahibi, tanrı, ona kahinlikte öğretmişti. Hiç yemek yemeden yaşar. Apollon’un attığı altın bir oka biner, dünyayı dolaşırdı.

Absyrtos: Kolkhi (Gürcü) kralının oğlu ve Medea’nın kardeşi.

Acacallis: Minos’un kızlarından biri. Hermes ve Apollon bu kıza gönül vermişlerdi.
Acamas: Thesus ile Phedre’nin oğlu.
Admetos: Thessalia’da Phere şehrinin kralı Alkestis’in babası.
Admete: Eurystee’nin kızı.
Adonis: Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır.
Adrasteia: Girit adasında yaşayan bir peri kızı.
Adrastos: Argos kralı, (Adraste)
Adrogos: Girit kralı Minos’un oğullarından biri.
Aedon: Bülbül. Bir Attika efsanesine göre Aedon , Atina kralı Pandion’un kızıydı.
Acetes: (Aietes) Kafkas dağları ile Karadeniz arasındaki bir bölgenin kralı.Sihirbaz Circe (Kirke)’nin kardeşi ve güneşin oğlu.
Aegee: (Aige) Ege Theseus’un babası ve Athena kralı.
Aegina: (Aigina) Irmak tanrısı Asopos’un kızı.
Aeson: (Aison) Thessalia kralı Pelias’ın kardeşi ve Jason’ın babası.
Aethra: (Aitra) Trezene kralının kızı, Theseus’un anası.
Agemedes: Ünlü heykeltraş ve mimar, Delphoi’deki Apollon tapınağını yaptı.
Agememnon: Yunan krallarının en önemlilerinden biri. Troia savaşında,Yunan ordularının baş komutanı.
Aganippe: İlham perilerinin yani Musa’ların Hlikon dağındaki mukaddes kaynağı
Agapenar: Yunan kahramanlarından biri.
Agathodaimon: Toprağa bereket, şehirlere bolluk veren Lütuf Tanrısı.
Agathon: Atinalı ünlü bir trajedi yazarı.
Agave: (Agarie) Kral Kadmos’un kızı. Dionysos’un annesi, Semele’nin kızkardeşi.
Agdistis: Eski Anadolu tanrıçalarından. Adını Sivrihisar bölgesindeki Agdos dağından almıştır. Pausanias’ın anlattığına göre, Zeus bir rüya görüyor ve tohumları yeryüzüne saçılıyor bu tohumlardan kendisinde hem dişilik hemde erkeklik vasfı bulunan Agdistis yaratılıyor, tanrılar bu tuhaf mahluku yakalıyorlar. Erkeklik uzvunu kesiyorlar. Kesilen uzvun yerinden bir badem ağacı çıkıyor. Sangrios (Sakarya) nehrinin kızı, bu ağaçtan bir badem koparıyor, göğsüne koyuyor ve gebe kalarak Attis’i dünyaya getiriyor. Attis çok yakışıklı bir delikanlı oluyor. O sırada, erkekliğini kaybettiği cihetle yalnız kadınlık vasfını muhafaza eden Agdistis, bu güzel genci seviyor.
Agenor: Finikeliler soyunun atası İo’nun torunu Telephassa ile evlendi Europa adlı bir kızı ile Kadmos, Phoeniks, Kiliks adlarında üç oğlu oldu.
Aglaia: Üç Kharitlerden biri.
Aglaures: Kekrops’un kızı.
Agron: Kos (İstanköy) adasında Byssa ve Meropis adlşarındaki iki kız kardeşle yaşayan bir delikanlı. Bu üç kardeş toprak tanrıçasından başka hiç bir tanrıya saygı göstermedikleri için ceza olarak kuş şekline sokuldular. Meropis baykuş oldu, Byssa martı, Agron ise yağmur kuşuna çevrildi. Babaları olan Eumelos ise bir kargaya çevrildi.
Agyieus: Yolların, sokakların, meydanların tanrısı olarak Apollon’a verilen adlardan biridir.
Aiakos: Zeus ile Aigina’nın oğlu ve Telamon’un babası. İyi kalpli ve adaletsever olduğundan öldükten sonra yeraltı ülkesinin yargıcı oldu. Minos ve Rhadamantys onun yargıç arkadaşları idi.
Aias: Troia savaşına katılmış iki kahramanın adı
Aias, Salamis kralı Telemon’un oğlu. İlias’ta Akhilleus’tan sonra en yiğit, güzel bir kahraman olarak anılır.
Aias, Lokri’in oğlu, kırk gemi ile Troia’ya gitti, çok hızlı koşardı.
Aidoneus: Yeraltı dünyasının tanrısı Hades’in bir diğer adı.
Aigeus: Atina kralı Theseus’un babası. Theseus Minotauros’a karşı kazandığı zaferden dönerken, gemisine zafer işareti olarak beyaz yelken çekmediği için, babası oğlunun yenildiğini zannederekkendisini denize attı, intihar etti. O günden beri bu denize ege denizi denir.
Aigisthos: Kral Thyestesİn kendi öz kızı Pelopia’dan kazandığı oğlu. Baba ile kızı arasındaki bir sevginin ürünü olan bu çocuk, halkın ayıplamasından utanıldığı için doğruca ormana bırakılmıştı. Çobanlar, keçi sütü ile bunu beslediler. Sonradan amcası Atreus’u öldüren ve Trobia savaşına giden Agememnon’un karısını ayartan, delikanlı, Agememnon’u da öldürdü fakat kendisi de Orestes tarafından öldürüldü.
Aigle: Heliades’lerden, yani Phaeton’un kız kardeşlerinden birinin adı.
Aineias: Kral Ankhises ile Aphrodite’ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını sırtında taşıyarak önce İda (Kazdağı)’nda gizlendi. Uzun ve dolanbaçlı yollardan Kartaca’ya oradanda İtalya’ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.
Aiolos: Rüzgarların tanrısına verilen ad. Bunu bazıları Zeus’un, bazıları Hippotes ile Menalippe’nin oğlu sayarlar.
Aisa: Kader tanrısı Moira’nın başka bir adı.
Aison: İolkos şehrinin kralı. Pelias’ın ağabeyi, İason’un babası.
Aithalides: Hermes’in oğlu, Arganautlar seferine haberci olarak katılmıştı. Efsaneye göre babası ona öldükten sonra mezarda bile her şeyi hatırlayabilecek bir hafıza vermişti.
Aithra: Kral Pitteheus’un kızı. Theseus’un anası. Aithra, Dioskur’lar tarafından kaçırılmış, köle olarak Helena’ya verilmişti. Helena ile Troia’ya gelen Aithra, Troia’nın düşmesi üzerine torunları tarafından kurtarıldı.
Akaman: Alkmanion ile Kallirhoe’nin oğlu
Akakallis: Girit kralı Minos’uv kızı. Dione adı ile de çağırılır.
Akastos: Pelias’ın oğlu Medias’ın kardeşi
Akhaeus: İon’un kardeşi, Helen’in yeğeni, Akhai’lilerin babası sayılmaktadır.
Akhates: Aineias’ın sadık dostu. Troia’dan kaçarken de onun yanındaydı.
Akhales: Herakles (Hercul) ile Omphale’nin oğullarından biri.
Akheus: Poseidon ile Larides’in oğlu, Pelasgos ile Phtius’un kardeşi. Basitliği ile ün kazanmıştı.
Akhilleus: Peleus ile Tethys’in oğlu ünlü Yunan Kahramanı. Topuğundan başka hiç bir yerine ok işlemez, kılıç kesmezdi.
Akhiroe: Ares’in torunu çok güzel bir kız.
Akhyls: Karanlıklar tanrıçası.
Akis: Faunus ile Nympha Symaethis’in oğlu
Akrepheus: Apollon’un oğlu. Biotiada, akrephia şehrine kendi adını vermiştir.
Akragos: Zeus ile Okeanos’un kızlarından Astepore’nin oğlu çıplak gördüğü için geyiğe çevirildi.
Aktor: Poseidon’un oğlu
Akuilon: Eos ile Ailos’un oğlu. Doğuştan saçları beyazdır ve yılandan bir kuyruğu vardır.
Akus: Hephaistos ile Letafet tanrıçalarının en genci Agaia’nın oğlu.
Alala: Savaş’ın kızı. Kişisel savaş olarak bilinir.
Alalkomenis: Thebai kralı Ogyges ile Thebe’nin kızı. Telksine ile Aulis’in kızkardeşi. Üç kardeş tanrıça Athena’nın süt anneleriydi.
Alba Longa: (Albano) Aimeas’ın oğlu
Albion: Poseidon’un oğlu olan müthiş bir dev. Heracles ile yaptıkları kavgadan galip çıkınca Zeus kardeşi Bergion ile onun başlarına taş yağdırdı.
Albunea: Bir peri kızı.
Alekto: Uranos’un kanından yaratılan öc tanrılarından biri.
Aleksandros: Kahraman Paris’in bir lakabı.
Alkaios: Perseus’un üç oğlundan biri
Alkandros: Tanrıların gözüne girmiş ünlü bir kahin.
Alkathoos: Pelops ile Hiphodemie’nin oğlu. Megara şehrine kral oldu.
Alkestis: Pelias ile Anaksibia’nın kızı, kral Admetos’un karısı.
Alkimedon: Troia surlarına merdiven dayayan bir kahraman.
Alkinoe: Korinthos kralı Polybos’un kızı, Amphilokos’un karısı.
Alkinoos: Koro adasının eski adı olan Scheria adasında yaşayan bir kral.
Alkithoe: Minyas’ın kızı, iki kardeşi ile birlikte şarap tanrısının ayinlerine katılmadıkları için çıldırdılar. Artemis onlara acıdı ve üç kardeşi yarasaya çevirdi.
Alkmene: Mykena kralının kızı. Kral Amphitriyon’un karısı Herakles’in annesi.
Alkmeon: Amphiaros ile Eriphyle’nin oğlu. Annesini öldürdü.
Alkyone: Rüzgarların tanrısının kızı ve Keyk’in karısı. Kocası bir deniz kazasında ölünce kendisini denize attı. Birbirlerini çok seven bu iki insana acıyan Tethys karı kocayı iki deniz kuşuna çevirdi.
Aloeus: Gök ile yer’in oğlu olan bir Titan. İphimedia adında bir kadınla evlenmişti ancak Poseidon bu kadını sevmiş ve ondan ikide çocuğu olmuştu.
Aloadlar: Poseidon ile İmphimedia’nın ikiz çocuklarına verilen ad. Bunlar Ares’i bile aylarca esir tutacak kadar güçlü ve yiğit kahramanlardı. Fakat gökyüzüne saldırmak istedikleri için Apollon onları öldürdü.
Alope: Korkyon’un kızı Poseidon’dan Hippothous adında bir oğlu olmuştu.
Alphesibea: Arkadia kralı Phegeus’un kızı, annesini öldüren Alkmeon ile evlenmişti.
Alphesibia: Diyonysos’un aşık olduğu Asya’lı bir peri kızı.
Alpos: Sicilyada yaşayan korkunç bir dev.
Althaia: Melagros’un annesi.
Althala: Kalydon kralı Peneus’un karısı ve Melagros’un annesi.
Althemenos: Girid kralı Kereteus’un oğlu. Yalnışlıkla babasını öldürdü ve yer tarafından yutuldu.
Ameltheia: Zeus’un süt annesi olan keçi.
Amata: Kral Latinus’un karısı. Lavinia’nın annesi. Kızının Ene ile evlenmesine üzülerek intahar etti.
Amathus: Herakles’in oğlu.
Amentes: Hades’in lakabı
Ambarvalia: Romada Mars şerefine yapılan tören
Amazonlar: Karadeniz kıyısına yakın bir yerde yaşayan ve müthiş savaşçı olan kadınlar. Aralarında hiç erkek bulunmayan bu kadınlar kendilerine ait bir devlet kurmuşlar. Thermodon(Terme Çayı) kıyısında Themikyra şehrinde yaşarlardı. Savaş Tanrıçası Ares’e taparlardı.
Ambrossia: Olymps tanrılarının baldan dokuz kat daha tatlı olan yiyeceği. Bu gıdadan tadanlar ölümsüz oluyorlardı.
Ammon: Kıbrıs kralı Kynyros’un oğlu, Myrrha’nın kocası
Amor: Aphrodite’ın oğlu Eros’un bir diğer adı.
Amphiaros: Zeus ve Apollon tarafından korunan bir kahin. Oikides ile Hypermestra’nın oğlu.
Amphikttyon: Deukalion ile Pyrrha’nın oğlu.
Amphilokhos: Amphiaros ile Eriphyle’nin oğlu. Oda babası gibi bir kahin idi.
Amphion: Zeus ile Antiope’nin oğlu Niobe’nin kocası.
Amphissus: Apollon ile Dryoge’nin oğlu. Çok kuvvetli idi.
Amphitrit: Poseidon’un karısı. Nereos ile Doris’in kızı.
Amphitrion: Triynthe kralı Akaios’un oğlu.Alkmene’nin kocası. Alkmene Zeus’tan hamile kalarak Herakles’I doğurdu.
Amulius: Albe adasının efsanevi kralı ve Prokas’ın oğlu.
Amyklos: Apollon’un istemeyerek vurup öldürdüğü daha sonra sümbül çiçeğine dönüştürdüğü delikanlı.
Amykos: Poseidon’un oğlu.Vahşi tabiatlı bir kral idi.
Amymone: Donaos’un elli kızından biri..Satyr’dan kaçarken Poseidon yardımına geldi ve ona aşık oldu. Bu aşktan Nauplios adındaki kahraman doğdu.
Anaksarete: Kıbrıslı çok güzel fakat kalpsiz bir kız. Kendisine aşık olan İphis’in intihar etmesine neden olduğu ve ölümüne aldırmadığı için Aphrodite onu taştan bir heykele dönüştürmüş.
Ananke: İnsan şeklindeki bir kader tanrısı.
Androgeos: Girit kralı Minos’un oğlu. Bir zaferden dönerken pusuya düşürülerek öldürüldü.
Androklos: Ephes şehrinin kurucularından.
Andromakhe: Hektor’un karısı ve Eetion’un kızıydı. Yedi kardeşi, babası ve annesinin ölümüne tanık olduktan sonra kocasınıda bir savaşta kaybetti. Yunanlılara esir düşerek Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’un metresi oldu.
Andromeda: Kral Kepheus ile Kasiope’nin kızı.
Anios: Apollonun Delosta yaşayan oğlu.
Ankhises: Troia kahramanlarından biri. Kapys ile Themiste’nin oğlu. Aphrodite’ten Aeneas (Enee) adında bir oğlu oldu.
Ankhores: Phirigia kralı Midas’ın oğlu. Bir uçuruma düşerek can verdi.
Antaios: Poseidonile Gaia’nın oğlu olan Libyalı dev.
Antenor: Troia kralı Priam’ın arkadaşı Yunalılarla anlaşıp Troia’ya ihanet etti.
Anteros: Aphrodite’in Ares’ten olan oğlu.
Antigone: Oidipus’un kızı.
Antiklea: Odysseus’un annesi. Oğlunun öldüğünü sanarak intihar etti.
Antiope: Nikteos’un kızı, Zeus ona aşık olmuştu.
Anubis: Mısırın ölüler tanrısı.
Antiphates: Sicilyada yaşayan dev cüsseli, insan eti yiyen Laistryon’ların kralı.
Antiphus: Priamos’un oğullarından biri. Agememnon tarafından öldürüldü.
Apathe: Hile tanrısı.
Aphareus: İdas ile Lynkeus’un babası.
Aphrodite: Aşk ve güzellik tanrıçası.
Apollon: Zeus ile Leto’nun oğlu, Artemis’in kardeşi güneş ve güzel sanatlar tanrısı.
Arai: Beddua tanrısı
Arakne: Lydya’lı güzel bir kız. Kendini tanrıça Athenadan üstün gördüğü için tanrıça tarafından örümceğe dönüştürüldü.
Ardolos: Hephaistos ile Aglea’nın oğlu.
Ares: Zeus ile Hera’nın oğlu, harp tanrısı.
Arge: Apollon’un geyiğe dönüştürdüğü bir peri kızı.
Argos: Zeus ile Niobe’nin oğlu
Ariadne: Dionysos’un karısı.
Ariane: Girid kralı Minos ile Pasiphane’in kızı.
Arimasp’lar: Tek gözlü efsanevi millet. Altını koruyan yarı kuş yarı arslan olan Gryps’lerle sürekli savaş halindeydiler.
Arion: Hayatı efsaneleşmiş Kesbos’lu bir çalgıcı
Arion: Poseidon ile Demeter’in oğlu.
Aristaios: .Apollon ile Kyrene adlı bir perinin oğlu. Çobanlığın, zeytin yetiştirmenin ve arıcılığın tarısıydı. Orpheus’un karısı Eurydike’ye aşık olmuştu.
Aristodemos: Messenia kralı, yurdunu kurtarmak için yirmi yıl boyunca Ispartalılarla çarpıştı. Bunun uğruna kızını tanrılara kurban etti ancak genede Ispartalılara yenildi. Ve kızının mezarı başında kendini öldürdü.
Arkas: Zeus ile peri kzı Kallisto’nun oğlu.Arkadiaların atası, Erato’nun sevgilisi.
Arkhelaos: Temenos’un oğlu. Herakles’in torunu
Arkhemoros: Hyripyle’nin İason’dan olan oğlu. Bir yılan sokması sonucu öldü.
Arkiron: Kentauros’lardan biri.
Artemis: Zeus ile Leto’nun kızı. Apollon’un kız kardeşi. Kardeşinden bir kaç dakika önce doğup Apollon’un doğumu sırasında annesine yardım etmiş.
Askanios: Aeneas ile Kreuse’nin oğlu
Askalaphos: Akheron’un oğlu. Tanrıça Demeter’I kızdırdığı için kocaman bir kayanın altına kapatılmıştı. Herakles bu gence acıyıp onu bir baykuşa çevirerek acısına son verdi.
Asklepios: (Esculope) Apollon’un oğlu, sağlık, iyi etme ve hekimlik tanrısı. Tanrılara karşı gelip, ölüm döşeğindeki hastaları iyi ettiği, ölüleri hayata döndürdüğü için Zeus tarafından öldürüldü.
Asia: Okeanos ile Ethys’in kızı. Asya kıtasına adını koydu.
Assaon: Niobe’nin babası. Kızına aşıktı, kızı bu aşka karşılık vermeyince torunlarını öldürdü.
Asteria: Titan Kheos ile Phebe’nin kızı. Zeus bu kıza gönül verince onunla birlikte olmak istemeyen Asteria bir bıldırcın olarak Zeus’un elinden kurtuldu. Ve kendini denize atarak yüzen bir ada olan Ortygia’ya dönüştü.
Asterion: Girit adası kralı. Europa’nın Zeus’tan olan iki oğlu Minos ve Rhadamantys’I o büyüttü ve krallığını Minos’a bıraktı.
Astraios: Eos’un yani şafak kızıllığının kocasıdır. Yıldızlara hükmederdi.
Astrea: Zeus ile Themis’in kızı. İnsanlara fazilet ve adalet ilham ederdi.
Astyanaks: Hector ile Andromakhe’nin oğlu. Troia ele geçirilince Odysseus onu kale duvarından aşağı atarak öldürdü.
Atalante: Arkadia’lı güzel avcı. Av sırasında Artemis’e eşlik ederdi.
Ate: Hata ve günah tanrıçası, insanların basiretini bağlardı.
Athamas: Phtiksos’un babası, İno’nun kocası.
Athena: Zeka tanrıçası. Bir adıda Pallastır.
Atlas: Titan İapetos ile Deniz kızlarından Klymene’nin oğlu. Diğer Titanlarla birlikte Olympos’a saldırdığı için Zeus onu gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırdı.
Atreus: Pelops ile Hippodemia’nın oğlu. Thyestes ile Nikippe’nin kardeşidir. Önce Kleola ile evlendi ve bu evlilikten Pelisthes doğdu. İkinci evliliği dul kalan gelini Aerope ile oldu. Bu evlilikten Agememnon ile Menelaos adlı iki oğlu ve Anaksibia adlı bir kızı oldu.
Atrides: Atreus soyundan gelenler bu adla anılır özellikle Agememnon ve Menelaos.
Atropos: Bildiklerinden şaşmayan üç Moria(Park) lardan biri.
Attis: Eski anadolu tanrılarından biri. Adonis kadar güzeldi bu yüzden Anadolu tanrılarının anası Kybele ona gönül verdi. Ondan hayat boyu kendisine sadık kalma sözü almıştı ancak Attis Sakarya nehrinin perisi Sagaratis’e gönül verdi. Kybele buna çok öfkelendi ve peri kızının hayatının bağlı olduğu ağacı kesti. Attis’I de delirtti.
Auge: (Augia) Aleus’un kızı. Herakles’ten Telephos adında bir oğlu olmuştu.
Telephos’u doğurduktan sonra Mysia’ya kaçtı. Orada kral Teothras’ın karısı oldu. Daha sonra kim olduğunu bilmeden kendi öz oğlu ile evlendi.
Augias: Elis bölgesinin efsanevi kralı.
Aura: Phrygia’lı güzel bir kız. Rüzgar gibi çevikti. Artemis’in av arkadaşlarından biriydi. Dionysos buna aşık oldu ama yakalayamadı. Daha sonra Aphrodite araya girdi ve Aura’nın aklını başından aldı. Dionysos’tan iki çocuğu oldu ama çocuklarını parçaladı sonra kendini Sakarya ırmağına attı. Zeus bu deli anneyi bir kaynağa çevirdi.
Aurora: Eos’un latince adı. Şafak tanrıçası.
Auson: Odysseus ile Kalypso’nun oğlu. Latinos adında Latinlaerin babası sayılan bir oğlu vardı.
Autolykos: Odysseus’un dedesi. Hermes’in oğlu idi.
Autemedon: Akhilleus’un arabasını sevkeden kahraman
Autonone: Kadmos’un kızı. Aktaion’un anası, Dionysos onu delirttiğinden kız kardeşi Agaue ile birlikte Pentheus’u parçaladı.

Mitoloji Sözlüğü (B) Harfi

Baal: Asur Tanrısı.
Bakkhant’lar: Dionysos şenliklerinde tanrının yanında dolaşan kadınlar.
Basileia: Uranos’un kızı ve Rhea ile Titanların kızkardeşidir. Kardeşi Hyperion ile evlendi Selene(ay) ve Helios(güneş) I doğurdu.
Battso: Apollonun öküzlerini çalan Hermes’e yardım eden ihtiyar.
Bauba: Neşeli bir hizmetçi kız, Persophene için üzülen Demeter’I eğlendirmeye çalışırdı.
Baukis: Philemon’un karısı.
Bellerophon: Korinthos’un kurucusu, Glaukos’un oğlu.
Bellona: Romalıların zafer tanrıçası.
Beroe : Adonis ile Aphrodite’in kızı. Poseidon onunla evlenmek istedi ama o Dianysos ile evlendi.
Bia : Dev palas ile Styx’in kızı. Şiddet anlamına gelen Bia, Nike(Zafer) in kız kardeşidir.
Bianos : Troialı bir komutan. Agememnon tarafından öldürüldü.
Bias : Amythaon’un oğlu. Melanpous’un kardeşi.
Biton : Kydippe’nin oğlu
Bona Dea : Doğurganlık tanrıçası.
Boreas : Kuzey rüzgarı tanrısı. Şafak tanrısı Eos’un oğlu
Bormos : Titias’ın oğlu, çok güzel bir delikanlı olan Bormos’u küçük bir su kaynağının perileri kaçırdılar.
Brankhos : Anadolu’da Miletos’lu çok güzel bir delikanlıydı. Bir gün dağda sürüsünü otlatırken tanrı Apollon onu görüp aşık oldu. Tanrı ona kahinlik sanatını öğretti.
Briareos : Yüz kollu devler, titanlarla savaşında tanrı Zeus’un tarafında yer aldılar.
Britomartis : Girit’li bir tanrıça, Zeus ile Karme’nin kızı.
Brontes : Gök ile yerin oğlu Kylop’lardan biri.
Brotheus : Yanardağlar tanrısı ile zeka tanrıçasının oğlu. Çok çirkin olduğu için alemin maskarası olmasın diye Etna yanar dağının içine atılmıştı.
Bryte : Ares’in kız Minos’un sevgilisi.
Busiris : Zalim bir Mısır kralı Herakles tarafından öldürüldü.
Byblis : Miletos’un kızı. Erkek kardeş’I Kaunos’a aşıktı Kaunos onun bu aşkından korkup kaçınca kendini öldürdü. Ona acıyan periler Byblis’i çağlayan’a çevirdiler. (Bugünkü Ilıca)
Byzas : Poseidon’un oğlu. Annesi Zeus ile İo’nun kızı idi. Byzans şehrini kurdu.
Bassareus : Dionysos’un latince adı
Bendis : Trakyalıların ay tanrıçası.
Bianna : Kıtlık yüzünden Girit adasından kaçan genç bir kız. Viyana şehrine adını verdi.
Boarmia : Pallas’ın bir lakabı. Öküzlerden faydalanmayı öğrettiği için bu lakabı almıştı.
Boreadlar : Kuzey rüzgarının çocuklarına verilen ad.
Bosphoros : Sığır geçidi anlamına gelir. İstanbul boğazının eski adı.
Botres : Eumelos’un oğlu. Tanrı Apollon’a taktim edilen kurbanın beynini yediği için babası tarafından öldürüldü.
Brankhid’ler : Apollon’un gözdesi Brankhos’un soyundan gelenlere verilen ad.
Briseis : Asıl adı Hippodemie olan Briseis Troia civarında eski bir Anadolu şehri olan Lyrnessos şehrinin rahibinin kızıydı. Babasının katili Akhilleus’un sevgilisi oldu.
Brithynoos : Apollon’un adlarından biri.
Brykhia : Aphrodite’in adlarından biri. entheus’u parçaladı.

MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu