Hikaye (Öykü) Yazma Tür ve Teknikleri

Hikaye (Öykü) Yazma Tür ve Teknikleri

a. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Hikâye, kendine özgü yapı unsurları (kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, anlatıcı ve bakış açısı) kurulan, belli bir konu ve tema etrafında oluşan edebî bir türdür.

Hikâyedeki olay ve durumlar belirli çatışma veya karşılaşmalar etrafında biçimlenir.

Hikâye yazma süreci temel olarak aşağıdaki aşamalarla gerçekleşir:

1. Hazırlık

Konu ve temayı belirleme.
• Kişileri ve metindeki işlevlerini belirleme

2. Planlama

• Olay örgüsünü ve çatışmaları belirleme
• Mekânı ve zamanı belirleme
Anlatıcı ve bakış açısını belirleme

3. Taslak metin oluşturma

• Plan doğrultusunda metni yazma
Anlatım biçimlerinden (öyküleyici, betimleyici) ve tekniklerinden (diyalog ve iç konuşma / diyalog) yararlanma

4. Metni düzeltme ve geliştirme

Metin tutarlılığını değerlendirme
Anlatım bozukluklarını düzeltme
Yazım ve noktalama hatalarını düzeltme

5. Yazılan metni paylaşma

b. Yazma Sürecini Uygulama

Hikâye türüyle ilgili okuma çalışmalarında edindiğiniz bilgilerden yararlanarak ve yukarıda aşamaları verilen hikâye sürecini takip ederek defterinize bir hikâye yazınız. Hikâyenizi yazarken okuma metinlerinden yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz. Yazdığınız hikâyeleri öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla sınıfta değerlendiriniz.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu