Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı

2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı

2016-2017 öğretim yılında haftalık ders saat sayısı 2 olan “Dil ve Anlatım” dersi ile haftalık ders saat sayısı 3 olan “Türk Edebiyatı” dersi  birleştirilerek “Türk Dili ve Edebiyatı”  adını almış ve haftalık ders saat sayısı 5 olmuştu.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanacak olan Temmuz 2017’de en son şekli verilip yayımlanan “ 9. 10. 11. ve 12. Sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı” dersi öğretim programını aşağıda bağlantısı verilen sayfamız üzerinden indirebilirsiniz.

TDE 9.10.11.12. Sınıflar Müfredat (Öğretim) Programları İndir:

2017 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Müfredat/Öğretim Programı

Kurul Kararı

Not: Kurul kararına ulaşılamamaktadır.

Karar Tarihi: Temmuz 2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanacak olan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07/2017 tarih ve …. sayılı kararı ile değiştirilen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı.

♦ İndir-> Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı (Temmuz 2017 en son hâli)

 
Önceki Yıllara Ait Öğretim Programları:

 

♦ İndir-> (2017 Taslak) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı 

2015 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Müfredat/Öğretim Programı

2016-2017 eğitim-öğretim yılında uygulamaya başlanan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 29/07/2015 tarih ve 63 sayılı kararı ile değiştirilen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı.

♦ İndir-> (2015) Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı

2011 Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Müfredat/Öğretim Programı

İndir->