9.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları

9.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları

Dokuzuncu sınıf programı altı üniteden oluşmaktadır.

Birinci ünitede “İletişim, Dil ve Kültür konusu ele alınmıştır.

ikinci ünite, “Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yerine ayrılmıştır.

Üçüncü ünite, “Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş)“i konu almaktadır. Bu ünitede telaffuzun önemi üzerinde özellikle durulmuş, böylece Türkçenin ses zenginliğinin ve çağrışım değerlerinin sezdirilmesi hedeflenmiştir.

Dördüncü ünitede “Kelime Bilgisi” üzerinde durulmuştur. Ünitede;

Bu ünitede öğrencilerin seçilen metinlerden hareketle kelimelerin kullanıldıkları yerde farklı işlevler yüklenebilen birer anlam birimi olduklarını kavramaları hedeflenmiştir.

Beşinci ünitede “Cümle Bilgisi” ele alınmıştır. Bu ünitede “Cümlede Anlam” başlığı altında; dil biliminin konusu olan cümleden, anlam biliminin oluşturucu birimi cümleye geçiş üzerinde durulmuştur.

Altıncı ünite “Paragraf Bilgisi“ne ayrılmıştır. Sırasıyla;

Böylece dokuzuncu sınıfta, sesten paragrafa doğru anlatımda kullanılan birimlerin kavratılması ve bunların öğrenciler tarafından doğru ve güzel kullanımının kişisel beceriye dönüşecek düzeyde özümsenmesi hedeflenmiştir.

Kaynak: MEB Ortaöğretim Dil ve Anlatım Dersi 9. Sınıf Öğretim Programı

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu