Lise Öğretmen Seminer Konuları

Lise Seminer Konuları-Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Konuları Planı

Lise Öğretmen Seminer Konuları

Ortaöğretim Yönetmeliğinin “Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları” başlıklı 87 nci maddesinde:
“(1) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde kadrolarının bulunduğu/görevlendirildikleri okulda mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanır ve çalışma öncesinde yönetici ve öğretmenlere duyurulur.”

Ortaöğretim Kurumları’nda İlk kez Haziran-2014’de uygulamaya başlanan “Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları” ile ilgili bazı örnek konular belirtilmiştir:

Mesleki Çalışma Konu Başlıkları

 • Sosyal etkinlikler yönetmeliği ile ilgili öğretim yılı içinde yapılacak çalışmalar, hazırlanacak planlar (sunum)
 • Eğitimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları. (sunum)
 • Okul başarısını artırmak için hangi çalışmalar yapılabilir? (sunum)
 • Bir resim bin sözcük değerinde, bir gram uygulama bin ton teoriye bedeldir.Sözleri yabancı dil öğretimdeki yeri nasıl açıklanır?Duyduğunu anlama becerisi nasıl geliştirilir? (sunum)
 • Günümüzde Öğretmenin değişen rolleri nelerdir? (sunum)
 • Değişen okul rolleri nelerdir? Bilişim çağındaki (sunum)
 • Öğrenci Proje ve Performans Görevlerinin Hazırlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerinin Paylaşılması ile ilgili örnek sunum çalışması(sunum)
 • Öğrencilerde toplumsal duyarlılığı nasıl geliştirebiliriz? (sunum)
 • Coğrafya, Türkiye Coğrafyası Fiziki, Türkiye Beşeri ve ekonomik coğrafyası, Ülkeler coğrafyası, dersleri işlenirken nasıl bir yol izlenir? (sunum)
 • Eğitim öğretim süreçlerine velilerin katılımının artırılması; Çalışmaları ile ilgili sunum çalışması
 • Okul öncesi sorunlu öğrenciler için ne gibi projeler geliştirilebilir? (Sorunlar nasıl giderilir?)(sunum)
 • Eğitim-öğretimde nasıl iyi örnekler geliştirebiliriz?(sunum)
 • Proje Hazırlama Teknikleri ve Proje Hazırlama Basamakları,(sunum)
 • Öğrenci başarısızlığın nedenleri ve çözüm önerileri(sunum)
 • Öğretmen ve öğrenci diyaloğunu artırmak için hangi çalışmalar yapılabilir?(sunum)
 • Uyumsuz davranışta bulunan bir öğrenciye ne gibi teknikler uygulanır?(sunum) (Davranış değiştirme teknikleri)
 • Değerler Eğitimi ve okulda değerler eğitimi nasıl uygulanmalı ve ne gibi çalışmalar yapılmalıdır?(sunum)
 • Öğretmenlerin kendi branşlarına yönelik örnek materyal ve etkinlik hazırlamanın önemi(sunum)
 • Eğitimde öğretmen öğrenci ilişkileri (sunum)
 • Okuldaki eğitimin kalitesini iyileştirmek için öğretmen mesleki açıdan kendisini nasıl geliştirmelidir?Okulda neler yapılmalıdır?(sunum)

Ayrıca bakınız-> Konu İle ilgili resmî yazı ve açıklamalar

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu