İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı Sunusu

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı Sunusu-Slaytı

İndir-> İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı Sunusu-Slaytı

Sunu içeriği:

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Eserleri ( İlk İslamî Ürünler):

»Kutatgu Bilig ve ÖzellikleriYusuf Has Hacip

»Atabetü’l Hakayık ve ÖzellikleriEdip Ahmet Yükneki

»Divan-ı Lügat’it Türk ve ÖzellikleriKaşgarlı Mahmut

»Divan-ı Himet ve ÖzellikleriAhmet Yesevi

»Dede Kotkut Hikayeleri ve Özellikleri