İletişim-Dil-Kültür İlişkisi Sunusu-Slaytı

İletişim-Dil-Kültür İlişkisi Sunusu-Slaytı

Kişi, sosyal çevrede sağlıklı bir yaşam sürmek için sağlıklı bir iletişim kurmak zorundadır. Ve İnsanlar kendi aralarında iletişim kurmada oldukça yeteneklidir.

İletişim ve anlaşmayı sağlayan çeşitli yöntemler ve araçlar vardır. İnsanlar birbirleriyle renk, mekanik sesler, çeşitli beden hareketleri vb. yoluyla iletişim kurabilir. Örneğin trafikte araç sürücüsü ya da yaya kırmızı ışıkta durmasını bilir. Bir trafik polisi düdük çalarak veya kolunu kaldırıp elinin içini göstererek “dur” uyarısında bulanabilir. “Dur” anlamını taşıyan bir başka araçsa beyaz zeminli bir levha içinde harflerle belirtilen “DUR” yazısıdır. Son örnekte anlam, “söz”ün kodlanmış biçimi olan harflerle oluşturulmuştur. Yani dile ait bir kullanımdır. Bunlar arasında en kolay, en yaygın en hızlı, en sağlam ve en ekonomik olan dil aracılığıyla yapılan iletişim-anlaşma biçimidir. Diğerleriyle anlaşma hem sınırlı hem de zordur.

Gönderici__________-_________ileti___________________ Alıcı

( Konuşan, Yazan) ______ ( söz, yazı ) ______ ( dinleyen, okuyan )

Bunlardan bir eksik olsaydı insanlar, kendi aralarında iletişim ve anlaşmayı sağlayamazdı ve uygarlıktan, sosyal yaşamdan söz edemezdik. Bu bakımdan dil aracılığıyla iletişim ve anlaşma, insanoğlunun sahip olduğu en büyük meziyetlerden biridir.

İletişim eylemi basit bir eylem değildir. Rus dilbilimcilerden Roman Cekıpsın ( Jakopsen) iletişimi sağlayan altı öğeden söz eder. Başta bir gönderici vardır; karşındakiyle konuşurken söz söyleyen, ders anlatan ya da bir yazıyı yazan . Göndericinin yazdığı ya da söylediği söz bildiridir. Bildiri ve alıcıyla üçlü sacayağı tamamlanmış olur. Ancak bunların dışında bildirimin oluşması için başka öğelere de ihtiyaç vardır. Bu durumda bildirinin aktarılması için iletici olmalıdır. Bu iletici yazı, söz, işaretler, çeşitli hareketler biçiminde olabilir. Bildirimin alıcı tarafından algılanıp anlaşılabilmesi için her iki tarafın da ortak olarak bildiği bir şifreleme yani kod sistemi de gereklidir. ( Her iki tarafın da bildiği veya algılayabildiği bir dil ya da bir karikatür vb. ) Altıncı öğe ise bildirimin göstergesini oluşturan bağlamdır.

DİL NEDİR?

 • DİL, İNSANLAR ARASINDA ANLAŞMAYI SAĞLAYAN DOĞAL BİR ARAÇ,
 • KENDİSİNE ÖZGÜ YASALARI OLAN VE ANCAK BU YASALAR ÇERÇEVESİNDE GELİŞEN CANLI BİR VARLIK,
 • TEMELİ BİLİNMEYEN ZAMANLARDA ATILMIŞ BİR GİZLİ ANLAŞMALAR SİSTEMİ,
 • SESLERDEN ÖRÜLMÜŞ SOSYAL BİR KURUMDUR.

DİLİN ÖNEMİ ve ÖZELLİKLERİ

 • DİL, GELİŞMİŞ BİR İLETİŞİM ARACIDIR.
 • DİLİN VARLIĞI, ANCAK İNSANIN VARLIĞIYLA MÜM-KÜNDÜR.
 • DİL, SESLERDEN OLUŞMUŞ BİR ANLAŞMA SİSTEMİDİR.
 • TAM ANLAMIYLA ANLATMA VE ANLAŞMA; SESLERDEN ÖRÜLÜ KURALLAR BÜTÜNÜ OLAN “DİL” İLE SAĞLANIR.
 • DİL, DÜŞÜNCE VE ZEKÂNIN BİR GÖSTERGESİDİR.
 • DİL, CANLI BİR VARLIKTIR. (adak, ayıg, sarıg, edgü, gök [kök], uçmak, yanıt, yabız vb.)
 • DİL, SOSYAL BİR VARLIKTIR.
 • DİL, BİR ORTAKLIKTIR.

DİL – KÜLTÜR İLİŞKİSİ

 • KÜLTÜR, BİR DEĞERLER BÜTÜNÜ, BİR YAŞAMA TARZIDIR.
 • YÜZYILLAR İÇERİSİNDE, BİR MİLLETİN DİĞER MİLLETLERDEN FARKLI OLARAK GELİŞTİRDİĞİ DUYGU, DÜŞÜNCE VE HAYAT GÖRÜŞÜ, KÜLTÜR’DÜR.
 • KÜLTÜR; GELENEK VE GÖRENEKLERİ, HUKUK SİSTEMİ-Nİ, AHLÂK ANLAYIŞINI, DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ İÇİNE ALIR.
 • KÜLTÜR; MİLLETİN YAŞAMASI İÇİN ŞART OLAN CANLILIK VE HAREKETLİLİĞİ VERİR.
 • KÜLTÜRÜN EN BÜYÜK AKTARICISI, “DİL” DİR.
 • DİL OLMAKSIZIN KÜLTÜR AKTARIMI SINIRLI KALIR.
 • DİL, GEÇMİŞİ BUGÜNE, BUGÜNÜ YARINA BAĞLAR.

Devamı için;

İndir ⇒ Iletisim-Dil-Kultur-Iliskisi.pptx (1358 indirme )

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu