Ses Bilgisi Slayt-Sunu

Ses Bilgisi Slayt-Sunu

Sunu içeriğindeki konular:

Ünlü ve Ünsüz Harfler ve Özellikleri

Ünlü Uyumları (Büyük ve Küçük Ünlü Uyumu)

Ünsüz Uyumları
a. Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi)
b. Ünsüz Yumuşaması (Ünsüz Değişimi)
c. Ses Düşmesi (Ünlü Düşmesi)
d. Ses Türemesi
e. Ünlü Daralması
f. Kaynaştırma Sesleri
g. Ulama

İndir-> Ses Bilgisi Slayt-Sunu

Ayrıca bakınız⇒ Ses Bilgisi