Müselles Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Müselles Nedir? Özellikleri, Örnekleri

  • Müselles, bentlerle oluşturulan Divan Şiiri nazım şekillerindendir. Müselleslerde bentler üçer mısradan oluşur.
  • Müselleslerde ilk bendin mısraları kendi içinde kafiyelidir.
  • Diğer bentlerin ise ilk iki mısrası birbiriyle kafiyelidir. Son mısra ise ilk bendle kafiyelidir.
  • Müsellesin kafiye düzeni şu şekildedir: aaa/ bba/cca
  • Bu kafiye düzenine sahip olan müselleslere müzdeviç müselles de denir.
  • Edebiyatımızda çok az kullanılmış bir nazım biçimidir.

Mütekerrir Müselles Nedir?

  • Bir müselleste ilk bendin son mısrası bütün bendlerin sonunda birebir tekrarlanmışsa buna mütekerrir müselles adı verilir.
  • Mütekerrir müsellesin kafiye düzeni şu şekildedir: aaA, bbA, ccA
  • A: Bentlerin sonunda birebir tekrarlanan bölüm.

Örnek:

Ey fâtih-i Hayber Alî ve’y melce’-i ahkar Alî
Kerrâr hem Hayder Alî Mevlâ-yı her Kanber Alî
Ey sâkî-i Kevser Alî dâmâd-ı Peygamber Alî

Oldum yine nefse esîr ahvâlime sensin habîr
Âsîlere lütfün kesîr Leylâ’ya sen ol dest-gîr
Ey sâkî-i Kevser Alî dâmâd-ı Peygamber Alî

Leylâ Hanım

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu
Kapalı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor. Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.