Paul Eluard Kimdir? Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Paul Eluard Kimdir? Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Paul Eluard, asıl adı Eugene Grindel (d. 14 Aralık 1895, Saint-Denis, Paris – ö. 18 Kasım 1952, Charenton-le-Pont, Fransa), Fransız şair.

Gerçeküstücülük akımının kurucularından ve 20. yüzyılın önde gelen lirik şairlerindendir.

Paul Eluard
Paul Eluard

Eserlerinde I. ve II. Dünya savaşları, ispanya iç Savaşı, Alman işgali, Direniş hareketi, Fransız Komünist Partisi’nin mücadelesi gibi yaşadığı olayları, aşk serüvenlerini ve rastlantı, dostluk ve düş gibi günlük olayları işlemiştir.

Andre Breton, Philippe Soupault ve 1938’e değin yakin ilişkisini sürdürdüğü Louis Aragon gibi gerçeküstücü şairlerle 1919’da tanıştı. Yeni anlatım tekniklerine dayanan, deneylerin, düşle gerçek arasındaki ilişki tizerine kuramlann ve düşünme sürecini yansıtan özgürce dışavurumların yer aldığı ilk önemli yapıtı Capitale de la douleur’ü (Acının Başkenti) 1926’da yayımladı.

Bunu La Rose publique (1934; Halk Gülü) ve Les Yeux fertiles (1936; Verimli Gözler) izledi. Bu kitaplardaki şiirler gerçeküstücülüğün en iyi örnekleri arasında sayılır.

Bu dönemde aynca L’Immacu lee Couception’da (Günahsız Doğum) Andre Breton’la birlikte zihinsel bozuklukların nedenlerini inceledi.

İspanya İç Savaşı’ndan sonra gerçeküstücü denemelerinden vazgeçti. Daha sonraki yapıtlarında militan bir siyasal tavır ortaya koyarken, zulme karşı çıkma ve mutluluk arayışı gibi temel yaklaşımlarını daha da derinleştirdi.

Paul Eluard
Paul Eluard

1942’de Fransız Komünist Partisi’ne girdi. İnsanın çektiği acıları ve kardeşliği işlediği, Poesie et verite (1942; Şiir ve Gerçek), Au rendez-vous allemand (1944; Alman Buluşması) ve Dignes de vivre (1944; Yaşama Onuru) adlı kitaplarda topladığı şiirleri II. Dünya Savaşı sırasında elden ele dolaştı ve Direniş hareketine katılanların moralini yükseltmede önemli rol oynadı.

Savaştan sonra yalın bir dil ve canlı imgelerle yazdığı Tout dire (1951; Her Şeyi Söyle) ve Le Phenix (1951; Anka) adlı yapıtlarıyla popüler Fransız lirik şiirinin engin dağarcığına katkıda bulundu.

Paul Eluard’ın şiirlerinden ve denemelerinden yapılan seçmeler Türkçede;

  • Seçme Şiirler (1961, 1983),
  • Ağızda Bir Sevi (1964),
  • Şiirler (1976),
  • Eluard’dan Şiirler (1980) ve
  • Ozan ve Gölgesi(1984) adlarıyla yayımlanmıştır.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu