Müselles özellikleri

  • Müselles Nedir? Özellikleri, Örnekleri Müselles, bentlerle oluşturulan Divan Şiiri nazım şekillerindendir. Müselleslerde bentler üçer mısradan oluşur. Müselleslerde ilk bendin mısraları kendi içinde kafiyelidir. Diğer bentlerin ise ilk iki mısrası birbiriyle kafiyelidir. Son mısra ise ilk bendle kafiyelidir. Müsellesin kafiye düzeni şu şekildedir: aaa/ bba/cca Bu kafiye düzenine sahip olan müselleslere…

Başa dön tuşu