Etiket: Müselles özellikleri

Nedir?

Müselles Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Müselles Nedir? Özellikleri, Örnekleri Müselles, bentlerle oluşturulan Divan Şiiri nazım şekillerindendir. Müselleslerde bentler üçer mısradan oluşur. Müselleslerde ilk bendin mısraları kendi içinde kafiyelidir. Diğer bentlerin ise ilk iki mısrası …