Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Akımı

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Akımının Özellikleri, Temsilcileri

EKSPRESYONİZM (DIŞAVURUMCULUK)

Birinci dünya savaşından sonra, empresyonizme tepki olarak doğmuş, Alman sinemasında uygulanmıştır. Çevremizi saran evrene ve dünyaya karşı ilgisiz görünen bu akım, insanın iç dünyasını ve bütün duygularını en gizli ve çıplak yönleriyle, olduğu gibi anlatır. Gerçekler her insana göre değişik olduğu için önemli olanı sanatçının kişiliğini ve gerçekleri kendine göre dile getirmesidir.

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

Ekspresyonizmin Başlıca Özellikleri

  • Sanatçılar, kendi içlerine kapanıp kendilerini gözlemlemiş, iç gözleme önem vermişlerdir.
  • Bireyin en gizli yönlerini açığa vuran bir anlatım yolu kullanılmıştır.
  • Yapıtlarda, fantastik ve korkunç olaylar anlatılmıştır.
  • Amaç, insanların ruhsal durumlarının ortaya konmasıdır.

Ekspresyonizmin Önemli Temsilcileri

Ekspresyonist Şiir Örneği

İŞSİZ

Kimse iş vermedi bize
Elleri cebinde
Asık bir suratla
Açıkta yaşıyoruz
Titriyoruz ısıtılmamış odalarda
Yalnız kuru bir yel var şimdi
Sapanların atılı durduğu
Sürülmemiş boş tarlalarda
Bu ülkede iki erkeğe bir cigara;
İki kadına yarım bardak bira düşecek
Kimse iş vermedi bu ülkede bize
Yaşamamız hoş karşılanmıyor
ölümümüz anılmıyor Times gazetesinde.

(T.S. Eliot, Çev. Osman Türkay)

Ayrıca bakınız:

EDEBİYAT/KÜLTÜR/SANAT/FİKİR AKIMLARI

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu