Ekspresyonizmin Temsilcileri

  • Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Akımının Özellikleri, Temsilcileri EKSPRESYONİZM (DIŞAVURUMCULUK) Birinci dünya savaşından sonra, empresyonizme tepki olarak doğmuş, Alman sinemasında uygulanmıştır. Çevremizi saran evrene ve dünyaya karşı ilgisiz görünen bu akım, insanın iç dünyasını ve bütün duygularını en gizli ve çıplak yönleriyle, olduğu gibi anlatır. Gerçekler her insana göre değişik olduğu için önemli…

  • Ekspresyonizm (Anlatımcılık) Kuramı ve Özellikleri Ekspresyonizm (Anlatımcılık): İnsanın coşkudan hareketle kendi benini hiçbir kurala bağlı olmadan ifade etmesidir. Anlatılan husus, dış dünyadan çok, benin dış dünyayı yorumlama tarzına yöneliktir. • Sanatkâr anlatımcılığın kendine sunmuş olduğu imkânla adeta kendi benini gözden geçirir. Böylelikle ortaya koymuş olduğu sanat eserinde, dış dünyada gördüğünü…

Başa dön tuşu