Padişah Sultan Şairler

DİVAN ŞİİRİNİN SULTANLARI: SULTAN ŞAİRLER

Osmanlı Devleti’nde kimi padişahlar divan şiirine yakını bir ilgi duymuş, bir divan tertip edecek kadar şiir kaleme almıştır.

Padişahların ve şehzadelerin divan şiirindeki serüvenlerinin başlangıcı genellikle 15.yüzyıl olarak kabul edilmektedir. (Prof. Dr. Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi)

Padişah Sultan Şairler

Padişah Sultan Şairler

15.Yüzyıl- Sultan Şairler

16.Yüzyıl- Sultan Şairler