sultan şairler

  • Harîmi (Şehzâde Korkud) Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri Şehzâde Korkud (Harîmi) II.Bayezid’in oğludur. 1513’te kardeşi Yavuz Sultan Selim tarafından boğdurulmuştur. Şehzâde Korkud, şiirlerindeki sade dil özelliği ile öne çıkmıştır. Dönem şiirlerinde sıkça rastlanılan Farsça tamlamalar, onun şiir dağarcığında oldukça azdır. Osmanlı tarihindeki şehzâdeler arasında en bilgili şehzâde olarak anılmaktadır. İslam hukuku,…

  • Muradî (III.Murad) Kimdir? Edebi Kişiliği III.Murad şehzadesi Mehmet için görkemli bir sünnet düğünü yapmıştır ve bu düğün Gelibolulu Âli’nin Cami’ül-Buhur Der-Mecâlis-i Sûr adlı eserinde 2725 beyitle anlatılmıştır. Muhibbî’den sonra en çok gazel söyleyen sultandır. Günümüze ulaşan tek eseri Divân’dır. Bu divânda bin beş yüzü aşkın gazel bulunmaktadır. III. Murad (1546-1595)…

  • Cem Sultan Kimdir? Edebi Kişiliği Sultan Şairler: Cem Sultan 1459 tarihinde Edirne’de doğan Cem Sultan, 1481’de Fatih Sultan Mehmed’in ölümünden sonra Osmanlı Devleti’nde baş gösteren taht kavgalarının önemli aktörlerinden biridir. Bu karışık dönemde Kahire, Rodos, Roma ve Napoli’de yaşayan Cem Sultan 36 yaşındayken Napoli’de hayatını kaybetmiştir. Cem Sultan’ın şiir sanatındaki…

  • DİVAN ŞİİRİNİN SULTANLARI: SULTAN ŞAİRLER Osmanlı Devleti’nde kimi padişahlar divan şiirine yakını bir ilgi duymuş, bir divan tertip edecek kadar şiir kaleme almıştır. Padişahların ve şehzadelerin divan şiirindeki serüvenlerinin başlangıcı genellikle 15.yüzyıl olarak kabul edilmektedir. (Prof. Dr. Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi) 15.Yüzyıl- Sultan Şairler Avnî (Fatih Sultan Mehmed)…

Başa dön tuşu