Kompozisyon Konu Örnekleri

Kompozisyon Konuları, Kompozisyon Konu Örnekleri

Kompozisyon Konuları

1 . “İnsanlar, düşünmek sevmek ve inanmak için dünyaya gelmiştir.” (J.J.Rousseau) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
2- “Düşünmeden öğrenmek, vakit kaybetmektir.” (KONFÜÇYÜS) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
3-” En kudretli insan, kendini idare edebilen insandır.” Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
4-“En geveze kuş umuttur, yüreğimizde hiç susmaz.” (Cenap Şehabettin) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
5-“Yüzü gülmeyen insanlar hiçbir işte başarılı olamazlar.” sözünden hareketle, güler yüzlü olmanın önemini anlatan bir kompozisyon yazınız.
6- Pazar yerini anlatan bir kompozisyon yazınız. (Pazara gidişinizi, gitme nedeninizi, gördüklerinizi, yaşadıklarınızı tasvir ederek anlatınız.)
7-Yapmış olduğunuz bir geziyi, gezi yazısı türünde anlatınız.
8-Zararlı alışkanlıkların gençler üzerindeki etkileri hakkında bir kompozisyon yazınız.
9-Dürüst bir insan olmanın faydaları hakkında bir kompozisyon yazınız.
10-Ülkemize yararlı birer insan olmak için neler yapmalıyız konulu kısa bir kompozisyon yazınız.
11-İnsan hayatında aile ortamı önemli midir? Niçin? Düşüncelerinizi kompozisyon biçiminde yazınız.
12-Büyüklerimizin neden çoğu zaman dedikleri doğru çıkar? Düşüncelerinizi kompozisyon biçiminde yazınız.
13-Bir arkadaşınızla telefon konuşması yaptığınızı düşünerek, bir konuşma yazısı yazınız.
14-Bir zarf örneği yazınız.
15-Bir günlük yaşantınızı (duygularınızı da katarak) anlatınız.
16-Bu vatan bize nasıl bırakıldı? Tarihi bilgilerinizle bunu kısaca anlatınız.
17-Bayrağımızı ve yurdumuzu niçin sevdiğinizi kompozisyon kurallarına uygun olarak açıklayınız.
18-Erken kalkmanın insan ve toplum açısından yararlarını anlatan bir kompozisyon yazınız.
19-Yaşadığınız ya da tanık olduğunuz ilginç bir olayı kompozisyon kurallarına göre anlatınız.
20-Siz İstiklâl Savaşı”nda şehit olan bir Nene Hatun veya Sütçü İmam olsanız ve tekrar dirilseniz bugünkü manzara karşısında günümüzün gençliğine neler söylerdiniz? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.
21-Bugünden İstiklâl (bağımsızlık, kurtuluş) Savaşı yıllarına bakınca neler hissediyor, neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.
22-Gelecekle ilgili hedefleriniz ve bu hedeflerinize ulaşmak için neler yaptığınızı ya da yapmayı düşündüğünüzü anlatan bir yazı yazınız.
23-Nasıl bir doğada ve sosyal çevrede yaşamak istediğinizi anlatan bir kompozisyon yazınız.
24- 21. yüzyılda (gelecekte) hayalinizdeki Türkiye’yi anlatan bir kompozisyon yazınız.
25-“Küçük insanlar kişileri, normal insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri tartışırlar.” Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.
26-Çalışmanın kişiye ve milletimize kazandıracaklarını kompozisyon bütünlüğü içinde anlatınız.
27-Çok sevdiğiniz âdeta hayran olduğunuz birisini anlatan bir kompozisyon yazınız.
28-Oynadığınız bir oyunu anlatınız.
29-Çok iyi bildiğiniz bir fıkrayı anlatınız.
30-Yeni yıldan beklentilerinizi ve isteklerinizi anlatan bir fikir yazısı yazınız.
31-“Başarılarında gururlu olma; bil ki gurur, gelecekteki başarılarının en büyük düşmanıdır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?
32-Gördüğünüz bir rüyayı düzgün bir şekilde, oynadığınız oyunu anlatır gibi anlatınız.
33-İstediğinizi alma gücünüz olsaydı ne almak isterdiniz. Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.
34-Hep anlatmak istediğiniz fakat anlatmaya fırsat bulmadığınız bir düşüncenizi kompozisyon kurallarına uygun bir şekilde yazınız.
35-Öğretmenin yurt kalkınmasındaki yeri ve önemini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
36-Kütüphanelerin eğitimdeki yeri ve önemini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
37-Evinizi, duygularınızı da katarak anlatınız. (Evinizi tasvir ediniz.)
38-Ramazan ayındaki bir anınızı bir plân dâhilinde düzgün cümleler kullanarak anlatınız.
39-Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi açıklayan bir kompozisyon yazınız.
40-Büyüklerimizin dediklerine niçin önem vermeli onların öğütlerini niçin dikkate almalıyız? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.
41-Ahlaklı ve hoşgörülü insanlar olmak bize, yakın çevremize ve genel olarak topluma ne gibi faydalar sağlar? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.
42-Arzuladığımız bir topluma kavuşmada bize düşen görevlerin neler olduğu ile ilgili düşüncelerinizi kompozisyon kuralları içinde anlatınız.
43-Dili iyi bilmenin ve kullanmanın bize getirdiklerini anlatan bir kompozisyon yazınız.
44-Gülmenin ve tebessümün insan ilişkilerindeki yerini anlatan bir kompozisyon yazınız.
45-Kardeşlik ve barışın dünyaya yayılması için neler yapılmalıdır? Düşüncelerinizi kompozisyon şeklinde anlatınız.
46-“Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
47-Ayrılıkların ve hasretin yaşantımızdaki yerini anlatan bir kompozisyon yazınız.
48-Kentin ışıkları, sokakları, kalabalık caddeler, insanlar, kalabalık bir şehirde yaşamak, sokakların ve yapıların size hissettirdiklerini kompozisyon şeklinde yazınız.
49-Bir çocuk ve uçurtmanın size hissettirdiklerini kompozisyon biçiminde yazınız.
50-“Her insan kendi adasında yaşar.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
51-“Düşündüklerinizi söylemek iyidir; söylediklerinizi düşündükten sonra söylemek daha iyidir.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
52-“Yalnızlık: Tek ağaçlı bahçe…” sözünden hareketle yalnızlığın size çağrıştırdığı düşünceleri yazınız.
53-“Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.” sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.
54-“Bedenin çalışması, zihnin dertlerini hafifletir; fakirleri mesut eden de budur…” sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.
55-“Rüzgâr ateş için ne ise, ayrılık da aşk için odur; ufak alevi söndürür, büyük alevi canlandırır… ” sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.
56-“Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor.” sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.
57-“Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.” sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.
58-“Serçeden korkan darı ekemez.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
59-“Nasihat tutmayanı, musibet tutar.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
60-“Lafla peynir gemisi yürümez.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
61-“Para akıllılara hizmet eder, akılsızlara hükmeder.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
62-“Alışkanlık anahtarı yitirilmiş bir kelepçedir.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
63-“Dil ile düğümlenen, diş ile çözülemez.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
64-“Ağlarsa anam ağlar, gayrisi yalan ağlar.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
65-“El yarası geçer, dil yarası geçmez.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
66-“Bugünün işini yarına bırakma.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
67-“Kör ile yatan şaşı kalkar.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
68-“Üzüm üzüme baka baka kararır.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
69-“Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.” Atasözünü açıklayan bir yazı yazınız.
70-“Tatlı dil her kapıyı açan bir anahtardır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
71-“Zahmetsiz rahmet olmaz.”Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
72-“Öfkeyle kalkan zararla oturur.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
73-“Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
74-”Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.” Atasözünü açıklayan bir fikir yazısı yazınız.
75-“Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
76-“Yazın gölge hoş, kışın çuval boş” Atasözünü açıklayan bir yazı yazınız.
77-“Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: eseri;
Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet semeri.” Dizelerinden anladıklarınızı açıklayan bir kompozisyon yazınız.
78- Eflatun’un “Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
79- Bütün mutluluklar çalışmaya ve cesarete bağlıdır.(BALZAC) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
80-“Kitapsız hayat kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.” (Seneca) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
81-“Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
82-“İyi arkadaş edinerek onlarla beraber olmalı; insanın arkadaşı iyi olursa, kendisi de iyi olur.”(Kutadgu Bilig’den) sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız
83-“Adalet mülkün temelidir.” (Hz. Ömer (R.A.)) vecizesini konu alan bir kompozisyon yazınız.
84-“Hakiki arkadaşlık, sıhhatten farksızdır, kıymeti, ancak elden gittikten sonra anlaşılır.” (Golti) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
85-“Akıllı olmakta bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.” (Descartes) Özdeyişini açıklayan bir yazı yazınız.
86-“Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap, kibirlenme, kötülük yapmadan sakın!” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
87-“Biz dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldik.” (Yunus Emre) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
88-“Biz kollarımızı açabildiğimiz kadar insanız.” (Selahattin Batu) Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
89-“Cennet anaların ayakları altındadır.” (Hz. Muhammed ‘sav’ ) Özdeyişini açıklayan bir yazı yazınız.
90- “Dünyada hiçbir dost, insana kitaptan daha yakın değildir.” Sözünü açıklayan bir yazı yazınız.
91-“Doğru söylemek esastır. Fakat her doğru her yerde söylenmez.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
92-“İnsanın en büyük dostu zorluklardır. Çünkü insana karşılaştığı zorluklar güçlendirir.” (Gasson) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
93-“Yükseldikçe daha yumuşak huylu ol / Büyüğe ve küçüğe tatlı dil kullan.”sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?
94-“Yarın, yorgun kimselerin değil, rahatlarına kıyabilenlerindir.” Sözünü açıklayan bir yazı yazınız.
95-“Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir.” Bu vecizeyi kompozisyon kuralları çerçevesinde açıklayınız.
96-“Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” ( K. ATATÜRK ) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
97- Aşağıdaki plandan yararlanarak, “televizyonun faydalarını ve zararlarını” anlatan bir kompozisyon yazınız.
Giriş Bölümü : Kitle iletişim araçları arasında televizyonun yeri.
Gelişme Bölümü :Eğitim ve haberleşme aracı olarak televizyonun önemi. Televizyonun faydalı kullanılması. Televizyonun zararlı kullanılması.
Sonuç Bölümü : Televizyonu faydalı kullanmanın önemi.
98- “Paça ıslanmadan balık tutulmaz.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?
99- Toplum açısından yararlı işler yapmak, hem kendimize saygımızın artmasını hem de toplumun bize saygı göstermesini sağlar. Günlük hayatımızda sorumluklarımızı yerine getirmenin ve insanlara yardımda bulunmanın önemini içeren bir kompozisyon yazınız.
100- “Pazara giden bir ailenin satıcıyla yaptığı konuşmayı diyalog olarak yazınız. (Anne, Baba, Çocuk, Satıcı)

KOMPOZİSYON KONULARI-2

1-“İnsan hayatı sınırlıdır, sınırsız olan bilgidir.”Sözünü açıklayan bir yazılı anlatım hazırlayınız.
2-“Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap, kibirlenme, kötülük yapmaktan sakın!” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?
3-“Çok yaşamak elimizde değil, ama adımızı çok yaşatmak elimizdedir.” sözünü açıklayan kompozisyon yazınız.
4- “Büyüklerimize nasıl davranmalıyız? Sizin büyüklerinizden beklediğiniz davranışlar nelerdir?” konulu bir kompozisyon yazınız.
5- “Zor, imkânsızdan kolaydır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
6- Kış mevsiminin, sizi nasıl etkilediğini anlatan bir kompozisyon yazınız.
7- Aşağıdaki plana dikkat ederek okumanın yararlarını anlatan bir kompozisyon yazınız.
a)Giriş bölümünde, insanların niçin okumaya ihtiyaç duyduğunu belirtiniz.
b)Gelişme bölümünde, kitap okuyanlarla okumayanlar arasındaki farklılıkları örneklerle açıklayınız.
c)Sonuç bölümünde ise kitap okumanın yararları konusunda değerlendirme yapınız.
d)Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.
8-“Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.”sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
9- Okuduğunuz bir kitabı tanıtınız.(Eserin adı, yazarı, sayfa sayısı, kahramanları, ana düşüncesi hakkında bilgi veriniz.)
10-“Damlaya damlaya göl olur.” Atasözünü açıklayan bir yazı yazınız.
11-“Son pişmanlık fayda vermez.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
12-Verilen bir işi zamanında yapmanın önemini açıklayan bir yazı yazınız.
13-” Atına bakan ardına bakmaz.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
14-“Çok zengin olsanız paralarınızı nasıl değerlendirirsiniz?” konulu bir kompozisyon yazınız.
15- “Her çiçek dalında güzeldir.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
16-“Zaman sana uymazsa, sen zamana uy.”atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
17-“Ben hep bunları hayal ediyorum.” konulu bir kompozisyon yazınız.
18-Hayatınızda kendiniz için sorun olarak gördüğünüz, keşke bunlar hayatımda olmasaydı daha iyi olurdu dediğiniz konular hakkında bir yazı yazınız.
19-23 Nisan törenindeki gözlemlerinizi anlatan bir kompozisyon yazınız.
20-İstediğiniz konuda bir kompozisyon yazınız.
21-“Bir insanın gerçek zenginliği; bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.”sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
22- Çevre kirliğinin zararlarını ve çevreyi korumanın önemini anlatan bir kompozisyon yazınız.
23-“Tek bir şeye ihtiyacımız vardır: çalışkan olmak.” M. K. Atatürk
Yukarıdaki sözü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
24-“Yalnız taş duvar olmaz.” Bu atasözünü kompozisyon kuralları çerçevesinde açıklayınız.
25-“Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
26-“İşleyen demir ışıldar.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
27-“Her işin başı sağlıktır. ” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
28-“Acele işe şeytan karışır. ” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
29-Kitap ve kitap okumanın faydaları hakkında bir kompozisyon yazınız.
30-“Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
31-“Demir tavında dövülür.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
32-” İstediğinizi alma gücünüz olsaydı ne almak isterdiniz.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
33-“Öğretmenler, yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.” K.ATATÜRK Özdeyişini açıklayan bir yazı yazınız.

34- “Yalan söylemek” konusunda, aşağıdaki plâna göre bir kompozisyon yazınız.
Giriş bölümü: Yalan nedir?
Gelişme bölümü: İnsanlar niçin yalan söylerler? Yalan söylemek kötü bir davranıştır. Hiçbir zaman, yalan söylememeliyiz.
Sonuç bölümü: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

35-“Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: eseri;
Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet semeri.”
– Dizelerinden anladıklarınızı açıklayan bir kompozisyon yazınız.

36- Temizlik hakkında bir kompozisyon yazınız?
37-“Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
38- “Umudunu kaybeden insanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
39-” Kitap en iyi dosttur.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
40-Çok sevdiğiniz âdeta hayran olduğunuz birisini anlatan bir kompozisyon yazınız.
41- Otobiyografinizi (yaşam öykünüzü) düzgün cümleler kurarak yazınız.
42-Yeni yıldan beklentilerinizi ve isteklerinizi anlatan bir fikir yazısı yazınız.
43-Konusu “anne” olan bir kompozisyon yazınız?
44-“İnsanların gönlünü fethetmek için en kestirme yol, sevgi yoludur.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?

45-“Ağaç yaş iken eğilir.” Atasözünü aşağıdaki plana göre açıklayınız?
a) Çocuklar küçük yaşta eğitilir.
b) Büyüklerin eğitimi zordur.
c) Öğrenim çağına gelmiş çocukların, bu çağda eğitilmemesi ne gibi sonuçlar doğurur?

46- Gördüğünüz bir rüyayı düzgün bir şekilde, oynadığınız oyunu anlatır gibi anlatınız?
47-Sağlıklı yaşamak için spor yapmalıyız.”sözünü açıklayan bir yazı yazınız?
48-“Hayatta en hakiki (gerçek ) mürşit( yol gösterici, kılavuz) ilimdir.(bilimdir.)” Mustafa Kemal ATATÜRK, vecizeyi açıklayan bir yazı yazın.
49- Dürüst bir insan olmanın faydaları hakkında bir kompozisyon yazınız.
50- Çevre kirliliği ile ilgili bir kompozisyon yazınız.
51-Trafikte uyulması gereken kurallar hakkında kısa bir kompozisyon yazınız.

52- Aşağıda belirtilen dört konudan biri hakkında, imlâ ve noktalamaya dikkat ederek bir kompozisyon yazınız.
a-Eğitimde öğretmenin yeri ve önemi
b-Gelecekle ilgili planlarınız
c-Alışkanlıklar
d- Okumanın insana sağladığı faydalar

53-Doğayı korumak için neler yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerinizi kompozisyon bütünlüğü içinde yazınız.
54-“Fakirlik ayıp değil; tembellik ayıp” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
55-” Bir kütüphane, bin hapishane kapatır.” sözünü kompozisyon kurallarına uyarak açıklayınız.
56-“Erken kalkan yol alır.” sözünü kompozisyon kurallarına uyarak açıklayınız.
57- Okuduğunuz romanlardan bir tanesini kısaca özetleyiniz. (Kitabın yazarını ve adını belirtiniz.)
58-“Bir insanın gerçek zenginliği; bu dünyada yaptığı iyiliklerdir” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
59-“Anne ve babasına hayrı olmayanın kimseye hayrı olmaz.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
60-Bir dilekçe örneği yazınız.
61-“Sevgi, acının en önemli ilacıdır.” Sözünü açıklayan bir yazı yazınız.
62- Bir sınıf arkadaşınızın fiziksel ve ruhsal portresini iki paragraf halinde yazınız.
63-“Sende bir elma var onda bir elma var. O sana bir elma verse sen ona bir elma versen. Sende bir elma onda bir elma olur. Ama sende bir bilgi, onda bir bilgi olsa o sana bir bilgi öğretse sen ona bir bilgi öğretsen sonuçta ikinizde de iki bilgi olur.”cümlesini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
64-Çevre kirliliği ile ilgili bir kompozisyon yazınız.
65- Okulumuza istediğiniz bir konuda dilekçe yazınız.
66-“Okumanın insana sağladığı faydalar” konulu bir kompozisyon yazınız.
67-“Kitap bilginin anahtarıdır.”sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
67- Çocukluk günlerinize ait bir anınızı kompozisyon şeklinde yazınız.
68-“Düzenli yaşamanın insan hayatındaki önemi” hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi söyleşi(sohbet) türünün özelliklerine uygun olarak yazınız.
69- “Okumak bilgelerle dostluk kurmaktır.” özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
70- “Sağlıklı bir yaşam için, her zaman ve her yerde temizliğe dikkat etmeliyiz.” sözünden hareketle “temizlik” konusunu açıklayan bir yazı yazınız.
71- “Sigara ve zararları” konusunu açıklayıcı anlatımla ele alan bir kompozisyon yazınız.
72-“Zaman, ölüm, ilkbahar” konularından istediğiniz birini seçerek konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi dile getiren bir kompozisyon yazınız.
73- Aşağıdaki atasözlerinden birini seçerek kompozisyon kuralları çerçevesinde açıklayınız.
“İki dinle, bir söyle.”
“Biliyorsan konuş ibret alsınlar, bilmiyorsan sus da adam sansınlar.”
74- “Duvarı nem, insanı gam yıkar.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
75- “Bayrak” konulu bir kompozisyon yazınız.
76-Yaşadığınız veya tanık olduğunuz bir olayı öykü türünde yazarak anlatınız.
77- Baharı ve baharın güzelliklerini anlatan bir kompozisyon yazınız.
78- İstediğiniz bir kişiye kurallara uygun olarak özel bir mektup yazınız.
79-“Kibirlik ederseniz, eldeki de gider;
Hiçbir şeyi küçük görmeyin sakın.” dizelerini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
80-“İnsanın gözünü bir avuç toprak doyurur. ” atasözümüzü ülkemizdeki soygunculuk ve vurgunculukları da göz önüne alarak aşağıdaki plana göre açıklamaya çalışınız.
Ana Fikir: İnsanoğlu hep daha fazlasını ister.
Açıklama yapmak için izlenecek yol:
a-İnsanlar alın teriyle kazanç elde etmelidir.
b-İnsanın gözü doymak bilmez.
c-Daha fazlasını isterken yanlış yollara başvurulmaktadır.
d-Ülkemizin paraları açgözlü insanlar tarafından çalınmaktadır.
e-Bu insanlar er geç yaptıklarının cezasını çekerler.
f-Bu nedenlerle açgözlü olmamak gerekir.
g-Sonuç

81-“Başkasından üstün olmamız önemli değildir. Asıl önemli olan şey, dünkü halimizden üstün olmamızdır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
82-Hayatınızda en değerli şey nedir? Değerli kabul ettiğiniz varlık ile para ya da şan-şöhret arasında seçim yapmanız gerekseydi hangisini seçerdiniz. Düşüncelerinizi gerekçelerinizle birlikte planlı bir yazı halinde yazınız.
83-“Zaman en iyi öğretmendir; ancak ücreti çok yüksektir.” atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
84-“Öğretmen-Öğrenci İlişkileri” konusunda düşündüklerinizi anlatan bir kompozisyon yazınız.
85-“Dün, dün ile gitti cancağızım
Bugün yeni bir gün
Yeni şeyler söylemek lâzım”
Mevlâna
Yukarıdaki üçlüğü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
86-“Gözünü yükseklere dikmiş olanlar ellerindekileri de kaybedebilirler.” sözünden hareket ederek bir kompozisyon yazınız.
87- “Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmıştır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
88-“İnsanın en büyük dostu zorluklardır; çünkü insanı onlar güçlendirir.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
89-Okuduğunuz romanlardan bir tanesini kısaca özetleyiniz. (Kitabın yazarını ve adını belirtiniz.)
90-“Yağmur, dostluk ve kitap” konularından birini seçerek bir kompozisyon yazınız.
91-“Savaş” konulu bir kompozisyon yazınız.
92-“İnsanı ölümsüzleştiren geride bıraktığı yapıtlardır.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
93-“Derdini söylemeyen derman bulamaz.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
94-“Dağ başı dumansız olmaz.” atasözümüzü bugün ülkemizde yaşanan sorunları da dikkate alarak aşağıdaki plana göre açıklamaya çalışınız?

Açıklama yapmak için izlenecek yol:

  • Ülkemiz çeşitli yönlerden önemli bir coğrafyadadır.
  • Ülkemizde bir sorun sona ererken bir diğer sorun ortaya çıkmaktadır.
  • Bu sorunlar ülkemizi bölmek isteyenlerce çıkarılmaktadır.
  • Ülkemizi bölmek isteyenler var oldukça başımızdan sorun eksik olmayacaktır.
  • Bu nedenlerle bize düşen görevler vardır.
  • Sonuç

95-“Tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
96- “Kitapsız yetişen çocuk susuz büyüyen ağaca benzer.” cümlesini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
97- “Uğrunda hayatınızı feda edebileceğiniz bir idealliniz yoksa hayatınızın da bir anlamı yok demektir.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız
98-“Hayalinizde nasıl bir yerde yaşamak isterdiniz?” konusuyla ilgili bir kompozisyon yazınız.
99-“Her yaştaki insanların daha çok kitap ve gazete okumalarını sağlamak ve okumayı alışkanlığa dönüştürmek için neler yapılmalıdır?” konusunu açıklayan bir kompozisyon yazınız.
100- “Kitaplar da dostlar gibi az fakat iyi seçilmiş olmalıdır.” Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

KOMPOZİSYON KONULARI-3

DUYGULAR

* Mutluluk konusunda bir kompozisyon yazınız.
* Konusu “anne” olan bir kompozisyon yazınız.
* Konusu “sevgi” olan bir kompozisyon yazınız.
* Konusu “dostluk” olan bir kompozisyon yazınız
* Arkadaşlığın önemini anlatan bir kompozisyon yazınız.
* Birlik ve beraberliğin önemini anlatan bir kompozisyon yazınız.

BAŞARI VE ÇALIŞMA

* Sizce hayatta başarılı olmanın şartları nelerdir?
* “Yarın, yorgun kimselerin değil, rahatlarına kıyabilenlerindir.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız.
* “Çok yaşamak elimizde değil, fakat namımızı çok yaşatmak elimizdedir.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
* “Amacı olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
* “Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: eseri;
Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet semeri.”
Dizelerini anlatan kompozisyon yazınız.
* “Yarınki kazdan, bugünkü yumurta yeğdir.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
* Gelecekle ilgili hedefleriniz ve bu hedeflerinize ulaşmak için neler yaptığınızı ya da yapmayı düşündüğünüzü anlatan bir yazı yazınız.
* “Kaplumbağaya dikkat et; ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor.” sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.
* “Her insan kendi adasında yaşar.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
* Yarını yaratmak için güçlü olmak gerekir.
* İnsan yapacaklarını kendisi için yapmalıdır. Çünkü en büyük yatırım kişinin kendisine yaptığı yatırımdır.

OKUMAK

* Okuduğunuz bir kitabın özetini kompozisyon kurallarına uygun olarak yazınız.
* Okumanın önemini anlatan bir kompozisyon yazınız.
* Kitap ve kitap okumanın faydaları hakkında bir kompozisyon yazınız.
* Okumanın ilerideki hayatınızda size neler kazandıracağını ve gelecekte hangi meslekleri, niçin seçmeyi düşündüğünüzü anlatan bir kompozisyon yazınız.

AİLE

* İnsan hayatında aile ortamı önemli midir? Niçin? Düşüncelerinizi kompozisyon biçiminde yazınız.
* Büyüklerimizin neden çoğu zaman dedikleri doğru çıkar? Düşüncelerinizi kompozisyon biçiminde yazınız.

İNSAN

* “Umudunu kaybeden insanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız
* “Biz kollarımızı açabildiğimiz kadar insanız.” Selahattin Batu sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
* “İnsanların gönlünü fethetmek için en kestirme yol, sevgi yoludur.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?
* Dürüst bir insan olmanın faydaları hakkında bir kompozisyon yazınız.
* “Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.” sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.
* “Bize yaşamayı hayat geçtikten sonra öğretiyorlar.” sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

TARİH

* Atatürk’e layık olmak konulu bir kompozisyon yazınız.
* Siz İstiklâl Savaşı”nda şehit olan bir Nene Hatun veya Sütçü İmam olsanız ve tekrar dirilseniz bugünkü manzara karşısında günümüzün gençliğine neler söylerdiniz?
* Bugünden İstiklâl Savaşı yıllarına bakınca neler hissediyor,neler düşünüyorsunuz?
* Vatan ve bayrak konulu bir kompozisyon yazınız.
* Türk Kurtuluş Savaşı nasıl kazanılmıştır?
* ”Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözünü açıklayan bir fikir yazısı yazınız.

EDEBİ TÜRLER

*Hayali bir memlekete yaptığınız geziyi anlatınız.
* Başınızdan geçen bir anınızı yazınız.
* Uzaktaki bir akrabanıza ya da arkadaşınıza bir mektup yazınız.
* Bir otobiyografi örneği yazınız.
* Gezdiğiniz, gördüğünüz bir yeri kompozisyon kurallarına uygun olarak yazınız.
* Yakınınıza kurallara uygun bir mektup yazınız.
* Yapmış olduğunuz bir geziyi, gezi yazısı türünde anlatınız.
* Düzgün cümlelerle bildiğiniz bir fabllı anlatınız.
* Bir günlük yaşantınızı (duygularınızı da katarak) anlatınız.
* Bir arkadaşınızla telefon konuşması yaptığınızı düşünerek, bir konuşma yazısı yazınız.
* Evinizi, duygularınızı da katarak anlatınız. (Evinizi tasvir ediniz.)
* Aşağıdaki konulardan birisi ile ilgili, maddeler halinde planı çıkarılmış, en az beş paragraf halinde düzenlenmiş bir kompozisyonu bütün imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyarak yazınız.
* Okumak bir ihtiyaç mıdır? Neden?
* En son okuduğunuz iki kitabı tanıtarak karşılaştırınız.
* İdeal bir öğrenci veya idealist bir öğrenci nasıl olmalıdır?
* Ahlak nedir?
* Şiir mi yoksa roman mı daha önemlidir?
* Küçük insanlar kişileri, normal insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri tartışırlar.”
* Çok sevdiğiniz âdeta hayran olduğunuz birisini anlatan bir kompozisyon yazınız”.

GENEL

* Alaaddin’in Lambası’ndan çıkan cin sizi paraya boğacak. Ama karşısında öyle bir şey istedi ki siz reddettiniz. Sizden ne istemiş olabilir yahut neyi feda etmezdiniz? ( Hayal gücünüz, heyecanınız.)
* Size bir şans verilse ve isteğinizin yerine getirileceği vaat edilse tabiattaki hangi varlığın yerini almak isterdiniz, niçin?
* Bir renk olmanız istenseydi hangi rengi tercih ederdiniz,niçin?
* Sizi üzen, kendinizce sorun olarak gördüğünüz bunlar olmasaydı daha başarılı, daha mutlu olurdum dediğiniz olayları anlatan bir yazı yazınız.
* Elinizde bir yetki olsaydı, insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için neler yapardınız?
* Yeni yıldan beklentilerinizi ve isteklerinizi anlatan bir fikir yazısı yazınız.
* “Ben hep bunları hayal ediyorum.” Konulu bir kompozisyon yazınız.
İstediğinizi alma gücünüz olsaydı ne almak isterdiniz.
* Hep anlatmak istediğiniz fakat anlatmaya fırsat bulmadığınız bir düşüncenizi kompozisyon kurallarına uygun bir şekilde yazınız.
* Bir öğretmenin olsanız öğretmenlerinizden farklı neler yapardınız ve nasıl bir öğretmen olurdunuz
* Sizce öğretmen ve öğrenci ilişkileri nasıl olmalıdır?
* Arzuladığımız bir topluma kavuşmada bize düşen görevlerin neler olduğu ile ilgili düşüncelerinizi kompozisyon kuralları içinde anlatınız.
* Gülmenin ve tebessümün insan ilişkilerindeki yerini anlatan bir kompozisyon yazınız.
* Kardeşlik ve barışın dünyaya yayılması için neler yapılmalıdır?
* Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.
* Hayal etme konusunda düşüncelerinizi yazınız.
* ” Düşündüklerinizi söylemek iyidir. Söylediklerinizi düşündükten sonra söylemek daha iyidir.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
* “Yalnızlık: tek ağaçlı bahçe…” sözünden hareketle yalnızlığın size çağrıştırdığı düşünceleri yazınız.
* Yaşadığınız ya da tanık olduğunuz ilginç bir olayı kompozisyon kurallarına göre anlatınız.
* Nasıl bir doğada ve sosyal çevrede yaşamak istediğinizi anlatan bir kompozisyon yazınız.
* 21. yüzyılda (gelecekte) hayalinizdeki Türkiye’yi anlatan bir kompozisyon yazınız.
* Bir millet için dil neden önemlidir?
* Gördüğünüz bir rüyayı düzgün bir şekilde, oynadığınız oyunu anlatır gibi anlatınız.
* Ülkemize yararlı birer insan olmak için neler yapmalıyız konulu kısa bir kompozisyon yazınız.
*Kış mevsiminin sizde uyandırdığı duygular hakkında kurallı bir kompozisyon yazınız.
* Ayrılıkların ve hasretin yaşantımızdaki yerini anlatan bir kompozisyon yazınız.
* İnsanlara faydalı olmanın önemini ve bize getirilerini anlatan bir kompozisyon yazınız.
* Baharın size aşıladığı düşünceleri kompozisyon biçiminde yazınız.
* “Sözcükleri boş yere harcayamayacak kadar çok seviyorum.” sözünün size çağrıştırdığı düşünceleri bir kompozisyon biçiminde yazınız.
* “Nasihat tutmayanı, musibet tutar.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
* “Alışkanlık anahtarı yitirilmiş bir kelepçedir.” atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
* “Dil ile düğümlenen, diş ile çözülemez.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
* Bir ülkede bilim ve tekniğin gelişmesi neleri değiştirir?
* Bireylerin birbirlerinin görüşlerine karşılıklı saygı göstermelerinin niçin gerektiğini ve bu hoşgörünün topluma neler kazandıracağını açıklayınız.
* Bir ülke niçin kendi imkanları ile ayakta durmalıdır?
* Eğitim bir ülkenin gelişmesi için neden önemlidir?
* Baharı ve baharın güzelliklerini anlatan bir kompozisyon yazınız.
* “Ya bir yol açın ya da yoldan çekilin” (Ted TURNER)
* Sen neye hazırsan o da senin için hazırdır. (Mare Victor Hansen)
* “Bir Şeyin imkânsız olduğuna inanırsanız, aklınız bunun neden imkânsız olduğunu size ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Ama bir şeyi yapabileceğinize inandığınızda, gerçekten inandığınızda, aklınız yapmak üzere çözümler bulma konusunda size yardım etmek için çalışmaya başlar” (Dr. David J. Schwartz)
* Bir bilimkurgu yazınız.
* Yazıdan noktalama işaretleri çıkarılıp, buradaki işaretleri koymaları istenebilir.

Ayrıca bakınız ⇓

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu