Tanzimat Yazarları, Şairleri ve Eserleri

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları (Yazarları, Şairleri) ve Eserleri

Tanzimat Dönemi Sanatçıları

TANZİMAT 1. DÖNEM (1860-1876) SANATÇILARI VE ESERLERİ

ZİYA PAŞA (1825-1880)

Ziya Paşa

Başlıca Eserleri:

 • Zafername (1868, düzyazı şiir)
 • Rüya (ölümünden sonra, 1910)
 • Veraset Mektupları (ölümünden sonra 1910)
 • Eş’ar-ı Ziyâ (ölümünden sonra şiir, 1881)
 • Şiir ve İnşa (makale)
 • Harabat (Şiir Antolojisi)
 • Defter-i Âmal (Anı)

Tercümeleri:

 • Viardot’tan, Endülüs Târihi’ni,
 • Cheruel ile Lavallee’den,
 • Engizisyon Târihi’ni,
 • J.J. Rousseau’dan Emil
 • Moliere’den Tartuffe 

NAMIK KEMAL (1840-1888)

Namık Kemal

Oyun:

 • Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940)
 • Zavallı Çocuk (1873, yeni harflerle 1940)
 • Akif Bey (1874, yeni harflerle 1958)
 • Celaleddin Harzemşah (1885, yeni harflerle 1977)
 • Kara Bela (1908)

Roman:

 • İntibah (1876, yeni harflerle 1944)
 • Cezmi (1880, yeni harflerle 1963)

Eleştiri:

 • Tahrib-i Harâbât (1885)
 • Takip (1885)
 • Renan Müdafaanamesi (1908, yeni harflerle 1962)
 • İrfan Paşa’ya Mektup (1887)
 • Mukaddeme-i Celal (1888)

Tarih:

 • Devr-i İstila (1871)
 • Barika-i Zafer (1872)
 • Evrak-ı Perişan (1872, yeni harflerle 1973)
 • Kanije (1874)
 • Silistre Muhasarası (1874, yeni harflerle 1946)
 • Osmanlı Tarihi (1889, ölümünden sonra, yeni harflerle 3 cilt, 1971-1974)
 • Büyük İslam Tarihi, (1975, ölümünden sonra)

ŞİNASİ (1826-1871)

İbrahim Şinasi
 • Tercüme-i Manzume
 • Şair Evlenmesi
 • Müntehabat-ı Eşhar (1862, Divan-ı Şinasi adıyla da bilinir, şiirlerinden seçmeler)
 • Durub-u Emsal-i Osmaniye (1863, atasözleri derlemesi)
 • Müntahabat-ı Tasvir-i Efkar (18623, 1885. Ebüzziya Tevfik tarafından düzenlenen seçme makaleler)

AHMET MİTHAT EFENDİ (1844-1912)

Ahmet Mithat Efendi

Roman-Öykü:

 • Kıssadan Hisse (1869)
 • Esaret (1870)
 • Hasan Mellah (1873)
 • Hüseyin Fellah (1873)
 • Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul’da Neler Olmuş (1873)
 • Yeryüzünde Bir Melek (1875)
 • Felatun Bey’le Rakım Efendi (1875)
 • Karı Koca Masalı (1875)
 • Paris’de Bir Türk (1876)
 • Süleyman Musuli (1877)
 • Karnaval (1881)
 • Vah (1882)
 • Dürdane Hanım (1882)
 • Acaib-i Alem (fenni roman, 1882)
 • Cellad (1884)
 • Letaif-i Rivayat (25 kitaplık öykü dizisi, 1887)
 • Haydut Montari (1888)
 • Demir Bey yahut İnkişaf-ı Esrar (1888)
 • Gürcü Kızı yahit İntikam (1889)
 • Diplomalı Kız (1890)
 • Müşahedat (romanın romanı, 1891)
 • Hayal ve Hakikat (1892)
 • Taaffüf (Fatma Aliye ile, 1895)
 • Gönüllü (1896)
 • Amerika Doktorları (fenni roman, 1898)
 • Jön Türk (1910)

Oyun:

 • Eyvah (oyun, 1871)
 • Açık Baş (oyun, 1874)
 • Ahz-ı Sar yahut Avrupa’nın Eski Medeniyeti (1874)
 • Zuhur-ı Osmaniyan (1877)
 • Çengi (1877)
 • Çerkeş Özdenler (1884)
 • Fürs-i Kadim’de Bir Facia yahut Siyavuş (oyun, 1884)

Dil:

 • Durub-ı Emsal-i Osmaniye
 • Hekimiyatının Ahvalini Tasvif (1871)

Tarih:

 • Kainat (15 kitap, 1871-1881)
 • Üss-i İnkilab (2 cilt, tarih 1877-1878)
 • Tarih-i Umumi (2 cilt, 1878-1879)
 • Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide (3 cilt, 1886-1888)
 • Tedris-i Tarih-i Edyan (1913)
 • Tedris-i Tarih-i Umumi (1913)

Makale-Mektup:

 • Menfâ (1877)
 • Zübdet-ül Hakayık (anı-belge, 1878)
 • Ekonomi-Politik (1879)
 • Müntehabat-ı Tercüman-ı Hakikat (3 cilt, 1883)
 • Arnavudlar ve Solyotlar (1888)
 • Müntehebat-ı Ahmed Mithad (3 cilt, 1889)
 • Halla-ü Ukad (mektuplar, 1890)

Ruhbilim:

 • Nevm ve Hâlât-ı Nevm (1881)
 • İlhamat ve Tagligat (1885)

ŞEMSETTİN SAMİ (1850-1904)

Şemsettin Sami

Roman:

 • Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (1872)

Oyun:

 • Besa yahut Ahde Vefa (1875)
 • Gâve (1876)

Dil:

 • Kamus-ı Türki (2 cilt, 1899-1900, tıpkıbasımları 1978, 1989)
 • Kamus-ı Fransevi (1882-1905, Fransızca’dan Türkçe’ye sözlük)
 • Kamus-ı Fransevi (1885, Türkçe’den, Fransızca’ya sözlük)
 • Küçük Kamus-ı Fransevi (1886, Fransızca’dan Türkçe’ye sözlük)
 • Usul-i Tenkit ve Tertib (1886)
 • Nev’usul Sarf-ı Türki ((1891)
 • Kamus’ül Âlam (6 cilt, 1889-1898, tarih ve coğrafya ansiklopedisi)

Ayrıca “Cep Kitapları” adıyla çeşitli konularda küçük öğrenci kitapları yayınladı.

AHMET VEFİK PAŞA (1823-1891)

Ahmet Vefik Paşa
 • Lehçe-i Osmani (Türkçe Sözlük)
 • Fezleke-i Tarih-i Osmani (Kısa Osmanlı Tarihi)
 • Hikmet-i Tarih (Tarih Felsefesi)
 • Şecere-i Türki (Tercüme)
 • Moliere’in 16 eserini tercüme etmiştir.

TANZİMAT 2.DÖNEM (1876-1895) SANATÇILARI VE ESERLERİ

RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847-1914)

Recaizade Mahmut Ekrem

Şiir:

 • Nağme-i Seher (1871)
 • Yadigâr-ı Şebâb (1873)
 • Zemzeme (3 cilt, 1883-1885)
 • Tefekkür (düzyazı ile karışık, 1888)
 • Pejmürde (düzyazı ile karışık, 1893)
 • Nijad Ekrem (2 cilt, anılarla birlikte, 1900-1910)
 • Nefrin (1914)

Roman:

 • Araba Sevdası (1896-1963)

Öykü:

 • Saime (1888)
 • Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin
 • ir Neticesi (1890)
 • Şemsa (1895)

Oyun:

 • Afife Anjelik (1870)
 • Atala Yahut Amerikan Vahşileri (1873)
 • Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç (1874)
 • Çok Bilen Çok Yanılır (1916)

Nesir (Düzyazı):

 • Talim-i Edebiyat (1872)
 • Takdir-i Elhan (1886)
 • Kudemaden Birkaç Şair (1888)
 • Takrizat (1896)

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN (1852-1937)

Abdülhak Hamit Tarhan

Şiir:

 • Sahra (1879)
 • Ölü (1886)
 • Hacle (1886)
 • Bir Sefilenin Hasbihali (1886)
 • Bâlâ’dan Bir Ses (1911)
 • Validem (1913)
 • İlham-ı Vatan (1918)
 • Tayflar Geçidi (1919)
 • Ruhlar (1922)
 • Garâm (1923)

Oyun:

 • İçli Kız (1874)
 • Sabr ü Sebat (1875)
 • Duhter-i Hindu (1875)
 • Nazife yahut Feda-yı Hamiyet (1876, 1919)
 • Tarık yahut Endülüs Fethi (1879, 1970)
 • Eşber (1880, 1945)
 • Zeynep (1908)
 • Macera-yı Aşk (1910)
 • İlhan (1913)
 • Tarhan (1916)
 • Finten (1918, 1964)
 • İbn Musa (1919, 1928)
 • Yadigar-ı Harb (1919)
 • Hakan (1935)

SAMİPAŞAZADE SEZAİ (1860-1936)

Samipaşazade Sezai

Roman:

Öykü:

 • Küçük Şeyler (1892)

Oyun:

 • Şir (arslan, 1879)

Sohbet-Eleştiri-Anı:

 • Rumuzu’l- Edeb (1900)
 • İclal (1923)

NABİZADE NAZIM (1862-1893)

Nabizade Nazım
 • Heves Ettim(şiir,1885);
 • Minimini-yahut-Yine Heves(şiir,1886);
 • Yadigarlarım(anı-öykü,1886)
 • Zavallı Kız(öykü.1890)
 • Bir Hatıra(öykü,1890)
 • Karabibik(uzun öykü,1891)
 • Sevda(öykü,1891)
 • Mini Mini Mektepli(okuma ve yazma parçaları,1891)
 • Hala Güzel(öykü,1891)
 • Haspa (öykü,1891)
 • Seyyie-i Tesamüh(-hoşgörünün kötülüğü-uzun öykü,1892)
 • Esatir(mitoloji,1892)
 • Aynalar(fizik kitabı,1892)
 • Zehra(roman,1896) 

MUALLİM NACİ (1850-1893)

Muallim Naci

Şiir:

 • Terkib-i Bend-i Muallim Naci
 • Ateşpare (1883)
 • Şerâre (1884)
 • Fürûzan (1885)
 • Sümbüle (1889)
 • Yadigâr-ı Naci

Eleştiri:

 • Muallim (1886)
 • Demdeme (1886)

Anı:

 • Medrese Hatıraları (1885)
 • Ömer’in Çocukluğu (1890-1969)

Sözlük:

 • Lügat-ı Naci (1891-1978)

Araştırma:

 • Osmanlı Şairleri (1890-1986)
 • İstilahât-ı Edebiyye (1890-1984)
 • Esâmi (1890)

Mektup:

 • Muhaberat ve Muhaverat (1884)
 • Şöyle Böyle (1884)
 • Mektuplarım (1886)

Oyun:

 • Heder (ölümünden sonra, 1908)

DİREKTÖR ALİ BEY (1844-1899)

Direktör Ali Bey

Oyun:

 • Kokona Yatıyor yahut Madam Uykuda (1870)
 • Ayyar Hamza (Moliere’den adapte -1871)
 • Misafir-i İstiskal (1871)
 • Geveze Berber (1873)
 • Gavo Minar ve Şürekası (tercüme oyun-1889)
 • Letafet (1897)
 • Lehçetü’l Hakayık (mizah sözlüğü-1897)

Benzer Diğer Konular:

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1860 – 1896)

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu